fbpx

Vi er noen få som brenner heftig for sosiale medier, noen ulmer og noen er som våt ved.

Ukens sosiale medier profil: Cecilie Fensholt fra Amesto

Vi er noen få som brenner heftig for sosiale medier, noen ulmer og noen er som våt ved.

Amesto Group er et nordisk selskap som driver med outsourcing av regnskap og lønn, konsulent- og rekrutteringstjenester, ERP-løsninger, oversettelse, språk- og tolketjenester. Cecilie Fensholt jobber her som kommunikasjons- og markedsansvarlig, og er i dag en av de største ildsjelene hos Amesto hva gjelder bruk og utnyttelse av sosiale medier i jobbsammenheng.

Amesto er et nordisk selskap med flere kontorer i alle nordiske land og mer enn 500 ansatte. Med mange ansatte fordelt på flere forskjellige forretningsområder som i tillegg er geografisk spredt så høres det ut som om bruk av sosiale medier – både til interne- og eksterne formål – kan være en nyttig og fornuftig løsning for å effektivisere både markedsføringen og kommunikasjonen.

Hvilke sosiale nettverk bruker du primært i dag i jobbsammenheng, og hvor mye blir de respektive nettverkene brukt?

Har Amesto tatt i bruk sosiale nettverk, verktøy, prosesser for å forbedre intern deling av informasjon, kompetanse og erfaring?

Vi er noen få som brenner heftig, noen ulmer og noen er som våt ved. Men etter et halvt år er folk nysgjerrige og avventende spente. Nå skal vi bare vise at det ikke er hobby, men god for Business. Vi har i tillegg etablert en egen blogg, som både fungerer som en god måte å komme ut til våre kunder med våre historier, samtidig som det også bidrar til å øke kjennskap om de enkelte ansattes kunnskap.

Hvilke områder er det sosiale medier blir brukt til i dag, og i hvilke nettverk blir brukt til hvilke formål?

Hva er Amesto sine tanker og opplevelser rundt strategisk bruk av sosiale medier?

Vi jobber med verktøyet Solid Social for å overvåke og administrere innsatsen. Her får vi pekepinn på hvordan det går med innholdet vi publiserer, og verktøyet gir oss god innsikt som vi analyserer og justerer videre kurs etter. I tillegg blir Google Analytics tatt i bruk for å måle hvordan det går med trafikken til både nettside og blogg. Vi har ambisiøse mål som går på buzz, følgere, profil, besøk til nettsted osv, og har en bevisst strategi som er dokumenter og delt internt.  Derimot forstår vi at en slik strategi ikke er et statisk dokument, men en dynamisk rettledning som må justeres og forbedres i et hurtigere tempo enn andre strategier vi har lagt.

Gjennom den verdifulle innsikten vi skaffer som følge av de verktøyene vi bruker kan vi på en veldig troverdig måte overbevise selv tvilere om at Twitter er en viktig arena for toppledere. En spesifikk suksesshistorie var når vi kunne vise ledelsen den første avtalen som ble vunnet via Twitter. Vi elsker #DenFølelsen når man kan rette villedende informasjon som spres av andre i kanaler vi egentlig ikke har kontroll over, men som vi kan ta del i fordi vi har de verktøyene som trengs til å fange det opp i sosiale nettverk og på Internett som sådan.

I hvilken grad vil dere øke eller redusere innsatsen deres på disse sosiale nettverkene?

Vi kommer til å øke innsatsen på Facebook kraftig – både hva gjelder annonsering og engasjement som sådan. Fokuset vårt på LinkedIn og på vår egen blogg skal også økes kraftig, mens vi har som ambisjon å fokuset litt på både Twitter og YouTube. Det er først og fremst via disse nettverkene vi tror vi vil nå ut til våre målgrupper, og det gjelder å ikke spre fokuset for bredt for at vi skal klare å gi våre målgrupper god verdi og god nok respons.

BOYD – Bring your own disaster eller device – hvem bestemmer hva dere har med dere på jobben?

Enn så lenge bestemmer jobben hva vi har med av oss av henter på jobben; PC, nettbrett og smarttelefon. Det går i Windows på PC og nettbrett, mens Android er OSet vi bruker på smarttelefone.

Hvordan tror du bruk av sosiale medier vil utvikle seg bedriftsmessig i løpet av de neste 3 til 5 årene?

Bruk av sosiale medier vil overta mer og mer for de tradisjonelle verktøyene for kommunikasjon på jobben. Vi tror LinkedIn blir viktigere i tiden fremover i tillegg til at det også vil dukke opp andre gode aktøerer som vil levere en mer B2B-tilpasset opplevelse.