fbpx
kommunikasjon

«Utrolig at det finnes folk som lever av å prate!»

Ledere må forstå at «de lever av å prate».  Det er «utrolig» at ikke alle ledere forstår viktigheten av god kommunikasjon.

Overskriften «Utrolig at det finnes folk som lever av å prate» stammer fra en post i en Facebook-gruppe jeg er medlem av. En Facebook-gruppe som er opprettet av Talerlisten (hvor jeg er registrert som foredragsholder) og som er ment for Talerlistens talere. Vedkommende som hadde postet den, hadde – og jeg siterer – «jobbet med ledere som ikke vil gå på kurs». Overskriften var en av tilbakemeldingene kursholderen fikk etter endt kurs.

Mange som lever av å prate

Tilbakemeldingen er «hårreisende» i seg selv, men enda mer hårreisende med tanke på hvem den kommer fra: En leder. Jeg kommer tilbake til det. Jeg har forøvrig hørt tilsvarende før. Fra både ledere, men også fra andre som finner det «underlig» at man kan leve av «å prate«, men også at man kan ta seg «rikelig betalt«.

I 2016, kort tid etter at Nils Apeland hadde opprettet Talerlisten – hvor honoraret på oss foredragsholdere er synlig – skrev Dagens Næringsliv om hva norske foredragsholdere koster. Klassekampens nyhetssjef, Mimir Kristijánson, kalte det for «Ublu priser» og la til at han kun nøyde seg med 6.000 kroner for et foredrag. Mimir «glemte» i forbifarten at han hever lønn fra Klassekampen som nyhetssjef. For mange – meg inkludert – er foredragshonoraret inntekten. Det er jobben.

Og det er ikke bare foredragsholdere – som meg selv – som mest av alt lever av å prate. Her er noen eksempler på andre yrkesgrupper hvis inntektsgrunnlag er basert på det «å prate»:

 

 

God ledelse handler om «å prate»

Eksemplene over på yrkesgrupper som lever av å prate. De fleste gjør også mye mer enn kun å snakke, men bruken av stemmen er en avgjørende «funksjon» i deres virke. Stemmen er en avgjørende faktor for å kommunisere, og kommunikasjon er en avgjørende faktor for å skape endring. Som jeg skrev i 2014 – Ingen endring uten kommunikasjon.

 

Kommunikasjon har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr. (Wikipedia)

 

En yrkesgruppe jeg ikke tok med som eksempel var ledere. Vedkommende som vegret seg til å gå på kurs og som synes det var «utrolig at noen kan leve av å prate», har som leder på mange måter samme jobb. Blant egenskaper en leder bør besitte for å lykkes i sin rolle, er evnen til å kommunisere. Med andre ord, «å prate».

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Flere undersøkelser viser at svært mange av oss slutter på grunn av sin nærmeste leder, og årsaken er i stor grad relatert til dårlig kommunikasjon. Det som derimot kjennetegner god ledelse er kommunikasjon. Evnen til «å prate» med sine ansatte. Til å få frem nyttig informasjon til de ansatte, slik at de kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Slik at de blir motivert og inspirert. Slik at de ansatte føler seg inkludert og og en viktig del av bedriften.

«Utrolig at ledere ikke vil prate»

Det er ikke «Utrolig at det finnes folk som lever av å prate». Det er heller utrolig at det finnes ledere som ikke forstår hvor avgjørende god kommunikasjon er for å være en god leder. At kommunikasjon er avgjørende for å oppnå endring. I en hverdag som endres stadig mer – og stadig raskere – blir selskapets endringsvilje og -kapasitet avgjørende.

«Skal en leder lykkes i dag, i en verden som endres hele tiden og i et stadig raskere tempo, er evnen til å kommunisere enda viktigere enn noen gang før», skrev jeg for 5 år siden. Ledere må med andre ord forstå at også «de lever av å prate».  Og det er smått «utrolig» at ikke alle ledere forstår hvor viktig det er.

Bilde: Priscilla Du Preez via Unsplash