fbpx
ID-tyveri

computer hacker cyber criminal is stealing money and credit card records in online fraud crime

Over 100.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, svarer over 100.000 nordmenn at de har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.

Det er spesielt nordmenn mellom 45-59 år og de under 30 år som er mest utsatt for ID-tyveri. Det viser den årlige undersøkelsen som Respons Analyse har utført på vegne av Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Trøsten er at ID-misbruket ikke har skutt i været selv pandemien har satt IT-sikkerheten under press i takt med at vi har jobbet mer hjemme og handlet mer over internett.

Må minske handlingsrommet til kriminelle

Skatteetaten håper innføringen av de nye nasjonale ID-kortene vil redusere IDmisbruket i samfunnet. Undersøkelsen viser behovet for at alle innbyggere trenger en trygg og sikker ID som er vanskelig å misbruke, enten det er for å sikre at uvedkommende ikke kjøper varer og tjenester i ditt navn, eller det er for å stoppe bruken av falske og fiktive identiteter.

Ifølge årets undersøkelse oppgir 3,6 prosent av de spurte at de har fått misbrukt sin identitet i løpet av de to siste årene.

Mest ID-tyveri i forbindelse med netthandel

Selv om mange har blitt svindlet, kunne det vært verre. NorSIS mener årsaken kan skyldes at befolkningen har fått et mer bevisst forhold til å ikke dele personopplysninger ukritisk. I tillegg til at det er økt bruk av BankID eller andre eID-er og totrinnspålogging (tofaktorautentisering) alle steder dette er mulig.

Av dem som har fått sin identitet misbrukt er det flest (47 prosent) som har opplevd dette ved at noen har kjøpt en vare i deres navn på internett. I tillegg oppgir 22 prosent at deres identitet er blitt misbrukt ved kjøp av en tjeneste eller abonnement på internett.

Minst tillit til ID-kontroll ved varehenting og delbetaling i butikk

I den samme undersøkelsen ble det også spurt om i hvilke situasjoner de opplever at ID-kontrollen utføres grundig nok. Her hadde klart flest nordmenn mest tillit til det offentlige. Hele 9 av 10 oppga at de har tillit til at ID-kontrollen ved henvendelser til offentlige etater er god.

De spurte hadde minst tillit til ID-kontroll som blir utført i butikk. Ved oppretting av delbetaling i butikk har kun 43 prosent tillit til at ID-kontrollen blir utført grundig nok, og ved henting av forhåndsbestilte varer i butikk, var det også kun 53 prosent som mente at ID-kontrollen her er grundig nok.

Dette viser at spesielt butikker må jobbe hardere for å skape tillit til ID-kontrollen de utfører. Ifølge NorSis kan BankID i butikk og det nasjonale ID-kortet bidra til å øke denne tilliten. Den manglende tilliten kan også være et tegn på at butikkansatte trenger både opplæring og bevisstgjøring om ID-kontroll, for å sikre kundenes tillit til denne.

Andre funn fra Skatteetaten og NorSIS sin undersøkelse:

 

Den representative undersøkelsen er utført av Respons Analyse for NorSIS og Skatteetaten 4.-7. januar 2021 ved hjelp av telefonintervjuer av personer over 18 år. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene.