fbpx

Sosiale, Mobile, Lokasjon- og Kontekstbaserte tjenester - lang vei å gå fra trend til et skikkelig marked

Mye So, lite Mo og ikke noe LoKo

Sosiale, Mobile, Lokasjon- og Kontekstbaserte tjenester – lang vei å gå fra trend til et skikkelig marked

Selv om vi visstnok vet det – at vår online-tilstedeværelse i større grad er basert på mobile enheter, at vi i større grad ønsker oss tjenester og innhold som hensyntar hvor vi er, og hva våre preferanser er – så er realiteten fortsatt at det meste av det vi konsumerer er tilrettelagt for desktop, og i begrenset grad uavhengig av hva det er vi har lyst til å konsumere. SoMoLoKo høres fortsatt mer ut som en dårlig hip-hop låt enn en kommersiell realitet. 9 av 10 hjemmesider er fortsatt ikke tilpasset mobilen, og reklamen vi får kastet etter oss er fortsatt preget av forstyrrende SPAM – «take it or leave it» … men for hvor lenge?

1 av 4 minutter online er på sosiale medier

Det er et par ting vi vet om sosiale medier og Facebook i dag:

Alle er på Facebook, men der stopper det også

Av selskaper man antar vil være tidlig ute å tilpasse sine tjenester til den nye SoMoLoKo-hverdagen er det retailere som står først i køen. Butikker som tilbyr og selger varer og tjenester for oss forbrukere, og som har flere utsalgssteder i Norge. Tilpasning av deres online-innhold til mobile enheter, og dernest personifisering av innholdet basert på hvor du befinner deg og hva du er intressert i vil være gunstig for både kjøper og tilbyder. Ikke minst vil dette også være et velkomment tilslag sett fra et markedsføringsståsted. Reklame i dag har som oftest virket forstyrrende for de fleste – med unntak av de som finner reklamen interessant og aktuell – basert på egne preferanser og hvor de befinner seg, i tilfeller hvor tilbudet er avhengig av lokal tilhørighet for å kunne eksekvere på det.

Jeg har sett nærmere på 12 forskjellige retailkjeder og nettbutikker som har til felles at de aller tilbyr sine produkter i Norge – og er landsdekkende – enten fysisk, eller via nettet med pick-up-points, etc. I tillegg har jeg konsentrert meg om tilbydere av elektronikk (hvite- og brunevarer) og sett på forholdet mellom deres innsats og fokus på følgende områder:

Jeg hadde som ambisjon å se etter lokasjon- og kontekstbaserte tjenester også, men med noen ytterst få unntak – hvor man kunne lage sin egen side – så var dette mer eller mindre fraværende. Disse to elementene – som har vært spådd en trend over lengre tid – ser ut til å komme lengre ned på listen over tjenester som vil bli prioritert med det første, noe også kommer frem i min bloggpost «SXSWi – når den største rusen har lagt seg». Av de som har besvart undersøkelsen nederst i artikkelen er det enn så lenge kun 1 av 5 som har planer om å satse mer på lokasjon- og kontekstbaserte tjenester, mens 7 av 10 vil satse på å tilpasse sin digitale tilstedeværelse for mobil, samtidig som man vil øke innsats og investering i sosiale medier. Kjenner du deg igjen? Svar på spørsmålene under du også – svarene vil du selv få se når du har besvart:

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

QXL best i test?

Av de 12 elektronikk-butikkene/retailkjedene jeg har kikket nærmere på, så er det ingen som har gjort alt, men QXL har gjort mest. De er den eneste i gjennomgangen som både har en app og en mobil-tilpasset nettside, men har ikke lagt til en egen Facebook-like boks. Det er de heller ikke alene om. Faktisk er det kun Expert og Siba som har implementert dette, hvilket jeg synes er rart. Ikke bare er dette en effektiv måte å øke antallet likes på – da man ikke behøver å forlate siden for å like bedriften på Facebook, men det er et lite element av kontekst å hente her også, da det først og fremst vil være dine Facebook-venner og -relasjoner som du vil se i Like-boksen, hvilket vil bidra til å gjøre nettsiden mer personlig, mer aktuell og muligens også mer troverdig. Tross alt så har vi vel nå lært at det er mer troverdighet å hente fra kjente venner og relasjoner enn det det er fra de vi ikke har kjennskap til.

Foruten QXL har også PS.no produsert egen app – kun ukens tilbud derimot – i tillegg til Dustin som har laget en veldig god app som sådan. Komplett.no har ikke utviklet en app, men har i stedet for utviklet en særdeles god mobil-tilpasset side. Her er det mer å hente derimot – i stedet for at jeg må taste inn mitt postnummer, og allikavel få presentert pick-up-points i hele Norge, burde tjenesten spørre meg om jeg har lyst til å bruke mitt GPS-kordinat for å komme opp med nærmeste sted for å plukke opp varen – så fremst jeg ikke selv ønsker å få varen levert et annet sted. «Min side» på Komplett.no sin mobile-utgave inneholder også kun min egen ordrehistorikk, mens her kunne det feks vært mye bedre om jeg kunne valgt hvilke produktkategorier jeg var interessert i… Disse kategoriene kunne således vært linket videre opp mot aktuelle tilbud, som jeg kunne fått push-melding på hvis jeg valgte det.

