fbpx

Facebook Messenger viktigere enn Snapchat

Vi deler mindre enn før i sosiale medier, Snapchat inkludert. Men vi er ikke mindre aktive av den grunn – bare litt mer privat. I følge Telenor er Facebook Messenger nå viktigere enn Snapchat i Norge.

– Nær 9 av 10 nordmenn mellom 16 og 35 år bruker Facebook Messenger på mobilen, og fire av ti oppgir at dette er deres viktigste kommunikasjons-app. På 1,5 år har Facebooks chat-applikasjon vokst kraftig og tatt igjen det store forspranget Snapchat har hatt i Norge.

Det er Telenors forskningsavdeling som kan vise til denne utviklingen gjennom en undersøkelse hvor de har tatt for seg bruken av applikasjoner og tjenester på mobiltelefonene blant ungdom og unge voksne i en rekke land. Da tilsvarende undersøkelse ble utført i Norge i 2014, var det 52 prosent som brukte Facebook Messenger, mens andelen Snapchat-brukere var 72 prosent. Nå har begge en markedsandel på rundt 85 prosent i den aktuelle aldersgruppen.

Halvparten av respondentene svarte i undersøkelsen til Telenor at de brukte Snapchat og Facebook Messenger flere ganger om dagen, og i den samme undersøkelsen ble de norske respondentene bedt om å rangere de ulike appelen for kommunikasjon etter viktighet.

Lederen i Telenors mobildivisjon i Norge, Bjørn Ivar Moen følger nøye med på de norske kommunikasjonsvanene i Norge, og er selv overrasket over hvor raskt Facebook Messenger har vunnet terreng. Han tror en viktig årsak er Facebook sin enorme medlemsdatabase. Det er det vanskelig å argumentere i mot. Det var også veldig mange som «raste» når Facebook valgte å skille ut Messenger fra Facebook, mens årsaken til hvorfor Mark og Co i Facebook gjorde akkurat det, er det enklere å forstå nå i dag; Facebook Messenger er i ferd med å bli den nye feeden. Vi deler mindre helt åpent, og engasjerer oss mer privat, lukket og i kontrollerte former.

Viktige forskjeller mellom Facebook Messenger og Snapchat

Selv om Facebook Messenger og Snapchat kan «klassifiseres» som chat-applikasjoner, er det store forskjeller mellom hva man bruker disse kanalene til, slik også forskjellene er mellom «vanlig» Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ og Snapchat. De respektive kanalene har sine likheter og forskjeller, og nettverkene blir også brukt forskjellig – og til forskjellige formål.

Personlig bruker jeg Facebook til «alt» – fra jobb til privat. Fra å samtale med venner, til å diskutere med bransjekollegaer. Noe foregår på veggen, men mer og mer i en eller flere grupper – hvis tema og fokus også differensierer på både innhold og deltagere. På LinkedIn er jeg mest av alt opptatt av innhold som relateres til karriere – kunnskap og videreutdanning. Jeg samtaler ikke mye selv på LinkedIn, men holder meg oppdatert på de viktigste nyhetene, samtidig som jeg aktivt bruker nettverket til å vedlikeholde, bygge og styrke nettverket mitt.

På Twitter er jeg mest aktiv omkring min egen «bransje». Det som opptar meg rent faglig. Til tross for at nettverket (dessverre) er mindre populært enn noensinne, er det fortsatt et særdeles viktig nettverk for meg. På Instagram får jeg mange inntrykk fra min familie og venner, og henter inspirasjon fra «hele verden» når det kommer til reisemål og opplevelser. Og Snapchat er – for min del – først og fremst et nettverk hvor jeg har det gøy selv. Hvor det jeg deler er umiddelbart og uredigert – med eller uten filter, og hvor jeg får tilsvarende «live«-inntrykk fra familie, venner, bransjekollegaer og andre aktuelle personer fra inn- og utland.

Hva gjelder Facebook Messenger har det mest av alt tatt over for mye av eposten. Jeg får langt flere meldinger på Messenger enn tidligere, og jeg starter selv langt flere samtaler der enn hva tilfellet var for bare et halvt år siden. Hvert sitt nettverk til sin(e) respektive formål.

Det endrer derimot ikke på det faktum at Messenger vokser raskt. Messenger har gått fra å være en liten og nærmest ubetydelig kanal for kommunikasjon, til å ha blitt et av de viktigste – om ikke den viktigste kommunikasjonskanalen for både unge og eldre. Det vil by på nye utfordringer (og muligheter) for både merkevarer og mediehus i tiden fremover.

Fakta om studien

Les mer om Telenor sin undersøkelse.