fbpx
teknologitrender

Dette er vinnerne i 2023

Velkommen til et år som vil preges av mange muligheter og enda flere utfordringer. Velkommen til et nytt år med Teknologitrender.

Nytt år, nye muligheter, men også nye utfordringer

2023 blir det første hele året for Teknologitrender, siden overgangen fra Hans-Petter og Co i fjor høst. Personlig liker jeg mye bedre det nye navnet. Teknologitrender sier veldig klart og tydelig hva dette programmet handler om. I tillegg fungerer teknologitrender også mye bedre på Google. Som søkeord. Og i likhet med 2022, vil fortsatt SEO være viktig i 2023, til tross for alt du kan brukt ChatGPT til. 

Du finner Teknologitrender på din favoritt podkast-spiller, som blant annet AcastApple PodcasterOvercastTuneIn RadioSpotifyGoogle Podcasts, Podimo og PodMe.

Ikke optimale fremtidsutsikter

Jeg har lyst til å begynne denne sesongen med en kort episode. Pinnekjøttet, ribbefettet og «nyttårssjampisen» sitter fortsatt i kroppen. Både hos meg, men antagelig hos deg også. Samtidig har vi ikke tid til å ta det altfor rolig heller. I alle fall ikke altfor lenge. De økonomiske utsiktene ser ikke optimale ut, noe som tilsier at det bare blir viktigere og viktigere å forstå hvordan teknologi og digitalisering kan brukes til å forbedre egen virksomhet og samtidig skape nye muligheter. 

En forutsetning til det er å få med oss lederne. Det var en gang,  og det begynner å bli lenge siden, at det var tilstrekkelig å overlate teknologi-ansvaret til IT-avdelingen. I en verden som stadig blir mer digital, vil teknologi og digitalisering påvirke alle deler av virksomheten, uansett bransje. Dette krever at ledere investerer tid og ressurser i å lære om teknologi og digitalisering, og at de aktivt involverer seg i beslutninger om teknologi-innføring. Det kan selvsagt oppleves svært utfordrende, spesielt for de som ikke har en teknisk bakgrunn. Men det vil være en viktig investering i fremtiden. Hvis ikke avgjørende. 

Teknologiutviklingen tar livet av selskaper raskere

Paradoksalt nok har teknologiutviklingen påvirket den gjennomsnittlige levetiden til selskaper. Ifølge Standard and Poors topp 500-liste, var gjennomsnittlig levetid på hele 61 år for 65 år siden. I dag er den mindre enn 18 år, og McKinsey hevder at 75 prosent av selskapene på den samme topp 500-listen vil være borte innen 2027. Om bare 4 år.

Som nevnt spiller teknologiutviklingen inn i denne utviklingen, og da i negativ forstand. Og desto høyere grad av konkurranse og endringer drevet frem av teknologiutvikling, desto kortere gjennomsnittlig levetid. Det vil bety i praksis at stadig flere virksomheter i stadig flere bransjer, vil møte på stadig større utfordringer for å overleve, som følge av at både liv og næringsliv i økende grad blir digitalisert gjennom økt bruk av teknologi. 

 

Abonner på YouTube-kanalen min nå

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Ledelse og kultur

De som overlever, er de som møter disse utfordringene med riktig ledelse og kultur. Og det forutsetter, som nevnt, at ledelsen har god teknologiforståelse i bunn. Dernest at ledelsen klarer å få med seg de ansatte på den samme endringsreisen. En “never ending story” på mange måter, siden teknologiutviklingen aldri vil stoppe opp. Den vil ikke engang sakke ned, men bare akselerere. Det skjer samtidig som stadig flere ikke gidder å gå den ekstra milen, skal vi tro de mange Quiet Quitting-sakene fra 2022. 

Det hjelper fint lite med riktig teknologikunnskap hos ledelsen og penger til å investere i ny teknologi, hvis ikke kulturen evner å engasjere, inspirere og motivere de ansatte til å bli med reisen. Til å se de samme mulighetene og forstå de samme utfordringene. 

Årets vinnere

2023 vil “vinnes” av dem som evner å tilpasse seg stadig nye endringer.

Av dem som forstår viktigheten av å ta i bruk ny teknologi og integrere dem i sin virksomhet for å øke produktivitet og effektivitet, samtidig som man reduserer kostnader og skaper nye muligheter.

Fremtiden tilhører dem som virkelig fokuserer på kunden og som klarer å levere de beste kundeopplevelsene. Ikke dem som bare reklamerer om det.

2023 og veien videre tilhører selskapene som forstår de viktigste teknologitrendene og bruker den forståelsen til å innovere i nye produkter, varer, tjenester, forretningsmodeller og mye mer. Og ikke minst; utnytter de teknologiske mulighetene til å ta et sosialt ansvar og bidra positivt til samfunnet de er en del av. 

Mitt bidrag i 2023

Mitt bidrag og min lovnad til deg, er at jeg skal gjøre mitt beste for å opprettholde nysgjerrigheten min relatert til de viktigste teknologitrendene, slik at du er bedre rustet i ditt virke. Og det skal jeg gjøre via HansPetter.info, podkasten og YouTube-serien Teknologitrender og som foredragsholder ikke minst. 

Håper du blir med i 2023. Og om du kjenner noen som burde bli med, men som ikke leser, ser eller hører på det jeg driver med, så må du gjerne fortelle dem om Teknologitrender. 

Eller be dem ta kontakt med Talerlisten.no for å booke meg til et foredrag.