fbpx

Teknologien gjør oss overflødig

Teknologien vil erstatte mange av oss. Arbeidsledigheten er ikke bare truet av oljen og industrien, men av roboter og kunstig intelligens.

Arbeidsledigheten er den høyeste på mange år, og ekspertene tror den skal bli enda høyere om vi ikke klarer å omstille oss raskt nok.

– Med den utviklingen vi ser i dag, tror jeg vi kan ha 200.000 arbeidsledige innen fem år, spår samfunnsøkonom og sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen i en artikkel i VG fra mai 2015.

Mange av de arbeidsledige kommer fra oljesektoren. I tiden fremover vil de arbeidsledige derimot komme fra alle bransjer og industrier – og trenden vil være global. Årsaken skyldes teknologi, slik teknologi også tidligere har vært årsaken til at andre tradisjonelle arbeidsplasser og -oppgaver har forsvunnet. Teknologien har også skapt mange nye arbeidsplasser, men utfordringen nå vil være at vi ikke klarer å omstille oss raskt nok, ikke at vi ikke er interessert i å omstille oss.

Hver dag blir menneskelige (og manuelle) arbeidsoppgaver erstattet at teknologi i form av maskiner og roboter som kan gjøre de samme manuelle arbeidsoppgavene raskere, enklere og ikke minst billigere. Mens vi jobber åtte til fire, fem dager i uken, kan «maskinene» jobbe 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

Ikke bare oljen og industrien som må omstilles

Andreassen (og veldig mange andre) peker på industrien og oljen som spesielt utsatt. Teknologi – anført av roboter – og ikke minst kunstig intelligens, vil fremover utfordre mange av dagens arbeidsoppgaver og arbeidsplasser. Enkelte bransjer har allerede fått smake på den nye «hverdagen». Børsmeglere og annonseselgere for å nevne et par. Disse arbeidsgruppene er i ferd med å bli erstattet av teknologi som automatiserer tidligere arbeidsprosesser og -oppgaver som tidligere har krevd vårt «tankegods» og kunnskap til å kunne håndtere. Og som om ikke mediebransjen og journalister er under hardt press som følge av overgangen fra papir- til digitalbasert nyhetskonsumering, så vil også journalister merke seg en økende konkurranse fra nyhetsproduserende roboter som vil skrive nyheter mye raskere – og til alle døgnets tider.

Les også: In the future, robots will write news that’s all about you (Wired, mars 2015)

Med teknologien på plass vil også roboter utstyrt med kunstig intelligens kunne analysere kvartalsrapporter og dokumenter langt raskere enn hva vi mennesker er i stand til. Disse yrkesgruppene vil med tiden bli utkonkurrert og erstattet av smarte datamaskiner.

Hvor mange taxisjåfører vil bli arbeidsledige når bilene kan kjøre selv?

Dette er ikke et forsøk på å svartmale. Teknologien vil skape nye arbeidsplasser også. Og teknologien vil hjelpe oss til å kunne utvikle et samfunn som er mye tryggere (alt ettersom hvordan man ser på det) og mer bærekraftig sett fra et miljøperspektiv. Derimot vil denne utviklingen øke i tempo som (muligens) vil gå raskere enn vi klarer å utvikle nye jobber. Resultatet vil være en økende arbeidsledighet. Hva skjer med oss mennesker når det ikke er behov for oss lenger? Når vi ikke trenger å jobbe? Eller når ingen trenger oss til en jobb?

Hvor mange mennesker vil for eksempel miste jobbene sine når bilene begynner å kjøre av seg selv? Når det ikke lenger trengs sjåfører. Fordelene ved selvkjørende biler kan på den ene siden være reduserte trafikkulykker og et mer miljøvennlig trafikkbilde, men hvor mange millioner mennesker vil miste jobbene sine?

Fremtiden er i tillegg ikke langt unna. Google sine selvkjørende biler er allerede på plass i gatene i California og med Googles «stake» i Uber er det bare et tidsspørsmål før disse tjenestene «finner» hverandre. Den mest åpenbare årsaken til at det er dyrt å kjøre taxi er at du betaler «lønna» til han som kjører deg, men når det ikke er en sjåfør som frakter deg fra A til B så forsvinner mye av kostnaden – og dermed også mange arbeidsplasser. Og taxisjåfører vil bare være begynnelsen.

Verden vokser i rekordfart

Samtidig som maskiner, roboter og kunstig intelligens tar over flere og flere av våre jobber, øker vi i folketall. Vi vokser med nesten 100 millioner hvert år, og vi lever lengre. For veldig mange vil realiteten bli at vi blir overflødige.

Hva vil det gjøre med oss? Med vårt eget selvbilde? Hvordan vil du føle deg hvis du blir overflødig?

photo credit: Hunger Line via photopin (license)