fbpx

Er kvinner bedre ledere enn menn?

Hvis essensen i godt lederskap er kommunikasjon og kvinner er best til å kommunisere er det da riktig å konkludere med at de beste ledere er kvinner?

Hvem er best på å lede et selskap? Det vil si, hvem er best på å lede andre mennesker; kvinner eller menn? Og hva er det som i så måte kjennetegner godt lederskap? Jeg har sett litt nærmere på forholdet mellom moderne ledelse, kommunikasjon og bruk av sosiale medier. Er det kvinnen eller mannen som står best rustet som morgendagens administrerende direktør?

Kvinner har bedre anlegg for ledelse

forskning.no i november 2013 skrev Audun Farbrot en liste på fem kjennetegn på virkelig effektive ledere og konkluderte samtidig basert på en studie av nesten 3,000 ledere at kvinner har bedre anlegg for ledelse enn menn:

Evnen til å kommunisere kommer frem som en egenskap kvinner er bedre på enn menn, og kommunikasjon er ansett som en avgjørende faktor i godt lederskap. Som førsteamanuensis på BI i avdeling Institutt for ledelse og organisasjon Jan Ketil Arnulf sier, «Uten kommunikasjon kan ledelse ikke finne sted».

Best på kommunikasjon

Både norske og utenlandske studier har konsekvent konkludert med at kvinner er bedre til å kommunisere enn menn. Det vises til at kvinner er bedre til å lytte enn menn, samt bedre til å vise forståelse og empati. De avbryter i mindre grad enn menn og har en generell lederstill som inviterer til mer åpen kommunikasjon og er interaktiv og mindre kontrollerende.

Mens menn ofte blir kategorisert som energiske, forretningsorienterte, direkte, ærlige, kortfattet og opptatt av det som foregår eksternt, blir kvinner ofte omtalt som mer sosiale, emosjonelle, løsningsorienterte, diplomatiske, empatiske og opptatt av hva som foregår internt i organisasjonen.

Der hvor menn ofte venter til medarbeidersamtalene for å høre om hvordan det går med den enkelte ansatte – og regner med at alt er bra om han ikke hører noe underveis, så vil den kvinnelige lederen være opptatt av sine medarbeiders trivsel underveis.

Trivsel viktigere enn lønn

Norge skiller seg ut fra resten av verden når det kommer til hva som motiverer oss på jobb. Mens mange lever for å jobbe, jobber nordmenn for å leve. I en undersøkelse fra 2012 utført av Randstad, viser at 79 prosent av norske arbeidstakere mener at arbeidsoppgaver de trives med er viktigere enn god lønn.

I dag så foregår mye mer av vår kommunikasjon i digitale kanaler. Vi jobber mer og mer også utenfor kontorets fire vegger. Teknologi har gjort det mulig for oss å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og på hva som helst, noe som for mange har vært en forutsetning for å kunne ha en arbeidskarriere hvor det er mulig å kunne håndtere både jobb og familie. «Jobb er noe du gjør, ikke et sted du drar til» sa Nils Ove Gamlem i Cisco til Romerikes Blad i et intervju om hjemmekontorløsninger.

Kvinner bedre enn menn til å skape trivsel

Hvis trivsel er viktigere enn lønn, og trivsel kommer gjennom de «myke» sidene på arbeidsplassen, så gjør muligens det også kvinnen til en bedre leder enn menn. Undersøkelser viser også at kvinnen i større grad enn menn skaper bedre jobbtrivsel og at de er mer opptatt enn menn til å tilrettelegge for et godt  forhold mellom jobb og privatliv (Work/Life- balance) . Kvinnelige ledere er i tillegg flinkere til å involvere de ansatte i avgjørelser på jobben, mens menn er mer direkte og har lettere for å avvise innspill og ideer.

