fbpx

Mer av det samme vil prege det nye året

Mer sosial, mer mobil, mer integrert og mer avhengig i 2012

Mer av det samme vil prege det nye året

Det er en ting som er nesten helt sikkert når det kommer til å spå fremtiden og hva vi har i vente, og det er at vi kommer til å ta feil. Historien har gang på gang vist oss at vi ikke har vært spesielt flinke til å se fremover, for fremtiden blir hele tiden påvirket av mange faktorer som vi mennesker nødvendigvis ikke råder over til enhver tid.

(Årets siste blir også årets lengste bloggpost fra meg – klikk på Joliprint-ikonet over for å lage en PDF av bloggposten, Instapaper-ikonet for å lese det offline senere, eller ePub-ikonet i bunn av posten for å lese den på din iPad eller Kindle)

Personlige spådommer for 2012:

Jeg tror Facebook vil runde 1 milliard registrerte brukere i løpet av første halvår 2012, men ikke vokse i antall i Norge. Derimot tror jeg omfanget vil vokse, sterkt anført av bedrifter som vil ta i bruk Facebook og sosiale medier i større grad strategisk i 2012 enn taktisk og eskperimentelt som var tilfelle for mange i 2011.

Mobil-handel og ikke minst mobil annonsering tok ikke av i 2011, men annonsering vil vokse sterkt i 2012, anført av Facebook sin nye annonse-utgave til smarttelefoner.

Av andre sosiale nettverk vil Twitter fortsette sin sterke vekst, og strekke seg mer utover i Norge enn hva tilfellet har vært i 2011. Google+ vil fortsette å vokse – spesielt hvis man får sving på økosystemet sitt via API-er som vil gi 3dje-parts utviklere anledning til å integrere sine applikasjoner og tjenester til nettverket. 400 millioner brukere som enkelte har begynt å spå skal jeg ikke spekulere i – til det er det for mange usikre parametere, spesielt knyttet til API-støtte, aktive vs passive brukere, og fokus fra bedrifter.

Jeg tror vi har sett toppen hva gjelder kupong-markedet, sterkt anført av Groupon. Nye, smartere tilbudstjenester vil komme, som vil utnytte lokasjon med personlige preferanser (kontekst) bedre enn hva er tilfelle i dag. Tilbud og kuponger må tilpasses bedre både tilbyder og forbruker, slik at begge parter føler at de vinner noe på det.

Sikkerhet, og da spesielt fra et bedriftsståsted ut mot alle mobile enheter til den enkelte ansatte vil være topp-prioritert fra veldig mange – store som små bedrifter, og vil øke i viktighet kombinert med utrulling av profesjonelle og private sky-tjenester. Data- sikkerhet og integritet – og mangelen på sådan vil bekymre mange IT-sjefer og ledere i året – og årene som kommer.

Smarttelefon-markedet vil fortsatt domineres av Android og iOS-telefoner, mens Windows vil fortsatt slite med å vinne over nye kunder – til tross for et godt og innovativt operativsystem og samarbeidsavtalen med Nokia.

I Norge vil iPad fortsatt dominere nettbrett-markedet, og mediehusene vil derfor først og fremst prioritere iOS fremfor Android – fordi det lønner seg fra et kostnad og inntjeningsståsted.

Jeg tror egentlig ikke på så mye nytt, bare en modning, forbedring og foredling av det vi har sett dukke opp i 2011.

Når det gjelder teknologiutvikling og trendene her, så har historien først og fremst lært oss at vi har en tendens til å bomme når det kommer til bruk, behov og ikke minst NÅR teknologi og menneske modnes sammen.

Her er noen eksempler:

Det er mange faktorer som spiller inn, og som påvirker hvordan trender utvikles. I løpet av de siste årene har en hel verden vært vitne til hvordan finanskriser påvirker utviklingsløp kombinert med et mindre fokus på globale klimaendringer samtidig som vi har opplevd mye ekstremvær. Verden har blitt mye mindre på grunn av Internett og sosiale medier som gir oss tilgang til en overflod av informasjon. Med smarttelefoner har vi med oss Internett hvor enn vi måtte befinne oss og vi er online 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Vi er avhengige av Internett og sosiale medier

For mange – og spesielt den yngre generasjonen – er tilgang til Internett en selvfølge og en integrert del av livet deres. De er vokst opp med Internett og sosiale medier har blitt en naturlig komponent av deres kommunikasjonsform.

