fbpx

70 prosent av endringsmål feiler

I følge en fersk rapport fra McKinsey konkluderes det med at de fleste endringsprogrammer feiler. Analoge og utdaterte ledere får skylden.

Ingen endring uten kommunikasjon skrev jeg i 2014. Og ingen ledelse uten god kommunikasjon. Kommunikasjon mellom ansatte og ledelse er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø og en like så en avgjørende komponent for å forankre de endringer som en virksomhet har bestemt seg for. I følge McKinsey mislykkes 70 prosent av endringsprogrammer å oppnå sine mål som følge av motstand fra de ansatte og manglende støtte fra ledelsen.

Det kan jeg skrive under på. I møte med mange små og store selskaper – private som offentlige – er det sjeldent at utfordringene handler om hva teknologien kan bidra og bistå med. Stort sett stopper det opp fordi motstanden til å jobbe annerledes er stor, i tillegg til at teknologi-kunnskap er en knapphetsfaktor i ledelsen.

– Ledere er sinker på teknologi, ifølge Jan Kristian Karlsen, som forsker på moderne arbeidsformer. Han mener at mange organisasjoner er på villspor i bruken av ikt. Les hele saken i DN.no 30. aug.

– De teknologiske endringene kommer til å skje fort, men mye tyder på at norske styrer og selskap ikke er godt nok rustet, sier Turid E. Solvang, leder for organisasjonen Norsk Institutt for Styremedlemmer. Les hele saken i Aftenposten 31. aug.

McKinsey skriver i sin artikkel at all forskning viser at de fleste endringsprogrammer feiler og at mye at årsaken skyldes at endringsmetodikken som benyttes er tilpasset en analog hverdag. Som Jan Kristian Karlsen, mener også McKinsey at det er på høy tid å bli digitalt tilpasset. Og da ikke bare til å bruke digitale kanaler og teknologi for å møte kundene.

Late eller utdaterte ledere?

Verden endres i et stadig hurtigere tempo. Og derfor blir også behovet for å tilpasse seg enda viktigere. Den ene industrien etter den andre blir disrupted av nye aktører som snur gamle forretningsmodeller og strategier på hodet. 5 års planer tilhører fortiden. Nå handler det (som tidl. CEO i GE, Jack Welch sa det) om å «find a general direction and implement as hell». Det forutsetter at endringskulturen er på plass – og kulturen er det ledelsen som er ansvarlig for.
Er ledere late eller bare utdaterte – og er de utdaterte fordi de er late?

McKinsey peker på fem områder virksomheter bør digitalisere, som kan bidra til at man oppnår de endringsmål man har satt seg:

Viktigere med riktig kultur, enn riktige verktøy

Det hjelper derimot ikke med digitale verktøy alene. Endringer står og faller på hvordan ledelsen kommuniserer. De digitale verktøyene kan derimot forbedre kommunikasjonen og skape større samhold, eierskap og ansvar ovenfor endringene, slik at man kan oppnå endringsmålene med større sannsynlighet. Det forplikter samtidig at ledelsen også tar i bruk verktøyene og deltar aktivt fra start til slutt.

Les også: McKinsey anbefaler ledere å ta i bruk sosiale medier

Overgangen fra epost som et informasjonsverktøy til et godt samhandlingsverktøy er bare en av forutsetningene. Overgangen fra en typisk lukket informasjonsstruktur til en åpen kommunikasjonskultur er også avgjørende, og det fordrer at ledelsen klarer å endre egen kultur.

 

 

photo credit: Into the Blue via photopin (license)