– Mannlige sjefer er i mindre grad opptatt av det sosiale på jobben. Fokuset er i større grad på det faglige og at det skal jobbes, mens kvinnelige sjefer er mer opptatt av at de ansatte har det bra på jobben, kommenterte Mona Halvorsen i en artikkel på ledernytt.no i 2013.

Hun hadde skrevet sammen med Susann Johansen masteroppgave ved Norges Handelshøyskole (NHH) om hvordan ansatte i bedrifter opplevde sine kvinnelige og mannlige ledere. 

Annica Dahlström, som er professor i nevrobiologi går enda lengre. Til Afteposten uttalte hun i 2011 at kvinner har bedre lederegenskaper, er flikere til å tenke mer langsiktig enn menn og at kvinners lederegenskaper også kan dokumenteres biologisk.

– I kraft av sin oversikt, sin sosiale kompetanse og sin mangel på aggressivitet har kvinner bedre forutsetninger for å lede, fremfor alt innenfor personalfunksjoner og menneskelige problemstillinger. Jeg tror helt enkelt at denne følelsen for andre mennesker er innpodet i kvinner på en annen måte, uttalte Dahlström til Aftenposten.

Nå er det også slik at det er flere kvinner enn menn som er personalsjefer. I følge statistikker fra NHO var kvinneandelen på 60 prosent i 2013.

Best i sosiale medier

På samme måte som det kan dokumenteres at kvinner er best på å kommunisere, finnes det også mye underlag som viser til at kvinner dominerer i sosiale medier. Kommunikasjon og dialog over digitale kanaler – sosiale nettverk – blir viktigere og viktigere i en hverdag hvor vi jobber hvor som helst og når som helst. I en hverdag hvor jobben ikke er et sted, men en aktivitet.

– Kvinners totale dominans og fremsnakking av hverandre på sosiale medier kan gi større reell påvirkningskraftuttalte Petter Bae Brandtzæg, som er seniorforsker i SINTEF til Aftenposten tidligere i år. 

Brandtzæg peker på de tradisjonelle hierarkiene som domineres av menn, men at dette nå er i endring – arbeidslivet er i ferd med å endres radikalt hvor det er deling av kunnskap som gjelder. Det handler om samarbeid og sosiale egenskaper, og hvor Internett er den viktigste samarbeidsarenaen. Igjen konkluderes det med at kvinnen er overlegent best.

Dagens personaldirektør, morgendagens administrerende direktør

Ledelsesbegrepet utvikler seg. Kommunikasjon blir viktigere – for ikke å si essensielt for å kunne lede andre. Evne til å kommunisere over digitale kanaler desto viktigere i en hverdag hvor vi jobber mye utenfor kontorets fire vegger. McKinsey anbefaler ledere å ta i bruk sosiale medier, og viser til seks lederegenskaper den moderne lederen må kunne mestre for å lykkes:

Det meste ser ut til å peke i retning av at kvinner ER bedre ledere enn menn. I Norge er det fortsatt flest menn som er «sjef«. I USA – skal vi tro artikkelen i The Atlantic som omtaler Hanna Rosins bok «The end of men» – er det flest kvinnelige ledere, og det ikke uten grunn:

– Nyskapende, vellykkede bedrifter er de som fremmer kvinner. En studie fra Columbia Business School og University of Maryland rangerte USAs bransjer ved andelen av firmaer som ansatte kvinnelige ledere, og i bunnen av listen fant man bransjer som tilhører fortidens økonomi: skipsbygging, eiendom, kull, stålverk og maskiner.

(Takk til Anita Krohn Traaseth for bok-tipset via Instagram)

Mann eller kvinne ikke så viktig….

For meg er det ikke så viktig hvilket kjønn lederen har, men det er viktig hvilke lederegenskaper lederen innehar – og her ser det ut til at kvinnen gjør det langt bedre enn mannen. Kvinnen er tilsynelatende bedre utrustet til å håndtere moderne ledelse enn mannen.

[polldaddy poll=8115427]

photo credit: harshxpatel via photopin cc