fbpx
kunstig intelligens

Markedet for kunstig intelligens vil vokse eksponentielt frem mot 2025

Kunstig intelligens vil bli adoptert i økende grad i alle industrier og til alle formål i årene fremover.

Tractica er et selskap som fokuserer på menneskelig interaksjon med teknologi. De kom nylig ut med en ny rapport som tar for seg veksten innenfor kunstig intelligens. Tractica estimerer at omsetningen fra applikasjoner, tjenester og teknologi knyttet til kunstig intelligens vil vokse fra 1,38 milliarder dollar i 2016, til 59,75 milliarder dollar innen 2025. Det tilsvarer en årlig eksponentiell vekst på over 50%.

– Eksponentiell vekst eller eksponentiell økning er når en størrelse øker med en fast prosent over like store tidsrom. Adjektivet eksponentiell viser til eksponent, det vil si det tallet i en potens som viser hvor mange ganger grunntallet skal tas som faktor. Ved lineær vekst øker størrelsen jevnt. (Wikipedia)

Les også: Er vi klare for eksponentiell vekst?

Eksponentiell vekst kunstig intelligens

Kunstig intelligens teknologier

Tractica har i sin rapport definert 6 teknologier innenfor kunstig intelligens;

40% tror maskiner kan ta over jobbene deres

I en fersk undersøkelse sier fire av ti arbeidstakere i Norge at roboter kan overta jobben deres. Omlag 60% ser ikke for seg at jobben deres kan erstattes av en maskin. For ett år siden var det 70% som mente det samme.

Med over 50% vekst år-over-år innen kunstig intelligens vil sannsynligvis andelen fortsette å synke, etter hvert som flere og flere typiske arbeidstager-oppgaver blir overtatt av en eller annen form for kunstig intelligens.

Ledere som skal ansette innen kunstig intelligens

En av de åpenbare utfordringer fremover er manglende kunnskap innen kunstig intelligens blant norske ledere. Ledere vil måtte tilegne seg god nok kunnskap omkring kunstig intelligens til å forstå hvordan teknologien kan gjøre virksomhetene bedre rustet for en hverdag som i økende grad vil omgi seg med kunstig intelligens.

Les også: Har digitalisering blitt keiserens nye klær?

De må forstå hva kunstig intelligens kan gjøre for virksomhetens egen kostnadsstruktur og produktivitet. Her ligger forøvrig også essensen av digitalisering; å bruke teknologi for å gjøre mer – raskere og billigere.

Uten tilstrekkelig med kunnskap innen kunstig intelligens vil ikke lederne være i stand til å ansette de rette medarbeiderne som skal jobbe med kunstig intelligens.

Les også: Hva gjør du når virksomheten din blir disrupted?

Det bør ikke komme som en overraskelse på noen (lenger) at kunstig intelligens vil i økende grad bidra til å disrupte tradisjonelle virksomheter, bransjer og industrier.

Ei heller at teknologien historisk sett har vist at den ikke venter på noen.

 

Bilde: Alex Knight via Unsplash