fbpx

Nordmenn på bunn i bruk av sosiale medier på jobben

Norge blir kraftig slått av Danmark og Sverige i en fersk undersøkelse fra Microsoft om produktivitet og bruk av sosiale medier på arbeidsplassen.

Man kan si mye om sosiale medier. Katter, middager og ferieturer bidrar nok ikke «nevneverdig» til å få gjort unna arbeidsoppgavene, men hva hvis bruken av sosiale medier blir en integrert del av arbeidsdagen? Vil daglig bruk av Facebook, LinkedIn, Twitter eller Google+ gjøre deg mer eller mindre produktiv?

Facebook er like normalt som epost

At epost skal dø er lite sannsynlig, selv om eposten har blitt spådd en sikker død i lang tid nå. Sosiale medier og Facebook har også fått sin dose av dødsdommer, sistnevnte for bare kort tid siden – og høyst sannsynlig i relasjon til selskapets 10 års jubileum.

I begge tilfeller er nok deres død sterkt overdrevet. Derimot er det fortsatt mange som spør seg om bruk av Facebook og sosiale medier har noe for seg på jobben eller ikke, og til det så bruker jeg å svare veldig kort og kontant «Shit in, shit out». Bruker du mesteparten av de 7 timene nordmenn er på Facebook hver uke til å legge ut private bilder og diskutere «schwada» så har det lite å si for jobben. Sånn er det med alle verktøy vi omgir oss med. Brukes det ikke fornuftig så får du ikke noe fornuftig tilbake – #FerdigSnakket.

Kraftig produktivitetsøkning fra sosiale medier

I følge en ny studie fra Microsoft opplevde derimot 46 prosent av de nesten 10,000 personene som deltok at de opplevde en kraftig eller tildels kraftig økning i deres produktivitet og nesten 40 prosent uttalte at de kunne utført jobben deres enda bedre om ledelsen var «mer oppegående» i forhold til bruk av sosiale verktøy på arbeidsplassen. Undersøkelsen inneholder svar fra 32 land, inkludert Norge og våre danske og svenske venner og hele undersøkelsen kan du laste ned her.

Les også: Svenskene banker norske selskaper på Twitter / E24

Jeg har tidligere skrevet at dagens ledere er i utakt med både egne ansatte og kunder, så det er kanskje på sin plass å koste støv av disse igjen, for Norge kommer dårligst ut i Skandinavia i ALLE kategorier med unntak av 1 – Under «ingen» av kategoriene kommer Norge best ut, ironisk nok, som du kan se av skissen under. Danmark utnytter sosiale medier best i 7 av kategoriene, mens Sverige kommer best ut i 5.

Mer-produktiv-med-sosiale-medierI følge undersøkelsen så opplever altså 46 prosent av respondentene økt produktivitet ved bruk av sosiale medier i jobben i snitt. I Kina er det 84 prosent som opplever økt produktivitet, mens i Nederland er det kun 24 prosent. Her kommer Sverige og Danmark før Norge, med henholdsvis 44, 41 og 37 prosent.

At Norge kommer dårligere ut enn Sverige er ikke noe nytt. I oktober publiserte Komfo en undersøkelse som konkluderte med at norske selskaper var langt mindre aktive og nådde langt færre kunder via sosiale medier sammenlignet med våre Skandinaviske naboer.

Sosiale medier løser ingenting

Sosiale medier eller Facebook alene løser ingenting. Sosiale medier er ikke målet, men kan bidra til å nå virksomhetsmålene. Et fornuftig sted å starte med å eksperimentere med sosiale medier kan være relatert til virksomhetens egen internkommunikasjon. Alle trives i et godt arbeidsmiljø og en intern Facebook-gruppe kan for eksempel brukes til å forsterke kulturen og samhandlingen mellom ansatte og ledelse. Fornøyde ansatte slutter i mindre grad en misfornøyde og undersøkelser viser at så mange som halvparten av de som slutter i jobben sin slutter først og fremst på grunn av dårlig kommunikasjon. I Geelmuyden.Kiese tror vi ikke på kommunikasjonens skyld, men på de endringene kommunikasjon kan medføre. I dette tilfellet har kommunikasjon via sosiale medier bidratt for økt produktivitet på mange nivåer skal vi tro undersøkelsen fra Microsoft.

Hva med deg – mer eller mindre produktiv ved å bruke sosiale medier på jobben?

[polldaddy poll=7829631]

photo credit: joeriksson via photopin cc