fbpx

Noen vil dø og mange vil blø i 2015

Reklame- og mediebransjen står ovenfor store endringer i årene fremover. De som ikke tilpasser seg vil blø, men noen vil også dø.

Det har vært skrevet mye om norsk mediekrise i løpet av 2014. I mai i år hadde ordet mediekrise blitt omtalt flere ganger sammenlignet med hele 2013 og jeg estimerte at antallet ville nå over 75 innen året var omme. Med knappe to uker igjen av året er fasiten godt over 75 ganger.

Overgangen fra papir til pixel har kostet blod, svette og tårer, og det gjelder ikke bare de som utgir aviser og magasiner som sådan, men hele økosystemet rundt – fra reklamebyråer som utvikler annonser, til avishusenes egne ansatte – både annonseselgere og ikke minst journalister.

Mediekrise-2011-2014

Antall ganger ordet «mediekrise» har blitt omtalt i norske medier de siste 4 årene. Kilde: Retriever

Jan Grønbech uttalte til Kampanje for kort tid siden at vi om fem år ikke kommer til å snakke om endringene som skjedde frem til 2014, men om endringene som skjedde ETTER det året. Det tror jeg han har helt rett i, og det tror jeg også veldig mange er enige med han om – uavhengig om de liker det eller ikke.

Utfordringene for de tradisjonelle mediebedriftene står nærmest i kø, for nå kommer teknologien og globaliseringen i et rasende tempo til å utfordre store deler av bransjen. Reklamebransjen er muligens de som kommer til å merke det mest – ved siden av avisene – hvordan ny teknologi, nye kanaler og ny måte å nå ut til sitt publikum endrer deres forretningsmodell.

Endringene handler om mye mer enn overgangen fra papir

I 2014 har norsk mediebransje måttet begynne å forholde seg til en rekke nye buzzord og begreper, noen større fokus og betydning enn andre. Innholdsmarkedsføring, eller Content Marketing er allerede elsket og hatet – og ikke minst misforstått.

I 2015 og årene fremover holder det derimot ikke å kjenne til hva innholdsmarkedsføring handler om. Det er heller ikke godt nok å forstå hvilken innvirkning sosiale medier har i folks hverdag. Og selv om det er bra at de fleste i mediebransjen har tatt inn over seg at «mobile first» er viktigere enn «mobile last» så vil de fremover også måtte forholde seg til en rekke nye forkortelser og akronymer. Teknologier som truer reklame- og mediebransjen slik vi kjenner den i dag, og som garantert vil få flere selskaper til å blø, men også mange til å dø.

Det vil være mange begreper mediebransjen må forstå i 2015

De fire store teknologitrendene Gartner mener alle virksomheter må forholde seg til fremover er skyen, big data, sosiale medier og mobile enheter. Disse trendene må også mediebransjen forholde seg til – for det handler om hvordan publikum benytter seg av Internett til forskjellige formål – både på jobb og privat. Big data er viktig for å «make sense» av alle digitale spor vi etterlater oss. Sosiale medier er viktig når det kommer til hvordan vi mennesker kommuniserer og interagerer med hverandre og med merkevarer. Skyen er viktig i forhold til hvordan vi handler og bruker Internett-baserte tjenester, og mobile enheter er viktig å forstå når det kommer til hvordan vi bruker Internett i dag.

Les også: IT-byråer truer reklamebyråene (Kampanje)

Samlet vil de utgjøre morgendagens integrerte markedskommunikasjonsstrategi. I årene fremover vil teknologikunnskap bli avgjørende for å få maksimalt ut av både marked- og kommunikasjonsbudsjettet, og det er det noen byråer som er bedre posisjonert for enn andre.

– Det er ingen risiko forbundet med å kjøpe kreativ reklame, men det kan være livsfarlig å la være, skrev Petter Gulli i DDB i en kronikk i Kampanje.

Det er nok ikke dumt å være kreativ, men det er ikke nok. Det vil være mange parametere som vil påvirke effekten og ikke minst suksessen til en reklamekampanje, og mange av disse vil ikke ha noe som helst med det kreative arbeidet å gjøre.

Her er 26 begreper og teknologier mediebransjen må forstå, forholde seg til og beherske fremover:

Noen vil le, flire og fnyse av det her, og kalle det hele for buzzord-bonanza. At bloggposten ikke er noe mer enn en oppramsing av moteord. Andre vil si at jeg bommer fullstendig. «Skivebom» vil kanskje noen skrive i kommentarfeltet under, eller på Facebook, Twitter eller i et annet sosialt nettverk.

Enkelte vil også si at det ikke handler om kanaler, plattformer og teknologi, men om innhold og ideer. Det siste har de kritiske røstene helt rett i …. det handler om kreative ideer og om innhold, også…. Derimot handler morgendagens markedsføring og kommunikasjon om så mye mer enn hvor kreativ en reklamekampanje er. Google går så langt som å si at kampanjen i seg selv er død, og at det i dag handler om å fange øyeblikkene. Fange øyeblikkene når publikum har det, der hvor publikum befinner seg. For å fange øyeblikkene må man kunne sin teknologi. Forstå kanalene og plattformene, og tilpasse innholdet sitt deretter.

Hvem er best rustet til det? IT-selskapene eller de tradisjonelle reklamebyråene – eller en kombinasjon? Jeg tror vi går en spennende fremtid i møte. En fremtid preget av tilpasninger, konsolideringer og nedbemanninger – og helt sikkert mange gode diskusjoner. Det jeg tror er helt sikkert er at mange vil blø, og noen vil dø….

Så får vi se da, hvor mye buzz eller biz det ble, når vi om ett år skal oppsummere 2015.