fbpx

Halvering av ledige stillinger på Finn.no i april

Ferske tall viser hvordan markedsplassen har blitt påvirket i tiden etter 12. mars. Det ble publisert over 1,1 million nye annonser på FINN i løpet av april, noe som er ny rekord. Samtidig falt antall nye ledige stillinger med 45 prosent.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal 2020, og tallene viser et solid resultat for FINN, tross koronakrisen. Med unntak av uke 12 har trafikken til annonsene på FINN vokst gjennom hele første kvartal, og totalt hadde markedsplassen ni prosent flere besøk på annonsene i denne perioden sammenlignet med samme periode i 2019.

Påvirket av koronakrisen

Koronakrisen har påvirket de ulike markedsplassene på ulike måter. For eksempel har Torget hatt en meget høy publiseringsvekst i tiden etter 12. mars, og det er særlig aktiviteten der som har vært med på å trekke opp annonsetallet på FINN for første kvartal og april. Vi rydder i større grad hjemme og virksomheter bruker i større grad FINN som sin digitale kanal for å nå ut til kundene sine.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Jobb, Eiendom og Motor hardest rammet

Markedsplassene som har blitt hardest rammet av koronakrisen er Jobb, Eiendom og Motor. Her har FINN merket et fall i både annonsetrafikk og -publiseringer i tiden etter 12. mars.

ledige stillinger

* Illustrasjonen viser utviklingen i antall nye publiserte annonser på markedsplassene Jobb, Eiendom og Motor fra januar til og med april 2020.

Med en stor økning i permitteringer og arbeidsledighet har antall publiserte stillingsannonser på Jobb vært vesentlig lavere i tiden etter 12. mars. Mørkere utsikter for fremtiden var kanskje årsaken til nedgangen i januar og februar. Utsiktene ble ikke bedre av koronakrisen, som så langt har resultert i over 400.000 nordmenn som enten er arbeidsledige eller permitterte.

Rekordtall for FINN i april

Når det gjelder utviklingen i antall nye publiserte annonser, ligger veksten for første kvartal på 15 prosent, mens veksten for april ligger på hele 25 prosent. Det ble publisert over 1,1 million nye annonser på FINN i løpet av april, noe som er ny rekord.

 

Bilde: Austin Distel via Unsplash