I en undersøkelse jeg utførte via SurveyMonkey i fjerde kvartal 2011 (last ned hele undersøkelsen her) svarte over 400 personer på spørsmål om deres forhold til Internett og sosiale medier. 200 personer under 30 år, og 200 personer eldre, og nesten 50/50-splitt mellom menn og kvinner. Dette var ikke et representativt utvalg av Norges befolkning, men svarene tror jeg uansett gir en indikasjon på folks forhold til Internett. Tenker først og fremst på TNS Gallup sine egne statistikker som forteller oss at 96 prosent av Norges befolkning har tilgang til Internett og at 95% av all ungdom mellom 18 og 30 år har en Facebook-konto.

Tilsynelatende ser det ut til at det er først og fremst menn som kan leve uten Internett – og da menn over 30 år. Mens kun 1 prosent av kvinner over 30 år sier at de godt kan leve uten Internett er det 5 prosent av mennene som mener det samme.

Vi er mobile

Tilgang til Internett og sosiale medier er ”livsviktig” for oss, og den skal i tillegg være tilgjengelig hvor som helst, og når som helst. Vi elsker mobile enheter, og som vi kan se av skissen under, er det smarttelefonen utvilsomt langt viktigere for kvinner over 30 år, enn for de under 30 – som heller bruker din bærbare datamaskin for å ”være connected”.

Rett i underkant av 10 prosent svarer at de primært bruker nettbrett til å være online, noe som også ser ut til å stemme med de siste tallene fra TNS Mobile som viser til at ni prosent av landets befolkning har nettbrett. Det er ingen tvil om at den mobile Internett-trafikken vokser kraftig og i følge samme undersøkelse fra TNS Mobile har antall sidevisninger på mobile plattformer økt fra 33 til over 200 millioner fra januar 2010 til oktober 2011.

Vi bruker sosiale medier hver dag

I følge TNS sin undersøkelse er det kvinner i aldersgruppen under 30 år som bruker Facebook oftest, og det samme mønsteret ser ut til å gjenta seg i min egen undersøkelse. Mens 65 prosent av alle kvinner under 30 år sjekker Facebook minst engang hver time, er andelen for menn under 30 år 58 prosent. For de over 30 år er det igjen flere kvinner enn menn som sjekker Facebook-statusen sin i løpet av dagen – 64 mot 50 prosent.

På Twitter ser det noe annerledes ut – her er menn under 30 år mer aktive enn kvinner, mens kvinner over 30 år er mer aktive enn mennene i samme aldersgruppe.

Vi er storkonsumenter av mobil nettrafikk

I følge NetCom og Telenor er 9 av 10 solgte mobiltelefoner en smarttelefon, og 90 prosent av disse telefonene kjører enten på operativsystemet til Apple eller Google. Microsoft har nylig lansert sin siste utgave av Windows Phone – Mango, og håper blant annet sammen med et tett samarbeide med Nokia å bli en seriøs utfordrer på det enorme smarttelefon markedet. Samtidig blir andre operativsystem som Symbian og Blackberrys eget OS stadig mindre.  I forhold til min egen blogg – HansPetter.info – har mobil-andelen vokst i løpet av året som har gått. Trafikkandelen fra smarttelefoner har økt fra 8 prosent i første kvartal til 12 prosent i fjerde, men inkluderer jeg iPad-trafikken har faktisk den mobile trafikken vokst til hele 23 prosent i desember.

Hos Finn.no finner vi også tilsvarende nettrafikk, som igjen peker i samme retning: sterk vekst i mobil nettrafikk, og med Apple sitt operativsystem som den største aktøren. Android vokser også kraftig, og etterlater nesten ingen trafikk til andre enn nettopp disse to. I en kommentar på Finn.no egne sider nevnes det blant annet at Windows-trafikken er så liten at den rett og slett ikke kunne komme med.

