fbpx

Feil å forby unge tilgang til sosiale medier

Forbud er ofte svaret, men sjeldent et godt svar. Skulle EU vedta å forby unge under 16 år tilgang til sosiale medier, er det et stort steg i feil retning.

Det er ikke første gangen et forbud mot Facebook blir satt frem. Men det er ikke hverdagskost at en hel union gjør det. Det har altså EU nå gjort, og det er ikke bare Facebook de vil forby. EU har fremsatt et forslag om å forby bruk av sosiale medier (de finnes det hundrevis av), meldingstjenester (WhatsApp og lignende) og epost (som mange barn i disse dager får på skolen). Forslaget fra EU betyr mer eller mindre å forby unge under 16 år tilgang til Internett!

Det eneste positive jeg kan se med forslaget, er at EU ønsker å forby selskaper å samle inn data fra ungdom under 16 år. Derimot vil det også være vanskelig å håndheve, og ved en aldersgrense på 16 år – som er umulig å håndheve, vil barn som har tilgang til en epost-adresse (som skolen for eksempel ha gitt de), og matematisk kunnskap til å regne seg frem til hvilket årstall de «bør» være født, bli oppfattet som 16 åringer – og dermed også eksponert for «voksent» innhold. Forslaget fra EU vil med andre ord ende opp med å gjøre mer og ikke mindre skade.

Les også: Mener SoMe-nekt for barn er «som å forby internett» (TV2.no)

Torsdag 17. desember var jeg på besøk hos både God Morgen Norge og TV2 Nyhetskanalen for å diskutere dette nye lovforslaget. Barn i dag vokser opp med Internett, mobile enheter og sosiale medier som en naturlig del av hverdagen. På skolen blir elektroniske verktøy tatt i bruk som en del av skolearbeidet. Ifølge TNS Gallup har 9 av 10 barn i aldersgruppen 10–11 år egen mobiltelefon. Samtidig kan vi fra tid og annen lese om skoler som ønsker å forby mobilen på skolen, i stedet for å vurdere hvordan mobiler og andre digitale enheter kan taes i bruk i undervisningen.

Les også: Feil å forby mobilen på skolen

Et forbud mot for eksempel epost for barn under 16 år, vil gjøre det umulig for barn å bruke «data» i undervisningsform. Derfor mener jeg EU heller bør se på å senke aldersgrensen, samtidig som både skole og foreldre hever egen kompetanse og bevisstgjøring for hva som er riktig bruk av sosiale medier. Det blir feil strategi å forby bruk av digitale kommunikasjonskanaler og -verktøy som i dag har nærmest blitt like naturlige å bruke som de analoge. Det er langt bedre å tilføre våre digitale innfødte riktig kunnskap og gode holdninger.

Umulig å håndheve

Ikke bare er det galt å heve aldersgrensen (synes jeg), men det vil også bli umulig å håndheve. Jeg tviler sterkt på at skolene vil frata barn epost-adressen de allerede har fått, og jeg tror heller ikke mange barn vil slite med å taste inn «riktig» fødselsår for å «lovlydige Facebook-brukere». I tillegg blir det helt umulig for de som driver de forskjellige sosiale nettverkene, og utøvende myndigheter å overvåke. Hvem skal kontrollere og verifisere at Hedvig eller Gustav på 9 år (mine barn)  ikke er 16 år? Hvem skal eventuelt verifisere at Madeleine (Hedvig og Gustav sin storesøster) som er godt over 16 år opptrer som mor eller verge? En ting er Facebook, men hva med de øvrige sosiale nettverkene som teller i hundretalls (se en liten liste fra Wikipedia)?

Forslaget er ikke bare dårlig, det er også et umulig forslag å gjennomføre og håndheve. Få heller sosiale medier inn i undervisningen. Både som fag, men ikke minst som en del av skolehverdagen. Det er langt enklere å innføre gode holdninger og riktig bruk hos en 10-åring enn enn 16 åring. Gi derfor barna tilgang mye tidligere, og skjerp heller reglene for hvordan kommersielle aktører kan eksponere de yngste for kommersielle budskap og reklame.

Opptak fra TV2 Nyhetskanalen

Hva synes du, heving eller senking av aldersgrensen for «Internett-tilgang»?

[polldaddy poll=9237497]