fbpx
ytringsfrihet

Arbeidsledigheten burde vært skyhøy

Med bakgrunn i alt forferdelig norske arbeidere skriver i kommentarfelt og i sosiale medier, burde arbeidsledigheten vært rekordstor.

De er unge og eldre. De bor i store og små byer. De jobber i det offentlige og i det private. De har kone, mann, barn og barnebarn. De er som «deg og meg». Glad i Norge. Stolt av «norske verdier». Hva nå det egentlig er. De liker brunost, men ikke «brune mennesker». De hater mye og mangt, og det bruker de «ytringsfriheten» sin til å få frem. De tar ikke en «femmer» for å be nordmenn dra til helvete. Eller brenne der. Og det som verre er. Kommentarer som hater. Kommentarer som truer. Kommentarer som ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre, og som ikke hører hjemme verken i det offentlige rom eller over middagsbordet. Ytringer som burde koste flere jobben.

Det du skriver i det offentlige rom, er offentlig

Det er helt åpenbart at veldig mange ikke er klar over at det man skriver og ytrer i sosiale nettverk som Facebook er å regne som en offentlig ytring. Om det er på åpen vegg eller i en lukket gruppe spiller ingen rolle. Og om det gjøres «etter arbeidstid» og som privatperson har heller ingen betydning. Det er offentlig, og vil kunne slå tilbake på deg – både privat og jobbmessig.

Familiefar som ikke er begeistret for AUF-lederen:

– Er det ingen som kan ta rotta på han djevelen her og bli kvitt han for godt!

NAV-ansatt som reagerer på at Jonas Gahr Støre takker AUF-lederen for valgkamp-innsatsen:

– Nok et bevis på Støres nære tilknytning til Islam, hvorfor ikke komme ut av skapet Støre og si sannheten til folket at du er muslim.

Mann. Glad i katter, men ikke så glad i kvinner med hijab

– Jævla lakenhore, stygg som faen også. 

Jeg kunne fortsatt til det uendelige. Det mangler ikke på hatske ytringer mot enkeltmennesker og grupperinger. Mot politikere, journalister, kvinner og menn. Ord og karakteristikker som ikke hører hjemme noen steder. Verken over middagsbordet, på skolen, på arbeidsplassen eller på en privat fest. Og heller ikke i et sosialt nettverk.

Det som derimot ytres over middagsbordet blir kanskje over middagsbordet. Mens det som ytres i sosiale medier kan potensielt nå hele landet, men også utlandet. Slik Sindre Beyers innlegg om tomme busseter som gikk nærmest globalt.

Belastende for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver ville jeg slått hardt ned på hatefulle og truende ytringer.Men også ytringer som er problematiske for arbeidsgiver. Jobber du i barnehage på dagtid, men driver Facebook-gruppen «Vi som ønsker at det skal bli lov å slå barn» på kveldstid, vil det oppleves problematisk. Er du ansatt i rusmiddelomsorgen, og driver bloggen «De beste drinkene» kan det også oppleves problematisk. Jobber du i NAV, samtidig som du skriver om hvor mye du hater innvandrere på Facebook er det også problematisk. Jobber du hos Tesla på dagtid, og skriver om hvor mye du hater el-biler i sosiale medier, er det problematisk.

Om det er i «privat regi» og etter arbeidstid «frigjør» spiller ingen rolle. Er ytringene uforenelige med arbeidsgivers verdier, vil personlige ytringer kunne skade arbeidsgivers renomme, omdømme og økonomi. Og en ansatt som skader selskapet vedkommende jobber for, bør fjernes fra selskapet.

Vi blir ansatt for å gjøre en jobb. For at vi skal bidra positivt for at virksomheten vi jobber i, når sine mål. Bruker du tid og energi på å motarbeide selskapets mål, bør det få konsekvenser.

Hadde flere arbeidsgivere vært klar over hva enkelte av sine ansatte bruker Facebook og andre sosiale medier til – både i og utenfor arbeidstid, tror jeg konsekvensen for mange ville vært «kroken på døra».

Det burde vært konsekvensen for svært mange.

Jeg håper flere vil skjerpe seg. Alternativt håper jeg flere arbeidsgivere tar affære.

Det er flere selskaper jeg holder meg langt unna. Av den enkle grunn at de har ansatte jeg ikke vil ha noe som helst å gjøre med. Det bør bedriftene derimot gjøre noe med. Det hadde jeg. Det hadde potensielt ført til en skyhøy arbeidsledighet.

 

 

Bilde: Markus Spiske via Unsplash