fbpx

AR

Facebook

MediaPuls 169 – Vil ikke kulturministeren at Facebook skal skatte i Norge?

I begynnelsen av juni signerte 68 land på en avtale som sikrer at selskaper som omsetter i et land, også skatter i det landet. Norge signerte ikke. Hvorfor? Norske politikere og medier har kritisert Facebook og Google for at de ikke skatter av sine inntekter i Norge. Problemstillingen var også tema i rapporten fra Mediemangfoldsutvalget. […]

Alt er endret på kun 3 år

Juni 2014 sluttet jeg i Geelmuyden Kiese for å starte for meg selv. 3 år senere har jeg aldri vært så sikker på at det var helt riktig. Samtidig har 3 år aldri gått like fort. Aldri før har mer endret seg på så kort tid. Les mer