fbpx

I siste artikkelserie som tar for seg IT- og mobiltrender for 2011 ser vi på utviklingen av Sosiale Media

Sosiale Media trender 2011

I siste artikkelserie som tar for seg IT- og mobiltrender for 2011 ser vi på utviklingen av Sosiale Media

Hvordan blir 2011 og IKT?

Jeg deltok på en paneldebatt hos Umoe-IKT i Drammen fredag 3. desember, sammen med Microsoft, HP og Telenor for å diskutere 2011 og fremtidens IKT. Det ble en meget god diskusjon og i en serie på 6 artikler frem mot jul vil du kunne lese mine tanker og meninger om fremtidens IKT-Norge.

Hvordan vil Sosiale Medier utvikle seg i Norge?

I 2010 ble sosiale medie-tjenester som Facebook og Twitter virkelig satt på kartet – som en kommersiell plattform for økt dialog, distribusjon av nyheter, håndtering av kundehenvendelser og service (alle husker Norwegian under askeskyen på Island) og lansering av nye produkter, tjenester, kampanjer og events.

I 2010 passerte Facebook også 500 millioner brukere på verdensbasis, og her på berget har vi nå 2,5 millioner brukere – en vekst fra 170,000 brukere i 2008. Dette tilsvarer en 15-dobling på to år det! Til sammenligning er det i dag ca 106 millioner Twitter-brukere – men veksten her er langt raskere (enklere på lave bruker-tall selvsagt) og det spekuleres nå feks om hvilken tjeneste som først vil nå den magiske milliarden! I januar 2010 ble det feks postet ca 30 millioner Tweets hver dag, mens dette tallet økte til 100 millioner i juli. En tre-dobling altså på seks måneder!

Facebook er ikke sosiale medier

For veldig mange er Facebook synonymt med sosiale medier, og siden det ikke finnes altfor mange bedrifter som virkelig har tatt i bruk Facebook, så blir også begrepet sosiale medier en liten utfordring i forhold til å bli tatt alvorlig. Derfor er det viktig å forstå HVA Sosiale Medier egentlig er – og jeg synes Wikipedias definisjon forklarer det godt:

“Sosiale medier defineres av de forskjellige aktiviteter som integrerer teknologi, sosial samhandling og konstruksjon av ord, bilder, video & lyd.”

Et veldig tidlig eksempel på et sosialt medium er feks brevet – levert av posten. Et annet eksempel kan være telefonen, og telefonsamtalen. Samtidig er Facebook kanskje det beste eksempelet i dag på en virkelig god sosial media-tjeneste, som integrerer alle måter å samhandle på – via tekst, bilder og video. Men tjenestene er flere enn som så, og mens man i 2010 kanskje har vurdert å bruke sosiale medier, vil man i 2011 virkelig begynne å ta det i bruk – på forskjellige måter avhengig av hva bedriftene ønsker å oppnå.

Sosiale medier er ikke Facebook

Facebook er ett eksempel på en sosial mediatjeneste. Twitter en annen, og LinkedIn en tredje. Det som er viktig å merke seg er at essensen av sosiale medier er i gruppen; nettverket av mennesker som leser, tester og gir tilbakemelding… Det vil naturlig nok ta tid før man venner seg til at det er store forskjeller på «normal markedsføring» og en sosial media satsning.

Sosial Media markedsføring gjør at andre kan bli talsmann for virksomheten din gjennom attraktivt innhold.

Gjennom sosiale medier vil du gjøre deg fortjent til din online og offline dekning – eller omtale hvis du vil, mens via tradisjonelle markedsføringstiltak vil du kjøpe deg denne dekningen. Og når vi vet at flere og flere av oss ignorerer  en-veis kommunikasjon, samtidig som vi har større tiltro til hva familie, venner og kollegaer forteller oss, så vil omtale via sosiale medier være kritisk for at vi skal ivareta våre kunders positive forhold til oss som bedrifter og virksomheter.

Det er fortsatt mange som lurer på HVORFOR man skal ta i bruk Sosiale Medier i bedriften, og ikke minst HVORDAN!

Skal man satse på sosiale medier er det i allefall to ting som er viktig å huske på:

Ta også gjerne en kikk på min HVA, HVORFOR og HVORDAN presentasjon for bedrifter som lurer på om de skal «begynne» med Sosiale Medier her!

SoMe blir voksent og modent

I 2011 tror jeg sosiale medier i større grad vil bli profesjonalisert – bedrifter vil lære seg forskjellene og fordelene – og sosiale medier vil bli integrert inn som en del av bedriftenes mediastrategi, men også som en del av bedriftens overordnede strategi – som en ny salgskanal, en ny supportkanal, en ny kanal for dialog og interaksjon med eksisterende og potensielt nye kunder.

Av spesifikke trender tror jeg vi kommer til å oppleve bla:

Det viktigste med Sosiale Medier og de trender jeg ser for meg er at vi på samme måte som vi tidligere distanserte oss fra – og var skeptiske til Internett og tilstedeværelse fra Webben, så vil Sosiale Medier innlemmes som den møte-, markeds-, og salgskanalen den er. Det vil være mer normalt at du HAR en tilstedeværelse på et sosialt medium enn at du IKKE har det….sagt på en annen måte så vil visittkortet ditt bli større enn hva det kanskje var i 2010 – iallefall i 2009.

Sosiale Medier vil benyttes som den teknologiske møteplassen dette er – for å kommunisere – via tekst, bilder eller video – på privatplan, men i mye større grad i 2011 på det profesjonelle også.

God jul og godt nytt år!