fbpx

Tilpasning til den nye mobile- og sosiale arbeidssdagen vil kreve store endringer for veldig mange!

Norske bedrifter med økt fokus på Twitter, YouTube og bedriftsblogging

Tilpasning til den nye mobile- og sosiale arbeidssdagen vil kreve store endringer for veldig mange!

19. mai 2012 spurte jeg «Hvordan bruker du sosiale medier» og siktet til hvordan de sosiale nettverkene ble tatt i bruk på jobben. Siden den gang har det kommet inn svar fra et 20-talls selskaper i forskjellige bransjer – flere av disse har dukket opp her på HansPetter.info under tittelen : Ukens sosiale medier profil, slik som Håvard Røste fra Eidsiva Energi gjorde. Han og mange flere har delt sine erfaringer og fortalt om hvordan de ser på den sosiale- og mobile fremtiden. Summen av disse har jeg skrevet om her.

Hvordan vil satsningen deres på bruk av forskjellige sosiale nettverk fortone seg, hvilken tilpasning har de tenkt seg til den mobile hverdagen, hva de får lov til å velge av verktøy å jobbe på og hva er det de bruker de forskjellige sosiale nettverkene til?

Her er de bedriftene som har svart så langt:

 No surprises – Facebook, Twitter og LinkedIn mest brukt

Det skal ikke mye til å gjette at det er Facebook som er mest brukt blant de mest kjente og populære sosiale nettverkene. 60% av de bedriftene som har svart meg på ift bruk av sosiale medier, sier de også vil øke trykket på Facebook fremover – både på annonsering og aktivitet.

80% sier derimot at de vil øke fokuset på Twitter og YouTube – flest vil legge opp til en kraftig økning på Twitter av disse to, etterfulgt av bedriftsblogging. 60% sier derimot at de ikke vil endre fokuset deres på Slideshare og Google+. Når halvparten av disse bedriftene så langt ikke bruker tid på disse to nettverkene, kan de se ut – enn så lenge i alle fall – at Google+ ikke vil bli et viktig sosialt nettverk for norske bedrifter med det første, og at Slideshare ikke vil bli mye brukt for å dele selskapsdokumenter som presentasjoner, produktinformasjon, whitepapers, med mer.

Hvorfor fokuserer ikke bedriftene på Google+?

Manglende kjennskap, kunnskap, tid, ressurser, behov? Svarene kan være mange. Personlig tror jeg mye av det skyldes tid, ressurser og kunnskap – og at man først og fremst vil bruke de ressursene man har tilgjengelig på best mulig måte – der hvor man opplever kritisk masse – og kan nå de målgrupper man ønsker å kommunisere med. Snur vi det litt på hodet – og ikke minst ser på min siste undersøkelse om bruk av Google+ i Norge – så kan de virksomheter som føler de treffer målgruppene sine på Google+ virkelig skaffe seg et godt konkurransefortrinn. Økt bruk og økt antall brukere den siste tiden på Google+ kan fort vise seg å bli en lønnsom investering for de som timer satsningen riktig.

Klikk på bildet for større utgave

Klikk på bildet for større utgave

Av svarene over kan vi se at de forskjellige sosiale nettverkene blir brukt forskjellig. På Facebook er det markedsføring & reklame, produktnyheter og informasjon sammen med Event- & seminarinvitasjoner som er det tre mest fremtredende bruksområder, mens Twitter mest av alt blir brukt til pressemeldinger & mediekontakt sammen med dialog med partnere og leverandører. 80% av selskapene melder om at LinkedIn blir mest av alt brukt til HR & rekruttering, mens YouTube i 60% av tilfellene også blir brukt primært til markedsføring & reklame. Google+ sitt primære bruk – med 30% av respondentene – også til det samme formålet – markedsføring & reklame.

Ingen representativ statistikk for norske virksomheter og bruk av sosiale medier

Jeg skulle gjerne skrevet at undersøkelsen er representativ for hvordan det står til med norske virksomheters bruk av sosiale medier, men slik er det nok ikke. I en undersøkelse som Amesto har utført nylig – som også er et av selskapene som har vært med her – så svarer nesten halvparten av norske bedriftsledere at de ikke vil benytte noen sosiale medier til å markedsføre seg overfor potensielle nyansatte, og mens de av oss som tror at nesten alle bedrifter bruker LinkedIn som en rekrutteringskanal, så viser Amesto sin undersøkelse at det kun er snakk om 7 prosent som gjør dette blant norske selskaper i dag. Blant de 20 selskapene som har svart her så svarer nesten 80 prosent at de vil bruke nettopp LinkedIn. Med andre ord er det større sannsynlighet for at de statistikkene vi ser her peker mer i retning av hvordan det ser ut for de som virkelig har begynt å bruke sosiale medier strategisk – og de er det med andre ord få av enn så lenge blant norske bedrifter.

Mobil tilpasning av relevant innhold og bruk det du vil på jobben

Fra disse 20 bedriftene her – spredt mellom bransje, størrelse og geografi i Norge – så er det økt fokus på de mest etablerte sosiale nettverkene som gjelder. Markedsføring, reklame og dialog vil være viktig fremover, og YouTube vil oppleve økt bedriftsfokus sammen med at flere vil begynne å blogge. En annen stor trend er bruk av Internett og sosiale medier på mobile enheter og i kjølevannet av denne trenden opplever bedrifter også et økende krav fra de ansatte om å få velge sine egne enheter – mobile spesielt. Fra de samme selskapene kan vi se at de fleste ansatte får lov til å velge selv hvilket nettbrett og mobiltelefoner de vil bruke, mens selskapene selv bestemmer hvilken datamaskin som de ansatte skal benytte. Ikke overraskende er det Windows som regjerer på desktop, at det er Apple sin iPad som de fleste bruker på nettbrett, men at det er kanskje overraskende (for mange) at det er først og fremst Google sitt Android-OS som primært er å finne på smarttelefonene.

Når det så kommer til tilpasning av virksomhetenes innhold til mobile enheter er det ikke mange som har gjort så mye blant disse bedriftene. Nesten ingen har tilpasset innholdet ment for de ansatte til en mobil enhet, og nesten halvparten av de samme bedriftene har ikke mobiltilpasset hverken blogg eller virksomhetens hjemmeside.

På bakgrunn av disse funnene – som på den ene siden kun består av 20 virksomheter, men på den andre siden representerer selskaper som tross alt har kommet et godt stykke på vei mot å tilpasse seg de nye markedstrendene – så kan det være fristende å konkludere med at bruk av sosiale medier – inkludert blogging – ikke har blitt en mobil trend. For kort tid siden skrev jeg om det manglende fokuset på sosiale medier under IDG og PC World Norge sin konferanse om mobile trender. Kanskje sosiale medier glimret med sitt fravær fordi sosiale medier på mobile enheter ikke har blitt en trend – ennå – i Norge? Er dette nok et område hvor norske bedrifter henger etter – slik vi har gjort i mange år tidligere hva gjelder andre trender?

Hva tror du? Hvordan ser det ut i din bedrift? Har du lyst til å være en ukens sosiale medier profil selv – for å fortelle din og din bedrifts historie knyttet til vår nye sosiale- og mobile hverdag? Så lenge det kommer nye profiler inn, vil ukens sosiale medier profil fortsette å dukke opp – og kanskje statistikkene over vil endres i løpet av neste halvår?

 Bilde: FreeDigitalPhotos.net