Er det QXL som er best, fordi de har kommet lengst med sin mobile tilpasning, eller er det Komplett.no som tross alt har en mobiltilpasset-side og har opparbeidet seg flere følgere på Twitter enn samtlige andre til sammen – hvilket er også tilfelle på Facebook? Sannheten er vel at den beste er den som gir kunden det kunden vil ha – og her kan det vel virke som Komplett.no har gjort det best, eller?

TilBy gir deg lokale tilbud – og tilbud som du vil ha.

En norskutviklet tjeneste som heter TilBy har derimot satt seg som mål å knytte alle elementene av SoMoLoKo sammen. Skreddersydde apper til både iPhone, iPad og Android i tillegg til egen hjemmeside har satt seg som mål å gi deg – kunden – tilbud på din mobil, tilbud som du kan dele over sosiale medier, og tilbud som hensyntar hvor du befinner deg, og hva det er du er interessert i å få tilbud på. Retailkjeder kan for en billig penge sy sammen tilbud som distribuereres ut på disse appene og hjemmesiden til TilBy, men som også kan integreres mot bedriftens egen Facebook-side. Tilbud som kan planlegges i forkant og vare akkurat så lenge man vil at tilbudet skal være tilgjengelig.

Dette er fremtiden. Aktuelle tilbud som ikke minst er bærekraftige for tilbyderen. Kostnaden er lav, investeringen også. Gode tilbud som finner veien frem til riktige kunde, basert på lokasjon og kontekst, og som er så gode at kunden blir mer lojal til kunden og ikke til tilbudet som sådan, hvilket vi har sett har vært tilfelle med de ekstreme tilbudene vi har sett fra kupong-baserte tjenester som spyr ut tilbud til alle og enhver, og hvor nesten alle er irrelevante så fremst du ikke er utelukkende på jakt etter en frisørtime eller hudpleie.  

I en periode nå kan du som bedrift til og med prøve ut TilBy gratis – du kan med andre ord selv bestemme hvilket tilbud du vil gå ut med, til hvilken rabatt, og når og hvor tilbudet skal gjelde – og alt uten at det koster deg en krone!

Mobil-trafikken fortsetter å vokse hos Finn.no

Jeg har lenge brukt Finn.no og deres statistikker som legges ut hver måned som en pekepinn på hvordan det står til med norsk mobilbruk. På ett år har deres mobile trafikk-andel gått fra omtrent 6 til over 18 prosent – fordelt på 11 prosent på mobil og 7 prosent på nettbrett (les: iPad):

Veien videre – mot skikkelig SoMoLoKo

Finn.no har sagt at de skal nå snart ut med en egen iPad-app, mens mobil-utgaven deres allerede har blitt veldig SoMoLoKo-orientert. Den er mobiltilpasset, jeg kan dele det jeg finner på Facebook, Twitter og på epost, og via lokasjonsbaserte søk får jeg i tillegg opp annonser som er knyttet til hvor jeg befinner meg. I dette tilfellet – hvor jeg er på jakt etter en bil – er det muligens ikke helt relevant å få opp annonser på matvarer – men det er en start.

Det er viktig at bedrifter tar innover seg den nye mobile- og sosiale hverdagen, og at vi forbrukere i større grad ønsker oss relevant reklame. Facebook ser ut til å ta det her på alvor nå, og det skal bli spennende å følge utviklingen videre hva gjelder deres inntog på mobilen og annonsering. Sjekk-inn-baserte tilbud og tjenester har fortsatt en lang vei å gå – og vil nok også være avhengig av at belønningen for å sjekke inn – eller belønningen for å vise hvor vi er til en bedrifts mobile app eller -hjemmeside, vil være avhengig av at belønningen er relevant. Kontektsbasert reklame som er tilpasset den enkelte av oss er ikke bare aktuelt for retail-bransjen, men alle bransjer som ønsker å komme seg tettere inn på oss – bli mer kjent med oss, og gi oss i større grad det vi vil ha. Nyheter som vi allerede konsumerer i stor skala digitalt bør kunne vise oss relevante annonser i mye større grad – relevante i forhold til hva det er vi leser der og da, men også i forhold til hvor vi befinner oss, og hva det er vi er interesserte i.

Mye So i dag, mye mindre Mo, og nesten ingen LoKo…. Hvordan ser bildet ut om ett år mon tro?

 

Image: Ambro / FreeDigitalPhotos.net