fbpx

Ingen endring uten kommunikasjon

I en hverdag som endrer seg i et stadig økende tempo er evnen til å endre eller tilpasse seg økende viktig. Det er et lederansvar, og det må ledere forstå.

Det har skjedd mye de siste 25 årene som har gått siden Internett ble ”introdusert”, men utnyttelsen av mulighetene Internett og Internetteknologien har muliggjort lar fortsatt vente på seg – for mange. Det er ikke lenge siden mer enn halvparten av norske virksomheter var skeptiske til e-handel og konsekvensene av å ignorere Internett og e-handel er det mange i detaljhandelen som føler på kroppen nå. Fortsatt er det over 30 prosent av de små og mellomstore virksomhetene i Norge som ikke har kommet seg på Internett, og hele 63 prosent av disse oppgir at de ikke har intensjoner om å gjøre det heller.

Endringer er et lederansvar

Endringer eller tilpasninger til omverden og hverdagen er et ansvar som ligger hos lederen eller ledelsen. Det er ikke til å stikke under en stol at vi nordmenn er veldig interessert i ny teknologi og vi drar på det ene etter det andre seminaret for å få med oss siste nytt. Derimot vegrer vi oss like mye for å endre oss. Hvis verden rundt oss er i endring, eller allerede har endret seg, hvem er det da sitt ansvar å påse at vi følger med og tilpasser oss? Hvis ansvaret for virksomheten og virksomhetens suksess ligger hos lederen i selskapet, så ligger vel også ansvaret for å få gjennomført nødvendige endringer på samme skuldre?

Vi forlater ikke arbeidsplassen, men lederen

I følge en fersk undersøkelse fra Gallup i USA koster det selskaper milliarder av kroner hvert år fordi man ikke klarer å ansette riktig leder til jobben. En leder som skal stake ut riktig kurs for selskapet. Den viktigste oppgaven for et selskap kan sies å ansette riktig leder, men i følge rapporten til Gallup velger man feil i hele 82 prosent av tilfellene.

I 8 av 10 tilfeller ansetter man feil leder i følge Gallup. Det koster mye penger.

Det er ingen grunn til å tro at Norge ikke opplever tilsvarende situasjoner, og det er fristende å konkludere med at den manglende viljen til å tilpasse seg Internett som i eksempelet over skyldes dårlige ledere. Ledere som enten ikke selv evner å se hvilke endringer som må til for å holde ”liv i sjappa” eller som ikke er flinke til å kommunisere ut til de ansatte hvilke endringer de må tilpasse seg etter.

Det er ikke bare viktig – og kritisk – for en virksomhet å SE hvilke endringer som man må forholde seg til, men ikke minst å vite NÅR man skal tilpasse seg, HVEM som skal ta ansvaret og HVORDAN man skal få med seg de øvrige ansatte. Sentralt i god ledelse ligger evnen til å kommunisere med de ansatte.

Og Audun Farbrot som er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI går så langt i en artikkel på forskning.no å si at uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. I en artikkel i Dagens Næringsliv konkluderes det med at halvparten sier opp på grunn av dårlig kommunikasjon med lederen. Kommunikasjon er med andre ord ikke bare kritisk, det er også en mangelvare kan det se ut som.

Selskaper endrer seg ikke, det gjør mennesker

Skal en leder lykkes i dag, i en verden som endres hele tiden og i et stadig raskere tempo, er evnen til å kommunisere enda viktigere enn noen gang før. Evnen til å ”selge” behovet for å endre seg kommer ikke gjennom direktiver, autoritære lederstiller, hersketeknikk, trusler eller regnearks-ledelse, men gjennom å inkludere og forankre endringene i hele organisasjonen, og det krever en helt annen kultur enn det mange virksomheter har i dag. I Geelmuyden Kiese bruker de å si at virksomheter må gå fra en lukket informasjonsstruktur til en åpen kommunikasjonskultur, og på samme måte som man ikke kan ”installere” eller ”slå på” en endring, så kan man heller ikke bare ”slå på” en ny virksomhetskultur. Den må forankres, etableres, lanseres og etterleves – og det av og med hele organisasjonen involvert og engasjert.

Man kan ikke «installere» endringer. Forankring og involvering er viktige stikkord

Noen ledere har det i seg, evnen til å være en inkluderende leder som får med seg alle de ansatte gjennom en god kommunikasjonskultur, men altfor mange har det ikke.

Bill McBean definerer følgende egenskaper en god leder må besitte i en artikkel i FastCompany:

Lenge har Geelmuyden Kiese levd etter slagordet ”Bedre informasjon, gir bedre beslutninger, gir bedre samfunn”. Jeg er fristet til å mene at det bør endres til ”Bedre kommunikasjon, gir bedre beslutninger, gir bedre samfunn” . Veldig likt, men samtidig en veldig viktig forskjell. En forskjell som kan være avgjørende for hvordan man håndterer alle de pågående og fremtidige endringer mange av oss står ovenfor hver dag vi kommer på jobb.

photo credit: andrew d miller via photopin cc