fbpx

Ledere kan ikke ignorere sosiale medier i 2014

Sosiale medier endrer lederrollen, men er det viktig at ledere er opptatt av disse endringene?

Bruk av sosiale teknologier (kanaler, plattformer, verktøy og mekanismer) for å engasjere seg direkte med kunder, leverandører og med egne ansatte kan bidra til å gjøre selskaper mer tilpasningsdyktig og smidig. Suksessen gjenspeiler seg på ingen måte på hvor mange «Likes» en bedrift har på sin Facebook-side, men hvordan kommunikasjonsløsningene har blitt tatt i bruk for å øke samhandlingen, interaksjonen, dialogen, identiteten, tillitten og assosiasjonene de relevante mottagerne har seg i mellom.

I dag så vet vi egentlig ganske mye om hvordan det står til hva gjelder dette samspillet. Vi har forskning som tyder på at dårlig kommunikasjon internt i en virksomhet bidrar til økt sykefravær og at en stor andel av de som slutter i jobbene sine slutter fordi det er dårlig kommunikasjon mellom vedkommende og lederen/ledelse.

«Ansatte forlater ikke selskaper, de forlater sjefen sin!« skrev Greg Savage i The Huffington Post i november 2013. Halvparten sier opp på grunn av sjefen sin skrev Dagens Næringsliv i mars i fjor.

[Tweet «Vi forlater ikke selskapet, vi forlater sjefen vår! #ledelse #kommunikasjon»]

En toppleder må ikke blogge eller «poste» #selfie-bilder av seg selv for å «lykkes» i sosiale medier

Bildet er lånt fra Rune Bjerkes blogg

Sosiale medier kan brukes til så mangt og ikke minst til både eksterne- og interne formål. De flinkeste i klassen til å bruke sosiale medier har først og fremst resonert seg frem til hva det er de ønsker å oppnå ved sin deltagelse. Synlighet og troverdighet bør stå i førersetet, men det bør også ligge noen klare endringsmål for hvorfor en toppleder skal bli «sosial». 

Jeg tror for eksempel at det ligger en plan bak DNBs toppsjef Rune Bjerkes blogg og Twitter-profil. At Rune poster et bilde av seg selv sammen med Jens Pikenes. Jeg tror også at Bent Myrdal som er toppsjefen i Q-Meiriene har en plan med sin blogg og Twitter-profil. De kan ha forskjellige endringsmål, men de har til felles at de har en plan.

[Tweet «En #leder må ikke ha en #blogg eller poste #selfie bilder for å lykkes i #sosialemedier»]

Tydelige og klare endringsmål

Mens noen setter seg mål om å bare bli bedre kjent, har andre satt seg konkrete mål om hva det er de skal bli kjent for, og hva dette skal bidra med. Bidragene kan være organisatoriske – at det bygger selskapskulturen og stoltheten, noe som kan bidra til redusert sykefravær, oppsigelser og økt tilfredshet på jobben. Andre har rene omdømmemessige hensikter. Vi skal bli bedre likt, vi skal ha økt tillit fra vårt publikum og vi skal bidra direkte til å styrke merkevaren gjennom deltagelse i kanaler hvor merkevaren lever.

Felles for de ledere som lykkes med sitt bruk av sosiale verktøy tror jeg henger tett sammen med at de gjør de på sin måte. Publikum er smarte nok til å avsløre det som ikke er basert på ekte deltagelse. Cecilie Thumen-Saanum skriver det så enkelt, men samtidig så treffende på sin egen hjemmeside:

Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør.

Du skaper ikke automatisk tillit ved å delta i sosiale medier hvis det du bidrar med ikke oppfattes og oppleves ekte og genuint.

Ledere i dag kan ikke ignorere sosiale medier i 2014

En leder blir ikke lenger vurdert kun på bakgrunn av aksjeprisen, topp- eller bunnlinje. Selskaper som er genuint opptatt av egne ansatte og publikum gjennom sin kommunikasjon vil oppnå suksess i større grad enn de som først og fremst bruker arbeidsdagen sin på internmøter og tallknusing av regneark. I McKinsey artikkelen «Demystifying Social Media» fra 2012 skriver de blant annet at ledere ikke lenger kan se på sosiale medier som et potensielt eksperiment, men at morgendagens ledere må ha et aktivt forhold til den nye kommunikasjonsformen.

[Tweet «Dagens #leder kan ikke ignorere #sosialemedier i 2014. #kommunikasjon #ledelse»]

Les også: McKinsey anbefaler ledere å bruke sosiale medier

Selv om målet kanskje kan være å øke synlighet og troverdighet gjennom å skape innhold, delta og bygge nettverk og til syvende og sist bli en inflytelsesrik leder, så bør alle begynne først og fremst ved å lytte og lese. Jeg har selv delt engasjementet inn i 5 faser, som illustrert under:

sosiale-medier-deltagelse

Den moderne lederen må forstå at det å håndtere sosiale medier ikke er en «tilsidesatt» oppgave som man kan håndtere når man ikke har noe annet å finne på. Ei heller er det fornuftig å delegere tilstedeværelsen og deltagelsen til andre ansatte – og da gjerne til ansatte som synes sosiale medier er noe som først og fremst er gøy.

Effektiv bruk av sosiale medier krever en god og gjennomtenkt plan, og bør integreres inn i øvrig forretningsstrategi. Derfor vil jeg også si at det i dag ikke handler om å ha en strategi for bruk av sosiale medier, men at forretningsstrategien må være sosial fra bunn av. Det er avgjørende at hele virksomheten forstår at sosiale medier tilrettelegger for to-veis kommunikasjon med selskapets publikum og at denne muligheten også skaper forventninger til dialog og kommunikasjon fra publikum sin side. Og hvordan skal selskapet kunne agere proaktivt hvis lederen eller ledelsen ikke ser på sosiale medier som viktig……

Hva tror du, økt forståelse, fokus og deltagelse i sosiale medier fra norske toppledere i 2014?

photo credit: DonkeyHotey via photopin cc