fbpx

Innholdsproduksjon er en tidkrevende jobb

Seriegrunderen Ingvild Moen inspirerer og motiverer  både konkurrenter og kunder.

twitter-plosiv

@plosiv på Twitter

Enkelte personer inspirerer mer enn andre. Ingvild Moen er en av disse og derfor er jeg selvsagt veldig glad og stolt over at hun takket ja til å stille opp til denne serien om #Trender2014. Ingvild har lang fartsstid i kommunikasjonsbransjen, men på samme måte som meg er hun relativt «fersk» som sådan.

Frem til desember 2010 var hun faktisk lærer, men derifra og frem til i dag har hun rukket å starte opp flere selskaper, hvor Resonate er siste selskap på samvittigheten.

På Twitter og Instagram kaller hun seg @plosiv, mens Resonate er selskapsnavnet på Facebook.

På samme måte som både Morten Myrstad og Astrid Valen-Utvik er konkurrenter av meg og Geelmuyden.Kiese blir de også bransjekollegaer og samarbeidspartnere i et marked som vokser og endres fra dag til dag. Er det noen som har satt tydelige spor og vært med på å endre bedrifters oppfattelse, fokus og bruk av sosiale medier som en del av kommunikasjonsmiksen er Ingvild Moen definitivt en av disse.

Hva vil du si er det viktigste som har skjedd i 2013 utifra et teknologisk ståsted?

Jeg bruker teknologi hovedsakelig i jobben min med kommunikasjon, så føler meg ikke trygg nok til å velge ut én ting som det viktigste som skjedde i 2013 ut fra et teknologisk ståsted. Når det er sagt, er det ingen tvil om at brukermønstre både på mobile enheter og at brukerne stadig tar i bruk flere kanaler er en «gamechanger».

For å ta et personlig eksempel: I jula 2013 fikk foreldrene mine hver sin smarttelefon, og nå sender de stadig vekk Snapchats, er på Instagram, Twitter og Facebook og bruker ulike verktøy som om de aldri har gjort annet. I jula 2012 brukte de tekst-tv og var innom Facebook maks én gang om dagen på hver sin laptop.

I hvilken grad har bruk av sosiale medier blitt implementert som en strategisk kommunikasjonskanal for deres virksomhet?

I stor grad

trender-2014-sosiale-medier-strategi

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale medier som en strategisk kommunikasjonskanal.

Hvilke sosiale nettverk og andre digitale kanaler er viktig for dere og til hvilke(t) formål?

resonate-kanaler-viktig

trender-2014-sosiale-digitale-kanaler-samlet

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale- og digitale kanaler og til hvilke formål.

Hva er de største utfordrigene deres når det kommer til å ta i bruk sosiale nettverk i organisasjonen?

I min organisasjon, som består av meg, er det hovedsakelig mangel på tid som er utfordringen. Jeg har så mye jeg vil dele, men så liten tid til å dele dette i sosiale medier. Nå er jeg heldig som får delt det med kundene mine, men har som mål å bli bedre på å dele relevante caser i 2014.

I bedriftene jeg rådgir er det et svært stort spenn i utfordringene fra bedrift til bedrift. Sosiale nettverk er tid- og ressurskrevende, og en del av utfordringene i en del bedrifter jeg jobber med, er svært ofte knyttet til knappe tidsressurser. Innholdsproduksjon er en tidkrevende jobb, og jeg tror 2014 vil bli året hvor dette blir satt på agendaen hos stadig flere.

I følge en undersøkelse fra BI og Markedshøyskolen mener kun 12% av norske ledere at internkommunikasjon er viktig. Samtidig slutter 50% i jobbene sine pga dårlig kommunikasjon. Hva er dine tanker om internkommunikasjon i egen virksomhet og i hvilken grad blir det benyttet sosiale nettverk for internkommunikasjon?

Internkommunikasjon er svært viktig – de ansatte er potensielt dine aller beste ambassadører. Mange bedrifter jeg jobber med, bruker sosiale nettverk i internkommunikasjonen på svært gode måter, som har beviselig effekt. At kun 12 % av norske ledere mener internkommunikasjon er viktig, synes jeg rett og slett er litt urovekkende. Håper dette endrer seg i 2014.

Mer og mer av vår onlinebruk kommer fra mobile enheter. Hvor godt rustet er dere til å møte den mobile hverdagen i 2014 – for både interne og eksterne formål?

Jeg opplever stor bevissthet i markedet – selv om en del henger bakpå. De fleste bedriftene jeg jobber med har enten gjort tilpasninger til mobile enheter, eller har kartlagt behovene og skrevet det inn i strategiene som et fokusområde for 2014.

Hvilke av områdene/kanalene kommer du til å jobbe strategisk med i 2014 og i hvilken grad?

resonate-strategiske-kanaler-2014

 

trender-2014-strategisk-kanal-valg-samlet

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder hvilke områder/kanaler de kommer til å jobbe med i 2014, og i hvilken grad.

Har du handlet en fysisk vare via Internett i løpet av 2013 og i så fall fra hvilke enheter?

Teknologi/Telco- og banknæringen har i en årrekke spådd at betaling via mobil vil «ta av», blant annet pga smarttelefonpenetrasjonen og med standardisering på NFC. Vil mobilbetaling endelig bli stort i 2014, eller vil vi fortsette å betale som før, med kredittkort og kontanter?

Jeg ser ikke for meg at vi blir kontant- og kortløse i løpet av 2014, men samtidig vet jeg at det gjøres en del spennende betatester i norske banker i disse dager, så det kan jo hende dette skyter fart fortere enn jeg tror. Det er lov å håpe!