fbpx
ChatGPT

Hva er ChatGPT?

Verktøy og tjenester innenfor generativ kunstig intelligens dukker opp i et rasende tempo. Og vokser i volum enda raskere. ChatGPT fra OpenAI vokste til over 1 million brukere på bare 5 dager.

Hva er ChatGPT?

ChatGPT er en prototype og en kombinasjon av kunstig intelligens og chatbot. Tjenesten er utviklet av OpenAI, som fokuserer på brukervennlighet og dialog. Chatboten bruker en stor språkmodell trent med forsterkende læring og er basert på GPT-3.5-arkitekturen.

Hva er GPT forkortelse for?

GPT er en forkortelse for Generative Pretrained Transformer. Det er en type maskinlæringsteknikk som brukes til å generere tekst basert på en forhåndstrent modell. GPT-modeller brukes ofte til å lage autentisk-lignende tekst som kan brukes til en rekke formål, som for eksempel å skrive artikler, lage samtalebots eller oversette tekst.

Kan en chatbot basert på GPT ha hukommelse og huske samtaler over tid?

ChatGPT er dessverre kun en tekstbasert assistent og har ingen form for hukommelse. Tjenesten er utformet for å svare på spørsmål basert på den forhåndstrente modellen, men kan ikke lagre informasjon og huske ting fra en samtale til en annen.

Blir ChatGPT smartere desto mer tjenesten blir brukt?

Som en stor språkmodell, trent av OpenAI, har ChatGPT ingen mulighet til å endre intelligensnivået over tid. Det er kun snakk om en programvare designet for å hjelpe til med å svare på spørsmål og oppgaver ved å bruke det store språklige kunnskapsgrunnlaget som GPT-programvaren er trent inn i.  ChatGPT-en kan ikke bli smartere eller dummere over tid, slik mennesker kan gjennom erfaring og læring.

Hvor henter ChatGPT kunnskapen fra?

Som nevnt er ChatGPT en stor språkmodell, trent av OpenAI. Kunnskapen kommer fra den enorme mengden med tekst data som den har blitt trent på, inkludert bøker, artikler, nettsider og mange andre typer skriftlige dokumenter. Tjenesten bruker  kunnskapen til å forstå våre språk for å kunne gi så menneskelignende svar som overhodet mulig. Det er derimot viktig å huske at ChatGPT ikke er laget for å kunne surfe fritt på internett og sånn sett få ny kunnskap etter at tjenesten har blitt ferdig trent opp.

Dagens ChatGPT har ikke tilgang til informasjon og kunnskap som er oppdatert etter utgangen av 2021.

Hva kan du bruke ChatGPT til?

Som en stor språkmodell kan ChatGPT hjelpe deg med mange forskjellige typer spørsmål og oppgaver som er relatert til språk og kommunikasjon. Dette kan inkludere å svare på spørsmål om fakta, gi definisjoner av ord og uttrykk, hjelpe deg med å formulere setninger og stave ord riktig, og til og med gi råd og veiledning i forskjellige situasjoner.

Du kan spørre ChatGPT om nesten hva som helst innenfor tjenestens kunnskapsområder, samtidig som det er verdt å huske på at ChatGPT kun har tilgang til et marginalt sett av all informasjon som finnes på internett. Og det er en rekke spørsmål ChatGPT rett og slett ikke vil svare på også. Siden lanseringen 30. november har disse spørsmålene blitt flere og flere, for å påse at ChatGPT-tjenesten er trygg å bruke.

10 eksempler på hva du kan bruke ChatGPT til

Det er egentlig ingen grenser for hva du kan bruke ChatGPT til. Det vanskeligste er egentlig å skrive med/til den som om det var et menneske som satt bak tastaturet i andre enden. Det vil med andre ord kreve litt øvelse på å skrive helt normalt, og ikke slik vi har blitt vandt med å skrive når vi for eksempel søker etter noe på Google.

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp av ChatGPT til å skrive for deg:

Kan ChatGPT bli misbrukt til å skrive falske nyheter?

