fbpx

Norsk ungdom har ikke fjernet Facebook fra sin smarttelefon

Mens nesten halvparten av unge amerikanere har slettet Facebook på mobilen, er det Facebook på mobil som gjelder i Norge. Spesielt når innholdet engasjerer. Slik tilfellet var under fotball-VM for TV 2 Sporten.

44 prosent av unge amerikanere har slettet Facebook på sin mobil

Vi har vært innom flere rapporter i det siste som peker i retning av at Facebook mister popularitet og relevans blant de yngre av oss. For kort tid siden kom det ut en rapport om at over 1 av 4 amerikanske Facebook-brukere hadde slettet Facebook fra mobilen. Andelen var høyest blant de yngre brukerne mellom 18 og 29 år. Hele 44 prosent svarte at de hadde slettet appen.

For TV 2 Sporten sin Facebook-side er det mye som tyder på at de unge fortsatt er svært aktive på Facebook. Og da mest av alt fra sin smarttelefon. Nå er ikke Facebook-siden til TV 2 Sporten landsrepresentativ, men som en av landets største Facebook-sider, kan den si noe om hvordan det står til med de unges forhold til Facebook. Og da deres forhold til Facebook på mobilen.

Nesten alle unge mellom 18 og 29 år har en Facebook-profil

Har like mange slettet appen i Norge? Det er mye som tyder på at det ikke er tilfelle. 10. juli 2018 publiserte Ipsos sin SoMe-tracker for andre kvartal 2018. Som så mange kvartaler før, kunne oversikten fortelle oss at nesten 9 av 10 menn mellom 18 og 29 år hadde en Facebook-profil. For kvinnene i samme aldersgruppe var andelen på hele 97%. Samlet for alle nordmenn mellom 18 til 29 år, har 92 prosent en Facebook-profil.

 

* Ipsos SoMe-Tracker Q2’18

 

Det er en liten nedgang å spore fra første til andre kvartal, men den er marginal sammenlignet med Pew sin undersøkelse blant de amerikanske brukerne. Den daglige bruken har også en liten nedgang – fra 86 til 83 prosent. Men det er fortsatt marginalt.

De unge mest aktive på Facebook-siden til TV 2 Sporten

I løpet av 2018 har jeg jobbet med sosiale medier for TV 2. Og i løpet av fotball-VM i sommer – i perioden 15. juni til 15. juli – ble det satt inn ekstra fokus på blant annet Facebook-siden til TV 2 Sporten. I løpet av disse fire fotball-ukene opplevde TV 2 Sporten alt annet enn at de unge hadde forlatt plattformen. Ikke hadde de slettet Facebook-appen på sin smarttelefon heller.

 

TV 2 Sporten

* Sprout Social

 

9 av 10 engasjerte kom fra en smarttelefon

Under fotball-VM kunne innsikt fra Facebook også avsløre at smarttelefonen ble flittig brukt til å engasjere seg i alt som TV 2 Sporten delte på sin Facebook-side;

 

TV 2 Sporten

* Facebook Analytics

 

Publikum så på video. Med lyd

En annen myte vi ofte hører, er at 80 prosent av all video på Facebook blir sett på uten lyd. Av de mest populære videoene som TV 2 Sporten la ut på sin Facebook-side under fotball-VM, ble 76 prosent av videoene spilt av med lyd. Og ikke glem her, at nesten 9 av 10 som engasjerte seg i TV 2 Sporten på Facebook under fotball-VM, kom via smarttelefonen.

 

TV 2 Sporten

* Facebook Business Manager

 

Og igjen; den mest engasjerte målgruppen var (menn) mellom 18 og 24 år, etterfulgt av (menn) mellom 25 og 34 år. I noen tilfeller sto menn for nesten all engasjement.

 

TV 2 Sporten

* Facebook Business Manager

 

Video må tilpasses plattformen

En av læringene fra fotball-VM – utover overraskelsen over at de yngste var såpass engasjerte – var at videoene  tilpasses plattformen de vises på. 16:9 fungerer bra på TV, men mindre godt på smarttelefoner. 1:1 vil fylle skjermen bedre og bringe innholdet nærmere på brukeren. Men endring i formatet er ikke nok. I tillegg må også regien endres. Budskapet (hooken) må komme frem mye tidligere, slik at vi raskt – i løpet av det første sekundet helst – får vite hva det er vi er i ferd med å se, og hvorfor vi ikke bør «sveipe» videre.

For selv om antall minutter sett på Facebook-siden til TV 2 Sporten økte med over 300 prosent under fotball-vm, sammenlignet med måneden før, så økte også antall visninger som ikke varte mer enn 3 sekunder med over 200 prosent.

 

TV 2 Sporten

* Facebook Analytics

Mål alt. Alltid

Rapporter er bra. Men desto «nærmere» rapportene er ditt eget publikum, desto mer riktig bilde vil de kunne gi av nå-situasjonen. Og best av alt er de rapportene som kommer fra din egen innsikt. Det kan fortsatt være at mange unge har fjernet Facebook-appen på sin smarttelefon i Norge. Kanskje de gjorde det etter at fotball-VM var ferdigspilt. Kanskje de som har gjort det, ikke er spesielt opptatt av fotball.

Det kan også være at Ipsos sin neste rapport – for tredje kvartal i 2018 – viser et helt annet bilde av Facebook sin demografi i Norge. At nedgangen blant de yngre med en Facebook-profil har økt i størrelse.

Uansett er det viktig å måle. For å forstå. Det du ikke vet, har du vondt av. Det du ikke vet, kan overraske deg. I negativ forstand. Derfor bør du ta sikte på å måle alt. Alltid. For å forstå bedre. For å tilpasse deg bedre. For å gjøre nødvendige endringer.

I min «hverdag» for å måle hvordan TV 2 gjør det i sosiale medier, bruker jeg flere verktøy.

SproutSocial har jeg brukt siden verktøyet ble tilgjengelig. I tillegg får jeg mye god innsikt – også fra konkurrenter – via Fanpage Karma. En del av innsikten får jeg også direkte fra Facebook; både via Facebook Business Manager, men også fra Facebook sitt analyse-verktøy, som inntil nylig var helt ukjent for meg.

Det var analyse-verktøyet til Facebook som fortalte meg om andelen av TV 2 Sporten sine fans som var engasjert via sin smarttelefon. Og at hele 60 prosent av alle dem som brukte en smarttelefon til å gå inn på Facebook-siden til TV 2 Sporten under fotball-VM, hadde en iPhone.

 

TV 2 Sporten

* Facebook Analytics

 

De yngre har ikke forlatt Facebook. Og de ser på video med lyden på. Via smarttelefonen

Hadde vi «stolt» på rapportene vi har lest, hadde vi trodd at de yngre hadde forlatt Facebook. Vi hadde trodd at svært mange hadde forlatt Facebook via smarttelefonen. Og at de nesten aldri spilte av videoer med lyd. Nå vet vi at det ikke stemmer. I alle fall for TV 2 Sporten, under fotball-VM.

 

Disclaimer; Innsikt og analyse er delt med tillatelse fra TV 2.