fbpx

Digital markedsføring via Facebook og Google vokser FRYKTELIG raskt

Digital markedsføring vokser i liten grad. Så fremst du ikke er Google eller Facebook. I løpet av 2017 vil de ha nær 50 prosent markedsandel globalt, og enda større andel i Norge.

Det er et «winner takes it all»-marked, hvor vinnerne innenfor digital markedsføring utvilsomt heter Facebook og Google. Innsikt fra eMarketer indikerer at annonseomsetningen til Facebook vil vokse med over 30 prosent i 2017, og ende opp på nær 34 milliarder dollar, tilsvarende 282 milliarder kroner.

Antall aktive Facebook-brukere vil vokse til 1,44 milliarder globalt, tilsvarende en vekst på 7,9 prosent. 1,25 milliarder mennesker vil bruke Facebook fra mobilen. En vekst på 10,2 prosent fra 2016.

Les også: Facebook beats in Q4 with $8.81B revenue, slower growth to 1.86B users (Tech Crunch)

Lille, store Norge

I Norge vil Facebook-veksten flate ut i 2017. I 2016 vokste antall Facebook-brukere fra 2,8 til 2,9 millioner brukere. Mens antall brukere vokste med 2,6 prosent i 2016, vil veksten reduseres til 2,2 prosent i 2017. Veksten på mobile brukere vil ikke flate ut, men synke fra 4,9 prosent i 2016, til 3,3 prosent i 2017. Årsaken er enkel. Vi har for lengst nådd (tilnærmet) kritisk masse, så det er rett og slett begrenset hvor mye mer Facebook (og Facebook på mobil) kan vokse.

eMarketeer Facebook mobile brukere Norge 2017

Facebook Norge vokser raskere enn verden

Tar vi tar en «super-enkel-forsknings»-tilnærming kan vi estimere norsk omsetning for Facebook i 2017. Ser vi på forholdet mellom antall Facebook-brukere globalt og i Norge, og antar at forholdet er tilsvarende for markedsføring, sitter vi igjen med 582 millioner kroner. Skal vi derimot tro artikler fra tidlig 2016, bommer denne «forskningen» med omtrent 1 milliard kroner.

Tall fra mediebyrågrupperinger viser at Google omsatte for rundt 2,3 milliarder kroner i Norge i fjor, mens Facebook hentet inn omtrent 1 milliard, ifølge Dagens Næringsliv.

Man kan anta at Facebook og Google omsatte for godt over 4 milliarder kroner i Norge i løpet av fjoråret. Tilsvarende et sted mellom 20 og 25 prosent av det totale reklamemarkedet.

Den digitale andelen – gitt at totalen samsvarer med hvordan mediebyråene handler reklame – endte opp på omlag seks milliarder. Derimot er det fristende å anta at dette beløpet er større, da sannsynligheten er meget stor for at mange små og store selskaper handler digital reklame direkte. Det gjør de dog ikke for TV, radio og andre tradisjonelle reklamekjøp. Over fire milliarder til Facebook og Google alene. Og et sted mellom seks og kanskje ni milliarder totalt. Det skulle tilsi en markedsandel på 50 +/- prosent av den digitale reklame-paien.

Les også: YouTube og mobilsøk ga kraftig vekst for Google (Kampanje)

Facebook og Google vokser FRYKTELIG mye raskere enn alle andre

Digital reklame-omsetning i Norge – via mediebyråene – vokste med 12 prosent i 2016. Totalt var markedet flatt. Det anslås at Facebook vokste med 50 prosent i 2016, mens Google vokste med 40 prosent. Og det skjer samtidig som de fleste ikke annonserer via Facebook og Google, og de fleste av de som gjør det, bruker forholdsvis en begrenset andel av sitt totale budsjett.Derfor er det grunnlag til å tro at Facebook kan fortsette å vokse med 50 prosent i 2017, og Google med 40 prosent.

Vokser resten av reklamemarkedet slik de gjorde i 2016, vil andelen til Google og Facebook dramatisk endres. Ender 2017 opp med fjorårets vekst for Facebook og Google, vil de ende opp med et sted mellom seks og syv milliarder. Og det er store grunner til å tro at det er mer enn mulig. Dagligvarebransjen – som er en av de største annonsørene, har allerede varslet om en kraftig dreining i hvordan de vil plassere reklamen. De bygger egne mediehus, og investerer mer i eget innhold i egne kanaler, og bruker i økende grad Facebook og Google for distribusjon.

I tillegg er også markedsføring på mobil kraftig under-investert, samtidig som det er den mest brukte enheten til å konsumere mye innholdet levert over plattformer som:

Ikke bare Facebook og Google

2017 vil også introdusere en rekke nye kanaler og tjenester for digital markedsføring. Snapchat-reklame har kommet til Norge. VG er først ute. Facebook vil komme med mid-rolls til video, og vil i tillegg også komme med nye reklame-løsninger for Instagram Stories og ikke minst Facebook Messenger. Men vil nye reklame-løsninger bety nye inntektskilder? Vil norske virksomheter tilpasse sine reklameplaner like raskt som nye muligheter dukker opp?

– Norge har de siste ti årene ligget en god del etter resten av Europa fordi annonsørene har fulgt sine gamle, støvete planer fra 1990-tallet. Nå begynner flere annonsører å tenke over hva de faktisk gjør, uttalte sjefen for Google Norge, Jan Grønbech til Dagens Næringsliv i 2016.

Vil norske annonsører fortsette som  i 2016, eller fornye de gamle markedsplanene sine?

Les også: Digital markedsføring er «stuck» i 90-tallet

eMarketer antar Snapchat at vil omsette for 935,5 millioner USD i 2017. Instagram vil «dra inn» 3,64 milliarder dollar til sammenligning. En økning på når 100 prosent. Men fortsatt vil nær 75 prosent av Instagram-omsetningen komme fra USA.

Facebook continues to roll out ways for businesses to market on its messaging apps, and last week it launched a test of advertising on Messenger. However, although Messenger is widely used—eMarketer expects 39.6% of US internet users will use it this year—consumers have been slow to warm up to the idea of interacting with chat bots and paid advertising in messaging applications. Meanwhile, Facebook has faced scrutiny in Europe over its plan to merge data from WhatsApp with data from Facebook. These scenarios tell me that generating significant ad revenue from Messenger and WhatsApp is still a ways off
– eMarketer Principal Analyst Debra Aho Williamson.

Fasit 2017?

Mens de fleste markedsføringskanaler står stille eller faller, er det to som vokser – og det kraftig.

Ender Facebook og Google opp på et sted mellom seks og syv milliarder kroner i 2017, sitter de igjen med store deler av den digitale markedsføringen, og over en tredjedel av hele det norske reklamemarkedet. Det er signifikant. Og det er bra for Facebook og Google, og åpenbart bra for norske annonsører – hvis ikke hadde de ikke lagt igjen så mange annonsekroner som de gjør, eller planlegger å gjøre.

For alle andre er det dårlig nytt. Veldig dårlig nytt!