fbpx

Bedriftsledere er i utakt med markedet sitt

Undersøkelser gir veldig klart uttrykk for at de fleste bedriftene ikke har tilpasset seg den nye hverdagen!

«Forankring i ledelsen må til for at virksomheter skal lykkes med sosiale medier…» er noe jeg gjentar gang på gang. Ikke fordi sosiale medier er et mål i seg selv, men fordi bruk av sosiale mekanismer, verktøy og nettverk kan gjøre virksomheter mer tilpasningsdyktige og smidige i sin tilnærming til det markedet de opererer i. Målet er som regel økt omsetning og/eller reduserte kostnader.

Hvordan forholder norske ledere seg til sosiale medier?

For kort tid siden skrev jeg en bloggpost hvor jeg lurte på om norske ledere virkelig nå hadde forstått seg på sosiale medier, og jeg sendte også ut en undersøkelse for å høre hva de som leser HansPetter.info selv tenkte. Tilbakemeldingen lot ikke vente på seg:

Over 200 svar kom inn i løpet av de to ukene undersøkelsen pågikk. På langt nær en undersøkelse som kan sies å være representativ på noen som helst måte. Uansett var svarene jeg fikk en mulig indikasjon på status quo. Nesten halvparten av respondentene mener at deres sjefer befinner seg mellom tvil og aksept. De færreste synes sjefen og dermed selskapet har integrert de sosiale verktøyene inn i virksomheten som sådan. (full analyse kommer i en senere bloggpost.)

Må ledere selv være aktive i sosiale medier?

Uansett fikk svarene meg til å stille flere spørsmål, og jeg begynte å google litt etter undersøkelser som kunne fortelle meg litt mer om hvordan det står til. Fra tidligere hadde jeg også sett nærmere på hvordan det stod til med våre største norske bedrifter og deres eget forhold til sosiale medier. Hvordan var det med selskapets tilstedeværelse, og hvordan så det ut fra et ledernivå. Her var det også store forskjeller, selv om det jevne inntrykket var at ledere i de fleste større selskapene glimret med sitt fravær.

Kanskje det ikke er så viktig heller, at de selv er tilstede – tross alt er stor forskjell på å forstå seg på sosiale medier, og selv være tilstede, eller er det ikke det?

Etter et par timers googling satt jeg igjen med en rekke undersøkelser som helt klart fortalte meg at det er stor forskjell på hva virksomheter i dag anser som viktig, og hva kundene deres forventer. På generelt grunnlag er det fristende å konkludere med at bedrifter ikke er tilpasset markedet de opererer i.

Her er en kort oppsummering av funnene:

Internkommunikasjon er ikke viktig…..

En forutsetning for å lykkes med sosiale medier er at virksomheten innehar en åpen kommunikasjonskultur. Dette er særdeles viktig for kunnskapsbedrifter som lever av kunnskapen og erfaringen de ansatte innehar. Deling av selskapenes human- og strukturkapital er avgjørende for å kunne effektivt differensiere seg fra sine konkurrenter, og selskapets egne ansatte er de perfekte ambassadørene. En åpen kommunikasjonskultur forutsetter igjen at ledelsen setter internkommunikasjon på agendaen, men i følge en undersøkelse fra BI og Markedshøyskolen mener kun 12 prosent av norske ledere at internkommunikasjon er viktig for organisasjonen. Ikke rart at de fleste bedrifter velger å ha en formell og upersonlig nettside og at en bedriftsblogg ikke blir prioritert.

Tillit fra kundene våre er ikke så viktig….

I undersøkelsen fra Burson-Marstellers «Trust & Purpose» fra 2011 svarte mer enn halvparten av respondentene at de syntes bedriftens talspersoner var uærlige og at mesteparten av kommunikasjonen fra bedriftene var løgn. Samtidig svarer 82 prosent av respondentene i en undersøkelse fra BRANDFog for 2012 at de vil stole mer på et selskap hvor administrerende direktør og ledelsen engasjerer seg i sosiale medier.