Det som også er verdt å nevne her er at andelen av trafikken som kommer fra mobile enheter har vokst fra 1 prosent i desember 2009 til over 13 prosent i november 2011. Fra et forbrukerståsted er det derfor fristende å konkludere med at vi bruker mer og mer av vår online-tid via mobile enheter, at mesteparten av trafikken kommer fra Google og Apple og at trafikken genereres av begge kjønn og i alle aldersgrupper.

Hva betyr dette for bedrifter fremover?

”Bring your own Device” eller bare BYOD har blitt et kjent begrep i løpet av 2011. De fleste som jobber i dag forventer å kunne bestemme selv hvilken mobiltelefon de vil bruke på jobb. I en undersøkelse jeg holdt i mars 2011 svarte 85 prosent at de selv bestemte hvilken telefon de brukte på jobben.

Under en tilsvarende undersøkelse i august 2011 svarte kun 11 prosent at arbeidsgiver bestemte hvilken telefon de skulle ha, mens 43 prosent svarte at arbeidsgiver bestemte hvilken PC de skulle bruke.

Valgfriheten til brukeren blir utfordringen til arbeidsgivere i årene som kommer, og i følge en undersøkelse utført av Clearswift – kalt ”WorkLifeWeb Report 2011”, er så mange som 91 prosent av bedriftslederne bekymret for sikkerheten knyttet til mobile enheter som de ansatte bruker og at dette er til direkte hinder for adoptering av ny teknologi.

Gartner har i mange tilfeller sagt hva de mener om saken og at bedrifter ikke kan unngå å møte utfordringen ansikt-til-ansikt da den mobile Internett-hverdagen har kommet for å bli. De mener bedrifter må ta et aktivt valg til hvordan lederne skal forholde seg til forbrukerliggjøringstrenden (på engelsk consumerisation) innenfor IT og peker på fire valgmuligheter:

Siste valgmulighet er jo en falitt-erklæring i seg selv, og uten at jeg skal komme med anbefalinger om hva enhver bedriftsleder bør velge, så tror jeg i det minste at bedrifter i tiden fremover i større grad vil ta et mer aktivt forhold til hvordan bedriften skal forholde seg til den mobile hverdagen – på godt og vondt.

Under PC World Norge sitt arrangement omkring mobile trender pekte Gartner blant annet på følgende vekst-trender for årene fremover:

Gartner avsluttet også sitt foredrag under denne konferansen med å liste opp topp 10 mobile trender for de neste årene:

Det er med andre ord fryktelig mye som skjer på mobilfronten – rent teknologisk – for at vår hverdag skal kunne bli enda mer mobil, samtidig som bedrifters hverdag skal bli enklere og sikrere, både fordi man får på plass gode administrasjonsløsninger, men også funksjonelle og miljømessige teknologiendringer som bedrifter vil kunne dra nytte av.

Ved å oppsummere hva bedriftene som har deltatt i sosialintervjuene i denne boken har planer om å øke fokuset på – uten at det nødvendigvis gir en fasit for hvordan det vil se ut til syvende og sist – vil det muligens gi en pekepinn og ha flere likhetstrekk med hva jeg selv hører, erfarer og leser. Og muligens vil det også sammenfalle med hva TNS og andre analyseselskaper mener vil være førende utviklingstrender i tiden fremover:

(Klikk på bildet for å zoome inn)

Samler vi alle sammen i tre ulike prioriteringer ender vi opp med følgende fokusområder:

Bortimot alle sier de vil satse mer på å styrke egen posisjon i sosiale medier, og tett etterfulgt av Facebook og Twitter, kommer satsning på blogg, sammen med å øke fokus på merkevaren – både bedriftens og de personlige.

Den mobile satsningen er det så som så med – alt fra mobil handel, mobil betaling og mobil annonsering. Størst vekst vil det være å tilpasse bedriftens nettsider til å kunne leses på mobile enheter. Mobil annonsering tror jeg for eksempel ikke vil bli skikkelig aktuelt før den største aktøren i sosiale medier – Facebook – kommer med en annonse-tilpasset utgave av sin Facebook-klient til smarttelefoner.

