fbpx

digital mobbing

#RauseMenn

Det holder ikke med digitale mobbekampanjer rettet mot barn og unge når de voksne viser vei som dårlige forbilder og rollemodeller! Les mer