fbpx
digitalisering

Digitale ferdigheter går stadig raskere ut på dato

Nesten alle bruker internett daglig, men manglende digitale ferdigheter og liten interesse for livslang læring vil utfordre vår egen konkurransekraft og velferd. Styrking av humankapitalen må til for at vi skal lykkes med digitaliseringen.

Ikke-digitale nordmenn

Nesten samtlige nordmenn bruker internett daglig og nesten samtlige nordmenn har en smarttelefon. Samtidig kommer det frem at nesten 600.000 nordmenn er ikke-digitale. En stor andel av disse har svake digitale ferdigheter og en stor andel av disse har liten interesse eller forståelse for hvorfor de må lære seg noe nytt.

I en tid hvor samfunnet endres i et stadig raskere tempo som følge av teknologiutvikling og digitalisering, så vil livslang læring bli fundamentalt for vår egen evne til å opprettholde og styrke vår konkurransekraft og velferd.

Som forfatteren Yuval Noah Harari så elegant sier det;

Kunnskap som ikke endrer atferd, er verdiløs, og kunnskap som endrer atferd, blir snart irrelevant. Jo mer informasjon vi har, og desto bedre vi forstår historien, desto raskere endrer historien kurs, og desto raskere blir kunnskapen utdatert.

Abonner på YouTube-kanalen min nå

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

Aktuelle lenker:

 

Foto:John Schnobrich via Unsplash