Konklusjon

Bedrifter har i stor grad brukt 2011 på å lære og begynne å planlegge for en hverdag som vil være mer personlig og mer orientert rundt en mobil hverdag. Viktigheten av å øke egen bedrifts troverdighet og merkevare vil bli synliggjort gjennom økt fokus på sosiale nettverk og gjennom et innhold som vil bære preg av en mer uformell og personlig tone. Bedriftens egne hjemmesider vil tilpasses den sosiale kommunikasjonsformen for å øke og forbedre opplevelsen leseren har, og mange bedrifter har fått øynene opp for viktigheten av å bli funnet via SEO- og SEM-mekanismer.

Det som gjenstår å se er hvorvidt bedriftene vil gjøre de nødvendige investeringene som må til for å klare å oppnå disse målsetningene. Bedrifter vil på mange måter revurdere hvordan virksomheten er strukturert og jobbe aktivt for å tettere integrere arbeidsoppgaver og ressurser på tvers av ledelse, salg,  support, markedsavdeling og HR. Retningslinjer for hvordan de ansatte skal forholde seg i sosiale medier, kombinert med hvordan sikkerheten skal ivaretas når mesteparten av informasjonen blir tilgjengelig på mobile enheter vil også kreve sitt.

Verktøy som kan effektivt overvåke, måle og analysere den sosiale dialogen kommer til å være avgjørende for virksomhetens suksess, og dette vil komme til å bli en stor utfordring både for store og små bedrifter å ta stilling til. Hvor mange nettverk skal man delta i, hvor aktiv skal man være og hvor mye penger skal man investere i den sosiale webben. Markedsavdelinger behøver ikke nødvendigvis å bli større i antall ansatte, men fokuset, budsjettene og ressursene må muligens revurderes.

Mens 2011 først og fremst var et år hvor mange bedrifter har brukt tiden til å vurdere og lære, tror jeg langt flere virksomheter i 2012 vil bli langt mer aktive og strategiske i forhold til hvordan den sosiale webben vil bli utnyttet for å understøtte virksomhetens overordnede mål. Alle spørsmålene er på ingen måte besvart i 2011 og vil heller ikke bli besvart i løpet av 2012.  Den overordnede trenden vil være den samme i tiden fremover som den kan synes å alltid ha vært – at vi mennesker bruker lengre tid til å modnes for ny teknologi, enn hva det tar for oss mennesker å utvikle ny teknologi! Vi mennesker er slik – vi endres og modnes ikke likt – eller samtidig, og vi har en tendens til å frykte det vi ikke kjenner. Alder, kunnskap, kompetanse og kultur er utslagsgivende faktorer for hvordan vi tilpasser oss endringer, og hvordan vi forholder oss til endringer har jeg eksemplifisert i skissen under.

Noen av oss har for lengst forstått hvordan sosiale medier kan brukes i bedriften. Derimot er det fortsatt mange som vil finne seg selv i å fornekte det hele og kun kalle det et blaff og et lite ungdomsfenomen. Mens mange av oss har forstått at de ansatte ønsker å bestemme selv hvilken smarttelefon de vil ha på arbeidsplassen er det på den andre siden fortsatt mange som ennå ikke har akseptert at virksomhetens egen hjemmeside må både tilpasses en mobil plattform og samtidig gjøres mer sosial for at den skal være aktuell å bruke.

Endringsprosesser tar tid og krever sitt av den enkelte leder. Noen er flinkere til å snu seg rundt enn andre og enkelte trenger ikke å snu seg rundt like raskt, av årsaker som kan være knyttet til virksomhetens bransje, konkurranse og kundegrunnlag.

For å gjøre seg attraktiv for morgendagens arbeidstagere vil det være stor grunn til å tro at bedrifter i større grad må tilrettelegge for en hverdag som er dynamisk og tilpasset vår digitale hverdag.

Internett har kommet for å bli. Den asosiale utgaven er på god vei til å bli byttet ut med den sosiale utgaven, og en økende andel av den tiden vi bruker på å være online kommer via en eller annen form for en mobil enhet. Såpass må vi kunne være enige om.

Godt nytt år!