fbpx
Facebook

Hvorfor skal vi være på Facebook?

”Alle” er på Facebook, men nesten ingen har en virkelig god Facebook-side. Jeg har delt første kapittel fra min nye bok om å drive en god Facebook-side.

18. august i år publiserte jeg «En veldig liten bok om å drive en god Facebook-side». To uker senere har over 300 kjøpt boken. Den koster ikke mer enn 79 kroner og er kun tilgjengelig i digital utgave. I løpet av 10 kapitler fordelt over 50 A4-sider blir du med på en strategisk, taktisk og operativ reise mot en god Facebook-side som (forhåpentligvis) vil bidra i positiv forstand til at virksomheten du jobber i eller for, oppnår sine forretningsmessige mål.

Boken er på ingen måter et avsluttet kapittel heller. Planen min er å publisere nye utgaver hvor kapitler oppdateres og legges til. For det må rett og slett til da Facebook også er i konstant endring. Og selvsagt vil alle som har kjøpt boken få tilgang til nye utgaver helt gratis.

I denne bloggposten kan du lese det første kapitlet i boken. Dette er et strategisk kapittel som tar for seg en del av de spørsmålene alle bør stille seg før man etablerer en Facebook-side. Liker du det du leser her, liker du nok også resten av boken. 79 kroner kan fort bli en veldig god investering.

En veldig liten bok for å drive en god Facebook-side: Kapittel 1

Alle” er på Facebook, men nesten ingen har en virkelig god Facebook-side. Årsakene er mange, men skal vi generalisere så kan vi forklare mye av grunnen til det at man ikke har gjort seg opp en god formening om HVORFOR man skal være på Facebook, HVA man ønsker å oppnå, HVEM som skal produsere innhold til Facebook-siden og HVORDAN det hele skal vedlikeholdes. I dette kapittelet skal vi se nærmere på disse spørsmålene.

Start med hvorfor

Før man går til det skrittet å opprette en Facebook-side er det viktig å spørre seg selv hvorfor. Hva er vi på jakt etter å oppnå? I dag er nesten ”alle” på Facebook – privatpersoner som virksomheter og organisasjoner. Det betyr at kampen om oppmerksomheten er formidabel.

Globalt er nesten 1,5 milliarder mennesker tilkoblet Facebook, og nesten 1 milliard mennesker er innom daglig. I Norge har omtrent 3,2 millioner nordmenn en Facebook-profil, og 80 prosent av disse er daglig innom. Konkurrentene dine på Facebook er ikke de samme som du konkurrerer med til daglig. Hvis oppmerksomhet, synlighet og engasjement er viktig, er alle på Facebook din konkurrent. I gjennomsnitt tilbringer den typiske Facebook-brukeren 21 minutter på Facebook daglig. Da er det ekstra viktig å ha en klar formening om HVA det er du og dere ønsker å oppnå ved å være tilstede på Facebook. Her er min egen oversikt over utvikling av fans og eksponering på egen Facebook første halvår 2015 via SproutSocial:

Kilde: SproutSocial. Oversikt over Facebook-siden første halvår 2015.

Kilde: SproutSocial. Oversikt over Facebook-siden første halvår 2015.

Vi snakker gjerne om fire endringsmål for kommunikasjon – og noen vil kanskje jobbe med alle fire, mens andre vil kanskje fokusere på færre. Det vil blant annet være avhengig av hvor kjent virksomheten er, hva virksomheten driver med og hvem som er publikum. Ikke minst er det viktig å spørre seg selv om publikum er i ”modus” for det du ønsker å formidle på Facebook. Kanskje vil enkelte nyheter egne seg bedre i andre kanaler enn Facebook, avhengig av nyhetens karakter og innhold.

De fire endringsmålene jeg snakker om er:

Før man setter i gang er det viktig å kunne svare på (blant annet) disse spørsmålene her:

Facebook-hvorfor-forankring

 

 

photo credit: via photopin (license)