fbpx

I følge egen undersøkelse er det ikke mange ledere som lenger er i sjokk!

Aksept under tvil til sosiale medier

I følge egen undersøkelse er det ikke mange ledere som lenger er i sjokk!

large_6789572750I inngangen til 2013 skrev jeg en bloggpost hvor jeg stilte meg spørrende til Steria sin undersøkelse som kunne bekrefte at så mange som 60 prosent av norske ledere hadde svært god forståelse når det kom til bruk av sosiale medier – i følge sine IT-sjefer. Samme selskap hadde kjørt tilsvarende undersøkelse et halvt år tidligere hvor 50 prosent av respondentene mente at sjefene ikke forstod seg på sosiale medier i det hele tatt. Hadde kunnskapen virkelig økt så raskt?

I desember 2012 publiserte jeg resultatene av en gjennomgang av noen av de største B2B- og B2C selskapene i Norge, og mye kunne også her tyde på at kunnskapen ikke var helt på plass – lederne var iallefall ikke på plass i sosiale medier, det var nå helt sikkert. Desto større grunn til å tvile på kunnskapen til norske ledere og sosiale medier fikk jeg når jeg begynte å samle diverse andre undersøkelser som tok for en rekke områder hvor sosiale verktøy spiller en viktig rolle. Også her var det store variasjoner mellom hva kunder forventer seg av sine leverandører og hva selskapene selv satser eller fokuserer på.

En tvilende aksept til sosiale medier

Derfor lanserte jeg min egen lille undersøkelse og svarene lot ikke vente på seg. Over 200 svar kom inn mens undersøkelsen var åpen, og på generelt grunnlag kan man si at de fleste ledere ser ut til å ligge et sted mellom tvil og aksept.

sosiale-medier-ledere

Merk: Med 200 svar, hvor de fleste kommer fra Østlandet er dette på ingen måte en representativ norsk undersøkelse!

Nøkkelfunn fra undersøkelsen:

Kommentarer fra respondentene:

Flere hadde også benyttet anledningen til å komme meg egne kommentarer, og her er noen få utvalgte.

Han kom seg så vidt på Facebook før året 2012 var omme. Hovedsakelig pga ungene sine tror jeg.

Våre ledere tror de kan løse oppgavene rundt sosiale medier best ved å ikke involvere eksterne ressurser. Samtidig er verktøyene og kunnskapen skremmende lav, som fører til at vi ikke bruker sosiale medier riktig.

Det har virkelig gått fra «HVA skal vi med FACEBOOK??!??!?!», til at han ser nytten og fordelene med det og sier det er BRA. Dette på kun et halvt år!

Selv om lederen min befinner seg på eksprementeringsfasen  er hun veldig klar over mulighetene sosiale medier kan by på og setter sin lit til medarbeidere som har mer kunnskap og «øye» for sosiale medier når det er snakk om å utnytte dette som del av bedriftens kommunikasjon og tilstedeværelse.

Skulle gjerne hatt tall på hvor mange sjefer som også legger til  «social media» som kunnskap på LinkedIn selv om de bare leser andres innlegg på Facebook.

Undersøkelsen i sin helhet:

Konklusjon:

Det er i utgangspunktet umulig å konkludere basert på en undersøkelse som ikke er representativ. Slår man derimot sammen denne undersøkelsen med alle andre funn så tror jeg vi kan med stor sikkerhet si at modenheten er der. Ledere ser ut til å legge vekk tvilen i større grad, fordi man har kommet til en erkjennelse muligens om at sosiale medier har kommet for å bli, og at mulighetene sosiale mekanismer kan by på kan hjelpe til å gjøre virksomheter bedre tilpasset det markedet de opererer i – om det er for organisatoriske, økonomiske eller omdømmemessige formål.

Hva tror du?

photo credit: Manu Dibuja via photopin cc