fbpx

Sosiale nettverk brukt for å bygge internkultur ble en aha-opplevelse

Sosialintervjuet: Effect Bemanning i Trondheim

Sosiale nettverk brukt for å bygge internkultur ble en aha-opplevelse

Hvilke sosiale nettverk og tjenester bruker dere i dag?

Beskriv med egne ord en episode eller hendelse som gjorde at dere valgte å ta i bruk ett eller flere sosiale nettverk.

Vi hadde rett og slett en aha-opplevelse om at sosiale nettverk er et helt perfekt verktøy til å bygge internkultur, i tillegg til at det fungerer som en effektivt toveis informasjonskanal.

Hvordan blir sosiale medier brukt hos Effect bemanning?

Beskriv med egne ord en suksesshistorie Effect Bemanning har hatt med bruk av sosiale medier.

Vi fikk vår definitivt største kunde gjennom tidene rett etter at vi laget en Facebook-side og publiserte et dokument av vår nye brosjyre. Denne kunden fulgte oss ikke da på siden vår, men da undertegnede delte på sin egen profil ble dette sett av kunden. Det hadde aldri slått denne kunden, som vi kjente godt privat, at vi kunne være en betydelig leverandør til deres selskap.

Denne kunden vil bidra til en omsetningsøkning på 50 prosent til neste år – det er rett og slett en suksesshistorie for vår kunde, våre kandidater og oss selv. Vi har gjennom dette oppdraget også fått muligheten til å øke markedsføringsbudsjettet i mer tradisjonelle medier som aviser, studentaviser osv.

– Vi opplever også stor suksess med å rekruttere kandidater gjennom annonser på Facebook. Per i dag har vi til enhver tid gående over 30 forskjellige annonser på Facebook – noen rene profilannonser, men for det meste stillingsannonser, forklarer markedssjefen i Effect, Sverre Andreas Weldingh.

Vi opplever også en kjemperespons på all profilmarkedsføringen vi har satt i gang via sosiale nettverk som Facebook og YouTube, og selskapet vårt har på kort tid gått fra å være et veldig lite selskap, til plutselig å være et langt større og en veldig godt kjent aktør i markedet vårt i Trondheim.

Er bruk av sosiale medier strategisk forankret?

Har bedriften etablert en sosial media policy – regelsett – for hvordan de ansatte skal forholde seg til sosiale medier?

Vi har nå laget en handlingsplan for sosiale medier som inneholder en målsetting samt hva, hvordan, hvorfor, hvem og en ukeplan for når vi skal publisere.

Målsetting for bruk av sosiale medier:

Utfordringen ligger i stor grad å få alle i organisasjonen til å bli deltagende utover sitt private bruk. Mange har lagt ut bedriftsrelatert og godt innhold på sine egne sider, men jeg har opplevd at terskelen har vært høy for å legge dette ut på bedriftssiden vår da kvalitetskravet nok har blitt opplevd som for høyt.

Lages det for mange regler vil dette øke terskelen for å i det hele tatt begynne, vi har derfor fokusert på at handlingsplanen skal være et hjelpeverktøy for å i det hele tatt begynne å bli aktive, så skal vi lage et spissere “regelverk” senere.

Hvilke digitale markedstrender/teknologier er dere spesielt opptatt av for det kommende året?

Hva er de største utfordringer sett fra bedriftens ståsted knyttet til sosiale medier?

Å sluse alle medarbeidere inn og få opp interaksjonen mellom administrasjon/ledelse og medarbeidere. Vi ser det også som en stor utfordring å få kundene våre interessert i å være aktive på sidene våre.

Vi har et utrolig bredt nedslagsfelt for disse mediene: vi har både kunder, potensielle kunder, ansatte, potensielle ansatte, konkurrenter, leverandører, venner og kjente osv vi kan treffe. Vi har derfor laget tre forskjellige grupper på Facebook, hvor to er lukket kun for ansatte.

I tiden fremover kommer vi til å øke investeringen i sosiale medier ytterligere.