fbpx

Mobile first kommer til å utløse en enorm skapertrang

Morten Myrstad fra The New Company har mange tanker om kommunikasjon- og teknologitrender for 2014

morten-myrstad-trender-2014

@myrstad på Twitter

Neste ut i serien om #Trender2014 er ingen andre enn Morten Myrstad som har gjort seg svært kjent i teknologi- og kommunikasjonsmiljøet i løpet av 2013 med Sosial Direkte, uttallige intervjuer på TV2 Nyhetskanalen og ikke minst på grunn av hans svært gode kunnskaper om Google og Google+. For kort tid siden ble hans nye selskap – The New Company også en realitet.

Morten Myrstad har jeg kjent omtrent siden jeg etablerte HansPetter.info, og siden den gang har vi ved flere anledninger «kranglet» om hvorvidt Google+ er viktig eller ikke for norske virksomheter. Jeg vil påstå at våre diskusjoner har vært viktig for utbredelsen av Google+ i Norge og derfor er jeg ekstra glad for at Morten Myrstad ville stille opp til denne intervjuserien.

Hva vil du si er det viktigste som har skjedd i 2013 utifra et teknologisk ståsted?

For folk og bedrifter flest preges 2013 av en kraftig vekst i mobile plattformer og mobil bruk. Det er nå 1,5 milliarder smarttelefoner og 300 millioner nettbrett i hele verden. Både utbredelse og bruk av mobile plattformer er nær fordoblet på ett år. Nå både søker vi og bruker sosiale medier mer via mobile plattformer enn via desktop. Bruk av epost, webtrafikk og e-handel via mobile plattformer følger etter i samme takt. Som brukere forventer vi at vi skal kunne bevege oss nærmest sømløst mellom mobil, nettbrett og desktop, privat som på jobb. Bedrifter som ikke tilpasser seg våre mobile vaner, kommer til å bli gårsdagens tapere. Bedrifter som henger med på kundereisen uavhengig av medie og tilbyr mobile, sosiale, lokale og skybaserte tjenester, blir vinnerne.

Overgangen til ”mobile first” kommer til å utløse en enormt stor skapertrang de nærmeste årene. For ”early movers” kan gjerne Google Glass stå som et symbol. Et mer kommersielt eksempel er Apples trådløse iBeacon-teknologi som nå gjør det enkelt å kommunisere med alle forbrukere som beveger seg i nærheten av en Apple-butikk. Fremover kommer sammenkoblingen mellom mennesker og smarte enheter, bare til å bli ytterligere forsterket. Både ”Wearable computers” og ”Internet of Things kommer til å bli en realitet, også for folk flest.

I hvilken grad har bruk av sosiale medier blitt implementert som en strategisk kommunikasjonskanal for deres virksomhet?

I ganske stor grad

trender-2014-sosiale-medier-strategisk

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale medier som en strategisk kommunikasjonskanal.

Hvilke sosiale nettverk og andre digitale kanaler er viktig for dere og til hvilke(t) formål?

The-New-Company-digitale-kanaler

trender-2014-sosiale-digitale-kanaler-purpose

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale- og digitale kanaler og til hvilke formål.

Hva er de største utfordrigene deres når det kommer til å ta i bruk sosiale nettverk i organisasjonen?

Den største utfordringen er å etablere systemer og rutiner som gjør sosial deling til en integrert del av en arbeidshverdag, og ikke til en tilleggsoppgave. Først da vil også næringslivsledere oppdage hvilke enorme produktivitetsgevinster det kan ligge i å implementere sosial funksjonalitet i virksomheten.

I følge en undersøkelse fra BI og Markedshøyskolen mener kun 12% av norske ledere at internkommunikasjon er viktig. Samtidig slutter 50% i jobbene sine pga dårlig kommunikasjon. Hva er dine tanker om internkommunikasjon i egen virksomhet og i hvilken grad blir det benyttet sosiale nettverk for internkommunikasjon?

Dessverre tror jeg mange norske virksomheter er preget av statiske intranett og ledere som betrakter internkommunikasjon som en arbeidsbyrde. Det vil alltid være behov for internkommunikasjon som handler om å synliggjøre strategi og bygge kultur. Men den viktigste internkommunikasjonen er den som skjer i linjen, i prosjekter, i team. Interne sosiale nettverk er et skritt på veien, men altfor mange av disse brukes kun av superbrukerne. Jeg tror ennå ikke vi har sett det optimale sosiale verktøyet som fungerer sømløst mellom arbeidsoppgaver og kommunikasjon, og som alle medarbeidere helt naturlig vil ønske velkommen. Uavhengig av det, bør ledere gå foran og skjønne at kommunikasjon er det viktigste verktøyet en bedrift har både i forhold til innovasjon, produksjon, markedsføring og salg.

Mer og mer av vår onlinebruk kommer fra mobile enheter. Hvor godt rustet er dere til å møte den mobile hverdagen i 2014 – for både interne og eksterne formål?

Vår virksomhet er allerede i stor grad tilpasset en mobil hverdag, Våre mål for 2014 går mer på å hjelpe våre kunder til å bli mobile.

Hvilke av områdene/kanalene kommer dere til å jobbe strategisk med i 2014 og i hvilken grad?

viktige-teknologier-kanaler-the-new-company

trender-2014-strategisk-kanal-valg

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder hvilke områder/kanaler de kommer til å jobbe med i 2014, og i hvilken grad.

Har du handlet en fysisk vare via Internett i løpet av 2013 og i så fall fra hvilke enheter?

online-handel-2013

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder deres Internett-baserte handlevaner i 2013 og på hvilke enheter de handlet fra.

Teknologi/Telco- og banknæringen har i en årrekke spådd at betaling via mobil vil «ta av», blant annet pga smarttelefonpenetrasjonen og med standardisering på NFC. Vil mobilbetaling endelig bli stort i 2014, eller vil vi fortsette å betale som før, med kredittkort og kontanter?

Jeg tror 2014 kommer for tidlig til at mobilbetaling blir stort allerede dette året. Kundefordelene med mobilbetaling er heller ikke særlig åpenbare for folk flest ennå. Jeg tror at det vil være andre mobile trender som blir sterkere på kort sikt. Jeg tror eksempelvis på mobile plattformer som en kanal for innholdsmarkedsføring, produkttilbud og kundedialog, forutsatt at bedriftene satser på nytteverdi og ikke på å skrike høyest.