fbpx
IT-sikkerhet

Hjemmekontor svekket IT-sikkerheten mest i det offentlige

Ifølge fersk undersøkelse fra NorSis opplevde nærmere tre av ti virksomheter innenfor offentlig administrasjon at IT-sikkerheten deres var svekket i løpet av de første ukene med hjemmekontor under koronakrisen.

Utstrakt bruk av hjemmekontor er en sikkerhetsfaktor

Undersøkelsen er gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i form av intervjuer i hele 900 virksomheter noen uker ut i koronaperioden. Den viser at det er store forskjeller på hvordan ulike bransjer vurderte den utstrakte bruken av hjemmekontor i forhold til IT-sikkerheten.

Generelt opplevde én av ti spurte at ansatte på hjemmekontor svekket IT-sikkerheten deres. Innenfor offentlig sektor var denne andelen nesten tre ganger så høy (28 %). Deretter følger undervisningssektoren (24 %).

 

– En mulig forklaring på dette kan være at offentlig sektor er spesielt utsatt for digitale trusler og formodentlig også mer bevisste disse truslene. Det å kjenne sine verdier og å ha bevissthet rundt datasikkerhet vil også kunne gi økt følelse av usikkerhet når man er bevisst at rutiner ikke nødvendigvis kan opprettholdes som for eksempel på hjemmekontor, sier administrerende direktør i NSR, Odin Johannesen.

 

Gratis opplæring for de minste virksomhetene

For tidende år på rad arranger NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Kampanjen har som mål å gjøre den enkelte virksomhet og Norge som helhet til et tryggere digitalt samfunn. Helt sentralt i Nasjonal sikkerhetsmåned er en digital opplæringspakke. For virksomheter med færre enn 20 ansatte er opplæringen gratis. Målet er å få flest mulig ansatte i norske virksomheter til å gjennomføre opplæring i løpet av oktober.

 

– Så langt har det vært en kraftig økning blant offentlige virksomheter og kommuner som har bestilt opplæringspakken, i forhold til tidligere år. Det kan selvsagt ha en sammenheng med den usikkerheten mange opplever rundt IT-sikkerheten på hjemmekontor, sier Karoline Tømte.

 

Koster lite og gir grunnleggende folkeopplysning om IT-sikkerhet

Sarpsborg kommune har allerede bestilt årets opplæringspakke til sine ansatte. Hos dem har overgangen til økt bruk av hjemmekontor gått bra, ifølge fagansvarlig for informasjonssikkerhet i kommunen, Bjørn Lande. De har bestilt opplæringen flere ganger tidligere, og synes det var et veldig enkelt valg å bestille også i år.

De ansattes IT-kompetanse grunnleggende for digitaliseringen

Lande mener det er helt avgjørende at digitaliseringen av norske kommuner som nå er i full gang følges opp med kompetanseheving hos den enkelte ansatte.

 

– Vi har som mange fått en langt raskere digitalisering etter koronautbruddet. Dette er et gode og en effektivisering av kommune-Norge. Den grunnleggende forutsetningen for dette er sikkerhet. Det fordrer igjen digital kompetanse hos den enkelte ansatte, sier Bjørn Lande.

 

Bestill opplæringspakken her, gratis for alle med inntil 20 ansatte

Dette er bransjene hvor flest har opplevd svekket IT-sikkerhet ved bruk av hjemmekontor*:

  1. Offentlig administrasjon (28 prosent)
  2. Undervisning (24 prosent)
  3. Transport og lagring (19 prosent)
  4. Overnatting- og serveringsvirksomhet (17 prosent)
  5. Tjenesteytende næringer (15 prosent)

 

* Opinions undersøkelse for Næringslivets Sikkerhetsråd er gjennomført i perioden 24. mars til 8. april 2020. 900 intervjuer med norske virksomheter med 5 ansatte eller flere. Målgruppen for undersøkelsen og metode for datainnsamling er identisk med Mørketallsundersøkelsen.