Det er ikke viktig å tilpasse eller dele innholdet på mobil…

I følge INMAs News Media Outlook rapport for 2013, vil sosiale medier som Facebook og Twitter i løpet av året levere over 40 prosent av trafikken til nyhetsnettstedene. Det er med andre ord ingen tvil om at Facebook og Twitter er veldig viktige nettsteder som fungerer som katalysatorer og trafikkformidlere av nyheter. Fra Facebook Norge fikk jeg nylig også vite at Facebook-bruken på mobil nå er i ferd med å overgå Facebook-bruken på laptop/desktop. Ingen tvil om at det å mobiltilpasse innholdet vil være viktig fremover. På Finn.no begynner andelen av deres mobile trafikk å nærme seg en tredjedel av total trafikk, og Google Norge kunne melde om at andelen av brukere som søkte via mobil nå var i ferd med å nå halvparten av all søk.

Samtidig er nesten ingen nettsteder tilpasset for mobile plattformer, og nesten like mange har ikke tilrettelagt for delingsmekanismer slik at det innholdet de produserer og publiserer enkelt kan deles ut på de mest populære sosiale nettverkene.

Tradisjonelt salg er fortsatt det viktigste for suksess!

I Norge søker vi på nett mellom 10 og 15 millioner ganger hver dag. Når vi skal kjøpe et nytt produkt, vare eller tjeneste så spør vi våre relasjoner i sosiale medier, eller så googler vi oss frem til den varen vi er på jakt etter. I følge en undersøkelse fra Fleishman-Hillard starter faktisk hele 90 prosent av folks kjøpsprosesser på Internett. Overraskende nok er ikke andelen spesielt mindre for selskaper som handler av andre selskaper – B2B – særlig lavere heller. Her er andelen på hele 70 prosent!

Man vil da tro at selskapene er opptatt av markedsføring og å holde sine nettsider oppdatert både hva gjelder kvaliteten på innholdet og ikke minst på å påse at nettsidene og -stedene er søkemotoroptimalisert, men nei da. I følge den samme undersøkelsen fra BI og Markedshøyskolen mener norske næringslivsledere at det er salgsfunksjonen som i størst grad bidrar til virksomhetens suksess, og dette underbygges andre sterkere av en annen undersøkelse: I undersøkelsen fra Fournaise Marketing Group i 2012 svarer 80 prosent av toppsjefene at de ikke har tillit til den jobben markedssjefen deres utfører.

De fleste er etternølere

De fleste ledere velger altså å ikke delta i sosiale medier selv. Selv om de burde det hvis de er opptatt av å bygge tillit. Økt tillit har en tendens til å bygge økt lojalitet, og økt lojalitet fører som oftest med seg økt salg.

De fleste tror fortsatt på tradisjonelle salg- og markedsføringsmetoder. «Jeg snakker, og du lytter«. Vi selger, kundene våre kjøper ikke, selv om alt tyder på det motsatte. Vi blir påvirket av hva vi finner når vi søker, og anbefalinger kommer fra våre relasjoner via sosiale medier mer enn de kommer fra en ravende dyktig selger.

Og selv om 3 millioner av oss har smarttelefoner og 1 million nordmenn har nettbrett, så er det ikke mye som tyder på at det er så viktig å tilpasse innholdet for det. Som Jan Grønbech i Google selv skriver i sin kronikk i Teknisk Ukeblad:

Norske bedriftsledere forventer at vi skal synes det er greit å måtte dra hjem og åpne laptopen for å bestille varer og tjenester hos dem, eller finne nærmeste utsalgssted.

Hvor lenge tør de fleste bedriftsledere satse på at konkurrentene deres forblir etternølere? For de som har hoppet på de nye endringene er det sikkert de som håper de forblir etternølere så lenge som mulig – for da har de som satser enda bedre tid på å skaffe seg et skikkelig forsprang. Det er nok ikke bare Johan H. Andresen som håper de forblir etternølere en stund til…..

twitter-kommentarphoto credit: Miguel Pires da Rosa via photopin cc