ChatGPT kan ikke brukes til å skrive falske nyheter. Som en stor språkmodell utdannet av OpenAI, er formålet definert til å hjelpe mennesker med å generere naturlig språk og gi nyttige svar på spørsmål. Det er ikke i tråd med de programmerte prinsippene å produsere falske nyheter eller å spre usanne opplysninger. Har du har spørsmål om en bestemt sak, kan ChatGPT hjelpe deg med å finne svar på dette, men tjenesten kan ikke skrive noe som er bevisst usant.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Vil slike GPT-tjenester ta over jobbene våre?

GPT, eller Generative Pretrained Transformer, har blitt utdannet ved å lese gjennom enorme mengder tekst på internett og har lært å generere naturlig språk. GPT er designet for å hjelpe mennesker med å løse komplekse oppgaver ved å generere tekst som er relevant for en gitt situasjon.

GPT er imidlertid ikke ment å ta over jobbene til mennesker. I stedet kan GPT brukes som et verktøy for å hjelpe mennesker med å løse komplekse oppgaver eller å generere tekst som er relevant for en gitt situasjon. På denne måten kan GPT bidra til å gjøre jobbene til mennesker enklere og mer effektive.

Les også: «Maskinene» vil ta jobben din (til slutt)

Hvilke komplekse oppgaver kan GPT være bedre til å løse enn oss?

En styrke ved GPT er at den er forhåndsbygget (pretrained) på store mengder tekst, noe som gir den en bred forståelse av språk og sammenhenger. Denne forståelsen gjør den i stand til å løse komplekse oppgaver som kan være vanskelige for mennesker. For eksempel kan GPT brukes til å analysere store mengder tekst raskt og effektivt, noe som kan være en stor fordel når man skal behandle store datamengder.

I tillegg kan GPT brukes til å generere naturlige språk-strukturer, noe som kan være nyttig for å lage syntetisk tale eller skrive tekster som leser som om de er skrevet av et menneske. På denne måten kan GPT være til stor hjelp innenfor områder som kommunikasjon og underholdning. Som med alle store språkmodeller, er det viktig å huske at GPT ikke er perfekt, og det kan være situasjoner der den ikke fungerer like bra som mennesker. Likevel kan GPT være en nyttig hjelpemiddel i mange situasjoner der språkbehandling er viktig.

Hva kan man bruke GPT til i dag?

Det er umulig å si nøyaktig hva som kan og ikke kan gjøres med GPT (Generative Pretrained Transformer) i dag, siden det er et kunstig intelligens-system som kan læres å gjøre en rekke forskjellige oppgaver. GPT er et meget kraftig verktøy for å generere tekst, og det er blitt brukt til en rekke formål, inkludert maskinoversettelse, samtalegenerator og annen språkteknologi.

Avslutningsvis

ChatGPT er en utrolig spennende tjeneste og Generative Pretrained Transformer-teknologien er utrolig fascinerende og imponerende. Og hvis du ikke har skjønt det allerede, så har selvsagt ChatGPT-tjenesten skrevet alle svarene selv, på de spørsmålene jeg har stilt.

Og det her er kun slutten på starten av hva GPT-teknologien kan og kommer til å bli brukt til, på samme måte som vi kun har sett starten på hvordan generativ kunstig intelligens kommer til å påvirke hvordan vi lever, leker, lærer og jobber i årene som kommer.

Jeg spurte ChatGPT om den kunne hjelpe meg med å skrive programmet «Hangman» i programmeringsspråket Basic, for Commodore 64, for «old times sake».

Du vil ikke tro hva jeg fikk i svar tilbake.

Abonner på YouTube-kanalen min nå

Det er bare å glede seg, selv om dette også er litt skummelt.

 

FYI: Den utrolig søte robot-assistenten er laget av det generative kunstige intelligens-verktøyet Midjourney, etter at jeg brukte ChatGPT til å generere en liten beskrivelse av hvordan jeg så for meg den lille assistenten som sitter ved siden av meg på kontoret mitt og hjelper meg med alt mulig av forskjellige skrivejobber :)