fbpx

Kom igjen da! Rune i DNB er kul!

Det kan fort bli Kleint å omtale seg selv som Kul. Men Rune er kul. Og da er det kritikken som blir klein.

Elin Ørjasæter og Paul Otto Brunstad «hudfletter» Instagram-kontoen til konsernsjefen i DNB, Rune Bjerke, og mener han ikke har tatt innover seg noen viktige aspekter ved lederrollen.

Jeg sitter igjen med akkurat det motsatte inntrykket.

Rune har vært kul lenge

Første gangen jeg omtalte Rune Bjerke og DNB her på hanspetter.info, var i juni 2011. Da var DNBNor (før navneendringen) den eneste av de store, kjente bankene som hadde en mobiltilpasset nettside. Selv ikke Telenor var mobiltilpasset på den tiden. I oktober 2013 skrev jeg om hvilke endringer sosiale medier kunne skape. Jeg pekte da på tre endringer et selskap burde jakte etter i sitt bruk av sosiale medier;

DNB hadde lenge vært en «gubbe-bank». Ett av de uttalte målene var å bli en bank også for de yngre, og da måtte man jobbe med omdømmet. Sosiale medier hadde allerede DNB bevist at de håndterte. Navneendringen som ble gjennomført 11.11.11 ble de «verdensberømt» for.

Rune Bjerke hadde også begynt å blogge, noe svært få ledere gjorde i 2013. Hvilket er tilfelle også i 2018. (Nå skal det legges til at Rune ikke har blogget på 2 år).

DNB er best på sosiale medier

Måneden etter skrev jeg om hvordan DNB hadde blitt best på sosiale medier. At de ikke bare var til stede – som en digital telefonkatalog – men at tilstedeværelsen ble tatt i bruk for dialog og kommunikasjon, og at «sjefen selv» var både tilstede og aktiv.

Allerede da var Rune kul – men da mest av alt på Twitter (uten at noen hudflettet han for det).

På fornavn med konsernsjefen

Jeg skriver Rune. Vi følger hverandre på Twitter og er «venner» på Facebook. Og selvsagt følger jeg han også på Instagram.

Men vi kjenner hverandre ikke. Hadde vi møtt hverandre på «gata» hadde jeg ikke våget å si hei til han heller. Men jeg føler at jeg kjenner han. Fordi han byr på seg selv som person og leder gjennom måten han kommuniserer på i sosiale medier. Personlig og uformelt. Akkurat slik det er ment å være. På samme måte som sjefen i Q-Meieriene; Bent Myrdal. Han synes jeg også er veldig kul.

For Rune er kul. Rune innrømmer at de har sovet i timen. I 20 år faktisk. Han sa til Per Valebrokk i E24 på podkasten hans, at ambisjonen med DNBFeed er å bli større enn VG. Mens Torry Pedersen (tidligere redaktør i VG) satt ved siden av han. Da er du kul. Og når du hevder du er kul, så må du levere deretter. Og det synes jeg Rune gjør.

Moderne lederskap å være personlig og uformell

Håpløst og uverdig, er dommen fra Elin Ørjasæter, og viser til hva eksperter på personalledelse vil mene.

Førsteamanuensis og ledelsesekspert Jan Ketil Arnulf ved BI mener ledere må gå foran og ta i bruk de mest effektive kommunikasjonskanalene, og mente i 2015 at det var et tankekors at det var så få ledere som hadde tatt i bruk sosiale medier.

Tre år senere er det fortsatt få ledere som har tatt i bruk sosiale medier «skikkelig«. Til det er de kanskje altfor formelle og upersonlige i sin lederstil. Og da blir det vanskelig å skape nærhet og dialog i sosiale medier. Med RuneErKul er «skuldrene» senket umiddelbart. Kommunikasjonen er «nedpå». Det er hverdagen – privat som på jobb – du får innblikk i. Formidlet på en mellommenneskelig måte. Du følger ikke RuneErKul for å få innblikk i bankens siste kvartalsrapport eller synspunkter på de økonomiske utsiktene for Norge ved bruk av «bank-sjargong».

Brobygging gjennom sosiale medier

For DNB er Rune en brobygger til nye og yngre bankkunder. Kunder som vil forholde seg helt annerledes til en bank fremover. Fordi banknæringen er fundamentalt endret og vil fundamentalt endres fremover. Er RuneErKul kritisk for DNBs overlevelse fremover? Antageligvis ikke. Men skader det å gjøre en konsernsjef mer mellommenneskelig og personlig? Det tror jeg ikke.

En aldri så liten PR-strategi for egen nettavis?

Min mistanke – og det er kun en mistanke – er at de største kritikerne til RuneErKul gjerne er de mer formelle og upersonlige. Og det er gjerne de «litt eldre» som synes sosiale medier er litt tull. Og så er det kanskje de som akkurat har lansert sin egen nettavis og som vet hvilke «knapper» de skal trykke på for å få litt blest og oppmerksomhet rundt sin egen lansering. Jeg tror ikke Elin Ørjasæter har så stort problem med RuneErKul.

Jeg tror mest av alt hun hadde en god lanseringsplan for Arbeidsnytt.no.

Og det er jo litt kult, det også!

Bilde: RuneErKul på Instagram