fbpx
kunstig intelligens

Slik brukte jeg kunstig intelligens for å lage en reklamefilm for Lofoten

Kunstig intelligens er på alvor i ferd med å endre alt, ikke minst kreative arbeidsoppgaver og yrker. Ved hjelp av kunstig intelligens har jeg laget en syntetisk utgave av min egen stemme, som leser en historie gjennom filmen, laget av kunstig intelligens, og hvor kunstig intelligens også har blitt brukt til å filme, redigere og produsere hele reklamefilmen for Lofotlyst.no.

Fantastiske muligheter

Siden sommeren 2020 har jeg vært noen ganger i Lofoten. Og hver gang har jeg blant annet brukt DJI sine droner for å dokumentere opplevelsene. Dronene er utstyrt med en rekke kunstige intelligens-muligheter, slik at jeg blant annet kan konsentrere meg om hvor jeg setter føttene mine på vei opp til en topp, mens dronen følger meg som et objekt, samtidig som sensorer passer på at den ikke kolliderer. Ved hjelp av Magisto har jeg fått hjelp av kunstig intelligens til å finne frem til de beste klippene, og så har jeg brukt Artlist.io til å finne frem til et lengre musikkspor som kunne sette stemningen til hvordan jeg ønsket at historien skulle fortelles.

Med Wondershare Filmora fikk jeg satt sammen alle videoklippene, som etter beste evne ble tilpasset slik at overgangene passet til musikken. Men jeg ville selvsagt ikke stoppe med bare videoklipp og musikk.

Abonner på YouTube-kanalen min nå

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Syntetisk stemme og historie

Enn så lenge har jeg til gode å komme over en god kunstig intelligens-tjeneste som kan lage en syntetisk stemme av meg som kan snakke norsk. Men Eleven Labs har, vil jeg påstå, den beste tjenesten for å skape en syntetisk utgave av min egen stemme, som ikke krever altfor mye forarbeid (hvor jeg leser inn tekst på engelsk), ikke krever mye kunnskap, ikke koster mange kronene, og som lar meg tilpasse stemmen og toneleie etter stemningen jeg ønsker at narrativet skal bidra med.

Og med ChatGPT fikk jeg også hjelp av kunstig intelligens til å lage den historien jeg ville fortelle, som skulle ytterligere forsterke de positive følelsene som bildene og musikken skapte alene.

Først begynte jeg på norsk, hvor jeg ba om hjelp til å skrive et manus.

kunstig intelligens

Etter noen sekunder hadde ChatGPT skrevet ferdig et komplett manus, fra start til slutt og fordelt over tid.

kunstig intelligens

Deretter ba jeg ChatGPT om å oversette hele teksten til engelsk, og så tok jeg de respektive segmentene og ba ChatGPT om å lage litt lengre beskrivelser og om å berike teksten.

kunstig intelligens

 

Til slutt satt jeg igjen med veldig godt innhold om Lofoten. Noe av teksten repeterte seg selv, noe valgte jeg å fjerne og i et par tilfeller valgte jeg å stokke litt om på teksten, slik at det fikk den innledningen, innholdet og avslutningen jeg var ute etter.

Visit Lofoten – By ChatGPT

Her er hele teksten, hvor jeg ikke har skrevet ett eneste ord selv, utover den opprinnelige starten jeg skrev på norsk.

Welcome to the breathtakingly beautiful Lofoten, the shining gem in the crown of northern Norway. This picturesque archipelago offers a magnificent fusion of awe-inspiring natural beauty and awe-striking landscapes that combine to create a truly once-in-a-lifetime experience. 

Experience the breathtaking beauty of Lofoten, where the bright white beaches and the stunning azure blue sea create a picture-perfect paradise. Imagine yourself surrounded by miles of glittering white sand, surrounded by the crystal-clear waters of the ocean, a perfect escape from the hustle and bustle of daily life.

As you walk along the shore, the only sounds you’ll hear are the gentle lapping of the waves and the occasional crash as they meet the shore. The peaceful silence is a testament to the unspoiled natural beauty of this special place, where the ocean and the land meet in perfect harmony.

