fbpx
digitalisering

Arbeidsgivere investerer mer i innkjøp av teknologi enn i utdanning av egne ansatte

82 prosent av norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte.

I den nye kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitor svarer 46 prosent av de norske respondentene at arbeidsgiver investerer i ny teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, mens bare 41 prosent sier at arbeidsgiveren bruker ressurser på utdannelse av de ansatte på disse områdene.

Ansetter heller ny kompetanse

Nesten halvparten av respondentene mener at digitalisering av arbeidslivet krever kunnskaper de ikke har i dag, 82 prosent ønsker å lære seg nye digitale ferdigheter for å være sikret jobb i framtiden, og 3 av 4 mener at utvikling av digitale ferdigheter er arbeidsgivers ansvar.

 

Vi har lenge sett en tendens til at arbeidsgivere heller rekrutterer ny kompetanse enn å utvikle egne medarbeidere. Som ansatt har man derfor mye å tjene på å styrke sin egen digitalkunnskap, sier Eivind Bøe, daglig leder i rekrutteringsselskapet Randstad Norge.

Positiv til teknologi, skeptisk til automatisering

Selv om mange opplever at de ikke har gode nok digitale kunnskaper, svarer 70 prosent at ny teknologi gir dem nye muligheter på jobben.

– Nordmenn har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og har glede og nytte av det både i jobbsammenheng og privat. Derfor er det ikke overraskende at vi er mer positive enn skeptiske. Å være redd for endring og tro at man kan stoppe utviklingen ved å bestemme at sånn vil vi ikke ha det, er et stadium vi er forbi, sier Bøe.

Skepsisen er likevel tydelig når det gjelder automatisering og kunstig intelligens. Bare 55 prosent svarer at disse teknologiene vil påvirke jobben deres på en positiv måte de neste fem til 10 årene. I Kina er denne andelen, til sammenlikning, 88 prosent.

Ansatte må ta ansvar selv

Nesten halvparten av de norske respondentene sier at de utdanner seg innenfor digital teknologi på egenhånd.

 

– Dét å holde seg løpende oppdatert blir bare viktigere og viktigere. Vi ser dette tydelig blant dem som søker jobber gjennom oss: øverst på ønskelisten er muligheten for egenutvikling og læring i jobben. Det kommer høyere opp på prioriteringslisten enn lønn. Å tilby utvikling og utdannelse er en viktig forutsetning for virksomheter som ønsker å rekruttere de beste arbeidstakerne, sier Bøe.

Fem tips til hvordan du holder deg digitalt oppdatert

Er du bekymret for din egen kompetanse på det digitale feltet?

Her er Randstad-sjefens tips til hvordan du kan holde deg digitalt oppdatert på jobben:

Om undersøkelsen

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25 000 arbeidstagere fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika. Deltagerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 deltakere, ofte opptil 800. Svarene synliggjør lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.