fbpx

Hvilke endringer kan sosiale medier skape?

Bruk sosiale medier til å bygge bro mellom selskapet og selskapets publikum

Som med alt annet her i arbeidslivet så finnes det svært få svar som er universale og som passer for alle. Facebook-aktiviteten til Komplett.no er svært fokusert på å få kunden til å kjøpe gjennom salgsutløsende fokus på budskapsformidlingen, mens Stormberg bruker mer fokus på å formidle turopplevelser slik at salgsbudskapet blir litt mer subtilt. For ingeniørselskapet Reinertsen er fokuset i større grad konsentrert rundt merkevarebygging. Det er store forskjeller å spore mellom virksomheter som er mer transaksjonsorienterte og de som er mer kunnskapsorienterte. Tillit og troverdighet bygges basert på helt forskjellig kommunikasjon og den personlige tilnærmingen er også fundamentalt annerledes.

Derfor vil også forskjellige bedrifter bruke sosiale medier på forskjellige måter, selv om målsetningen på mange måter kan være den samme – bygge bro mellom selskapet og selskapets publikum.

Hvilke endringer er bedriften på jakt etter?

Kort fortalt kan vi oppsummere virksomheters fokus i sosiale medier til å omfatte tre tiltak:

For selskaper som lever av å selge mer komplekse varer, gjerne de som befinner seg i B2B-segmentet (bedrifter til bedrifter), er det klart at man ikke lykkes på samme måte som transaksjonsorienterte virksomheter og derfor fungerer ikke budskap som «VIP tilbud på oljeboringsutstyr, klikk og kjøp!«. Her er det andre faktorer som spiller inn – behov for å posisjonere seg som et ledende ingeniørselskap – fra et organisasjons- og rekrutteringsperspektiv – samtidig som sosiale nettverk kan benyttes til å være en arena de bruker til å eksponere selskapets ekspertise.

Gjennom sosiale medier og andre digitale tiltak kan virksomheten effektivt kombinere tiltak som virker styrkende på både employer- og personal branding.

Jeg bruker å si at bedrifter ikke trenger å ha en sosiale medier-strategi, men en strategi som er sosial, og i den anledning trenger de å finne ut – som ved alle andre kanaler de velger å bruke for å kommunisere – hvilke endringer de er på jakt etter å oppnå gjennom sin kommunikasjon og tilstedeværelse.

På mange måter kan vi si at det er fire endringer man er på jakt etter – og som kommunikasjon via sosiale medier kan bidra med;

Jeg vil tro at DNB har klare endringsmål når Rune Bjerke blogger, og at disse målene er annerledes enn de målene som for eksempel Dell har satt seg med sin blogg.

For alle formål og endringsmål knyttet til de forskjellige virksomheters fokus og tilstedeværelse i sosiale medier bør alle ha på plass en klar formening om hva de ønsker å oppnå, og for å vite hvorvidt de er på vei til å oppnå sine mål blir måling av aktivitetene viktig. Hvis ikke blir det bortimot umulig å vite hvorvidt de er på vei mot eller vekk fra målet. Det blir derfor avgjørende å definere noen målbare KPIer ift de endringene de er på jakt etter, KPIer som er relevante i forhold hvilke tiltak og endringsmål.

De færreste har en strategi som er sosial, de færreste har satt seg klare endringsmål og de færreste måler ikke noe som helst (annet enn kling i kassa….).

Det er det ingen grunn til, for i digitale- og sosiale kanaler kan ALT måles.

(Inspirasjon til blogginnlegget kom fra Thomas Moen sin bloggpost på sosialdirekte)

photo credit: davidyuweb via photopin cc