As you explore the island and discover its hidden gems, you’ll find yourself falling in love with its raw, unspoiled beauty. You’ll be captivated by the way the light dances across the water and the way the mountains seem to soar into the sky. You’ll be inspired by the peace and tranquility that seems to permeate every corner of the island, and you’ll be enchanted by the way Lofoten’s nature can soothe your soul and rejuvenate your spirit.

The towering peaks, formed by ancient geological forces, offer a breathtaking panoramic view of the surrounding ocean and sky, a scene that will leave you in awe of its sheer magnificence. 

Embark on a mountain adventure in Lofoten, where you can challenge yourself with breathtaking hikes to the top of its towering peaks. Reap the rewards of your efforts by setting up camp overnight on a mountain peak, where you can enjoy the peaceful solitude and the magnificent panoramic view. As the sun sets and the sky turns a brilliant shade of orange and red, you’ll be treated to a truly magical and unforgettable sight. 

Whether you’re exploring its stunning beaches, hiking its steep peaks, or simply taking in the breathtaking views, the beauty of Lofoten is always present and never fades. The ever-changing weather only adds to the unique charm of this special place, making every visit an adventure and an experience to remember. 

Visit Lofoten and discover the transformative power of nature. This breathtakingly beautiful place has the ability to uplift your spirits, boost your mental health, and energize your body. Surrounded by breathtaking landscapes, pristine beaches, and towering peaks, Lofoten offers a chance to reconnect with the natural world and find peace and serenity in the midst of its breathtaking beauty. 

Whether you’re going for a leisurely stroll along the shore, taking a challenging hike up one of its mountains, or simply sitting back and taking in the breathtaking views, Lofoten has a way of working its magic on your heart, mind, and body. The fresh sea air, the sounds of the waves crashing against the shore, and the breathtaking beauty of the landscapes will leave you feeling recharged, refreshed, and rejuvenated. 

So come to Lofoten and let its nature work its magic on your heart, mental health, and fitness. Let it be your refuge from the stress and noise of modern life, and allow yourself to be transported to a place of peace, tranquility, and inner happiness.

Fra tekst til tale

Med teksten i boks, var det bare å stikke innom Eleven Labs, lime inn teksten,  gjøre de nødvendige justeringer på min egen stemme og så klikke på «Generate»-knappen.

kunstig intelligens

Etter noen få sekunder satt jeg igjen med et lydspor på ca 3,5 minutter. Min egen syntetiske (og engelske) stemme. Ved hjelp av en enkel funksjon i Wondershare Filmora, tunes musikken inn og ut automatisk etter hvert som jeg snakker. Og i stedet for å la meg snakke gjennom hele manuskriptet fra ende til ende, valgte jeg å klippe det til, tilpasse det til forskjellige videoklipp og passe på at ikke stemmen min kom på de store høydepunktene i musikken som sådan.

kunstig intelligens

Deretter var det bare å trykke på Export-knappen, vente et par minutter på at min MacBook Air M2 skulle rendre ferdig den nesten 700 MB store filmen, som jeg hadde nøyd meg med å lage i 1080P (men som jeg selvsagt også kunne ha laget i 4K).

Kjenner du igjen min stemme?

Jeg kan kjenne igjen stemmen min her. Når det er sagt, har jeg ikke lastet opp altfor mange sekunder av meg selv lese inn tekst på engelsk. Og det skal også legges til at jeg selvsagt høres annerledes ut når jeg forsøker å lese godt på engelsk, enn når jeg snakker normalt på norsk. Men jeg synes resultatet er forbløffende godt. Og tenk deg den dagen dette også blir tilgjengelig på andre språk, inkludert norsk.

Hva synes du selv?

Abonner på YouTube-kanalen min nå

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Aktuelle lenker

 

Disclaimer

Lofotlyst.no eies av mine gode venner, Marius og Rikard Brobeck, som leier ut sine to hus på Pundsletta i Lofoten. Verken Marius eller Rikard var klar over at jeg laget denne videoreklamen ved å bruke nettsiden deres som et eksempel på hvordan du kan lage gode historier og reklamefilmer ved hjelp av kunstig intelligens.