fbpx
Trend Micro

Tapt kundetillit er konsekvensen av å ikke ta sikkerhet på alvor viser ny IoT-undersøkelse

Til tross for at bedrifter er svært opptatt av risikoen ved å miste kundenes tillit i tilfelle et internett-relatert angrep, er de fleste dårlig forberedt viser en ny undersøkelse fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Trend Micro gjennomførte nylig en undersøkelse mot 1.150 beslutningstagere innen IT og IT-sikkerhet. Målet var å kartlegge virksomheters forhold til sikkerhet omkring tingenes internett (IoT). Resultatet indikerer en stor forskjell mellom hvor mye det investeres i IoT-systemer og hvor mye som blir investert for å beskytte dem. Resultatet er i ytterste konsekvens tapt tillit fra kundene.

 

Hva er tingenes internett eller IoT (Internet of Things)?
Med tingenes internett tenker vi på at stadig flere og vanlige enheter kobles på og bruker internett. TV-er, kaffemaskiner, kjøleskap, biler, høyttalere, dørlåser, kameraer og bare noen eksempler på ”ting” som tidligere ikke var en del av internett, men som blir det i økende grad i dag. 

Ifølge Statista var omlag 900 millioner IoT-enheter tilkoblet internett i 2009. I 2018 har antallet økt til over 11 milliarder, og i løpet av 2020 vil dette ha vokst til over 20 milliarder. Og 5 år senere har det vokst til over 75 milliarder. Kort fortalt kan man si at ”alt som kan tilkobles internett, vil bli det”. Det vil føre med seg store sikkerhetsutfordringer. At kun halvparten av virksomheter ser på IoT som en sikkerhetsrisiko er en sikkerhetsutfordring i seg selv.

 

Alt kobles til internett

Det sterkt voksende volumet av enheter som kobles til internett, eksponerer virksomheter for nye sikkerhetstrusler. Samtidig svarer kun 43% at sikkerheten ikke alltid kommer i første rekke når nye IoT-prosjekter implementeres. Kun 38% svarte at de involverer IT-sikkerhetsansvarlige i planleggingen eller implementeringen av IoT-systemer. Det skjer samtidig som hele 63% svarer at IoT-relaterte sikkerhetstrusler har økt i løpet av det siste året.

 

– Tingenes internett åpner opp for mange nye muligheter for virksomheter. Samtidig er mange av IoT-enhetene ikke like enkle å oppdatere for å heve sikkerheten. Det åpner dessverre opp for mange nye trusler. Derfor er det viktig at det er samspill mellom IoT- og sikkerhets-investeringer. Konsekvensen av å ignorere sikkerhetstruslene vil ha stor innvirkning på både bunnlinjen og kundens tillit, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

 

Sikkerhet, ansvar, omdømme og omsetning

Ifølge svarene Trend Micro fikk gjennom sin undersøkelse, er det tap av kundetillit som kommer høyest opp. 52% svarer at de er bekymret for tapt kundetillit som følge av dårlig sikkerhet, etterfulgt av 49% som frykter tapt omsetning.

Til tross for den nylige innføringen av den nye personvernforordningen som svært mange har tatt på alvor, var det langt færre som var bekymret for å bli bøtelagt for brudd på GDPR-reglene som følge av IoT-innbrudd.

– Forskningen bekrefter at IT-sikkerhet ikke må komme sekundært. Konsekvensene av å ikke overholde GDPR-reglementet er en ting, men tap av tillit fra kundene som følge av innbrudd og dårlig sikkerhet, kan koste dyrt. IT-sikkerhet må være en integrert del av alle IoT-prosjekter om disse skal bli vellykkede over tid, mener Myrvold.

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen har blitt gjennomført av Vanson Bourne på oppdrag fra Trend Micro. Resultatene er basert på 1.150 beslutningstagere innen IT og sikkerhet, og med over 500 ansatte i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Japan. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1. april og 25. mai 2018. De som svarte, jobbet innen handel, finans, service, offentlig sektor, media og bygge-bransjen.