fbpx

Marketing is not dead, it just smells funny

Digitale initiativer er ikke fånyttes, de lever bare ikke opp til sitt potensiale.

arve-overland«Jazz is not dead, it just smells funny». En omskriving av Frank Zappas sitat fra 1974 kan i dag lyde; digitale initiativer er ikke fånyttes, de lever bare ikke opp til sitt potensiale. Hvorfor er det slik? Hvorfor fortsetter vi å kaste bort en større andel av markedsføringsbudsjettet på digitale tiltak år etter år?

Hva med å erstatte «digitale initiativer» med «markedsføringsinitiativer?» Det er noe som er galt med markedsføring i dag, men den er ikke helt død. Markedsføring bare lukter litt rart.

I følge en studie fra Fournaise Marketing Group svarer over en tredjedel (69 prosent) av toppsjefer at de har stoppet å forlange at deres markedsavdeling skal oppnå forretningsmål i noen som helst målbar form fordi de ikke klarer å bevise at deres markedsstrategier og kampanjer fører til vekst for bedriften. Den er tøff å svelge!

La oss bli enig om hva ROI er først.

Hvis en kampanje møter eller overskrider forventninger betyr det ikke at den har oppnådd “return on investment.”

For å si det enkelt: Markedsavdelingen får et budsjett på 1 million. Bedriften investerer 1 million i å markedsføre sine produkter og tjenester. La oss så si at aksjemarkedet hadde en avkastning på 10 prosent. Markedsføringsprogrammene som er finansiert av den ene millionen skal da gi en fortjeneste på 100.000 i tillegg til den investerte millionen. Så med andre ord: 1.1 million i fortjeneste fra salg av markedsførte produkter i tillegg til det det salget produktene ville hatt uten markedsføring. 

ROI formelen er enkel:

ROI = (Gain from investment – Cost of investment) / Cost of investment

Selvfølgelig er det mer komplisert enn som så. Selskapet kunne ha investert den millionen i forskning og produktutvikling eller i bedre produksjonsprosesser som kunne redusere kostnader over tid. Effekten markedsføring og merkevarebygging har på utviklingen av en brand er også mye mer komplisert, men når markedsførere begynner å snakke om avkastning og forretningsstrategi må de kunne spillereglene.

[Tweet «Viktig å kunne spillereglene når markedsfører begynner å snakke om #ROI og #strategi»]

Ja, jeg kjenner til markedsføringsavdelingens argument om at virkningen av reklames langsiktige innvirkning på merkevarebygging er vanskelig å måle. ROMI (Return on Marketing Investment) er også vanskelig å måle og toppsjefene er delt i sin aksept av den matematiske formelen. Men vi ( ja , jeg er en markedsfører også) lager reklamekampanjer og markedsføringsstrategier fordi vi vil at folk skal like oss, huske oss og gjøre en handling som forsterker muligheten for at kunden kjøper vårt produkt. Vi ønsker at nålen skal bevege seg til høyre.

Å snakke om å flytte nålen er omtrent så resultatfokusert og dataorientert som markedsføringsavdelingen blir. Vi sitter rett overfor foran våre kunder og sier

Konvertering på 1 prosent er et godt resultat, og godt innenfor best practice. Vi bør være fornøyd med 0,05 prosent i dette markedet, men vi kan utvide mediemiksen til å inkludere sosiale medier. Gå for mer engasjement!

Det er bullshit, og det lukter rart! Markedsføring er bransjen som aldri er forventet å bedre seg. Vi bruker mer penger hvert år for samme resultat eller verre. Samtidig får vi stadig flere kanaler og plattformer vi bygger store konferanser til ære for, men vi forbedrer ikke resultatene vi prøver å oppnå for våre interne eller eksterne kunders penger.

[Tweet «#Markedsføring er bransjen som aldri er forventet å bedre seg. #marketing»]

Vi må bli bedre til å analysere & optimalisere

Det jeg prøver å få fram her er at vi må bli bedre til å måle det vi gjør og å analysere de målingene for så å kunne optimalisere programmene vi iverksetter. Vi må lære oss å lære! Hvis du fikk 0,5 prosent i konvertering på den siste kampanjen du kjørte, bør du få 0,6 prosent for samme budsjett neste gang – og så videre. Ja, jeg vet vi ikke kan oppnå 100 prosent konvertering, men å gå fra 1,3 til 2,1 prosent er bedre enn å sitte foran kunden å konkludere med at ….

… vår undersøkelse viser en merkevare-løft innenfor vår definerte målgruppe og vi tar det som et direkte resultat fra…

Kom igjen, du vet du har sagt det og at det lukter rart.