fbpx
sosiale medier

Snapchat vokser på eldre menn

Ipsos har publisert sin SoMe Tracker for årets første kvartal. Jeg har sett nærmere på endringene i løpet av de siste 9 kvartalene; Fra Q1 2018 til og med Q1 2020. 

Ipsos sin SoMe Tracker

Hvert kvartal de siste årene har Ipsos lagt frem sin SoMe Tracker; oversikt over nordmenns bruk av sosiale medier. Siden første kvartal 2018 har jeg oppdatert mitt eget regneark for å se hvordan ditt og mitt forhold til de mest populære sosiale plattformene har endret seg.

Endringene er – kanskje overraskende for noen – ikke så store som enkelte vil ha det til. I nesten samtlige tilfeller er endringene faktisk ikke større enn at de er innenfor feilmarginen til Ipsos, som følge av utvalget de intervjuer hvert kvartal.

sosiale medier

* Ipsos SoMe Tracker sin oversikt over antall nordmenn over 18 år med profil på de mest populære sosiale plattformene fra Q1 2018 til og med Q1 2020.

Tar man hensikt til feilmarginen til Ipsos i tabellen over, er det kun Instagram som har endret seg «signifikant«, med 13 prosent vekst fra Q1 2018 til Q1 2020. Siden første kvartal 2018 har Instagram vokst med 302.000 brukere, tilsvarende om lag 370 nye brukere hver dag.

Til sammenligning har antall Facebook-brukere her til lands vokst med 100 nye hver dag. Det tilsvarer en vekst på 2 prosent, som er godt innenfor feilmarginen. Yngre menn sto for den største nedgangen av Facebook-brukere i 2019, med en negativ vekst på 8 prosent. Samtidig var det menn fra 30 år og oppover som sto for veksten. Men det er fortsatt lite som tyder på at Facebook har blitt «et gamlismedium på rekordtid».

sosiale medier

I Q1 2018 hadde nærmere 100 prosent av kvinner mellom 18 og 29 år en Facebook-profil, mens 91 prosent av gutter i samme demografi var på Facebook. To år og ett kvartal senere har andelen falt med henholdsvis 11 og 14 prosent. Det betyr at «kun» 9 av 10 kvinner i denne aldersgruppen er på Facebook, mens andelen for guttene er på 8 av 10.

LinkedIn og Twitter har økt mest i daglig bruk

Siden første kvartal 2018, har antallet brukere av LinkedIn og Twitter stått mer eller mindre stille. Oversikten fra Ipsos viser 2 prosent vekst for LinkedIn og negativ vekst på 5 prosent for Twitter. I begge tilfeller innenfor feilmarginen. Derimot har den daglige bruken av disse to plattformene økt mer enn feilmarginen, med henholdsvis 36 og 22 prosent.

sosiale medier

25 prosent av YouTube-brukerne er innom stort sett daglig, mens Snapchat har «vaket» rundt 70, Instagram rundt 60 og Facebook rundt 80 prosent.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Snapchat vokser i stor grad på eldre menn

Mens stort sett alle nordmenn over 18 år har en Facebook-profil, varierer demografien i mye større grad på Snapchat. Samtidig er det en aldersgruppe som har utmerket seg hva gjelder veksten fra første kvartal i 2018; menn 60+.

I Q1 2018 hadde kun 2 av 10 menn over 60 år en Snapchat-profil. I Q1 2020 har denne andelen vokst med nesten det dobbelte, for nå er nesten 4 av 10 å finne på plattformen. I løpet av denne perioden har veksten vært på hele 67 prosent. For de yngste – de mellom 18 og 29 år – har andelen kvinner falt med 7 prosent (innenfor feilmarginen), mens andelen menn har falt med hele 12 prosent. Er Snapchat i ferd med å bli et «gamlismedium på rekordtid»?

Svaret er selvsagt nei.

sosiale medier

* Yngre menn står for det første frafallet siden Q1 2018, mens de eldre mannfolka står for den største veksten. Kilde: Ipsos SoMe Tracker fra Q1 2018 til og med Q1 2020.

Oppsummert og konkludert

De aller fleste endringene er marginale og innenfor feilmarginen til Ipsos. Samtidig er det større endringer «her og der». Facebook er i stor grad uendret, både når det kommer til antall brukere og andelen daglige brukere. Det samme gjelder LinkedIn, dog på et langt mindre antall brukere og andelen daglige brukere.

For YouTube, som har opplevd en negativ vekst på 145.000 i løpet av de siste 9 kvartalene, er det eldre kvinner som står for den største negative endringen. I alle fall hvis vi nøyer oss med å se på andelen kvinner over 60 år som brukte YouTube i Q1 2019 (22 prosent) mot Q1 i 2020 (17 prosent). Sammenligner jeg Q1 2018 mot Q1 2020, er endringene derimot marginale – fra 18 til 17 prosent, og igjen innenfor feilmarginen.

Alt i alt er kanskje den største nyheten at Facebook-eide Instagram vokser såpass kraftig at det er en reell mulighet for at plattformen blir større enn Snapchat i løpet av året. Siden Q1 2018 har Instagram vokst 3 ganger så mye i antall brukere sammenlignet med Snapchat. I Q1 2020 skiller det kun 109.000 brukere. Andelen daglige Snapchat-brukere har falt med 3 prosent siden Q1 2018, mens andelen daglige Instagram-brukere har vokst med 2 prosent. I begge tilfeller er også det her godt innenfor feilmarginen.

Flere ting jeg savner

Det er flere ting jeg gjerne skulle sett fra Ipsos sine SoMe Tracker-analyser. Som jeg har savnet i lang tid og som har blitt etterspurt. Jeg skulle for eksempel gjerne sett Facebook-bruken delt opp i Facebook-feed, Facebook-grupper, Facebook Stories og Facebook Messenger. Sistnevnte for å kunne sammenligne med Snapchat, som jeg gjerne skulle sett splittet opp i Snapchat som meldingstjeneste og Discover. Og tilsvarende for Instagram, fordelt på Instagram-feed, Instagram Stories og Instagram DM (som meldingstjeneste). For ikke å glemme WhatsApp.

I tillegg hadde det også vært nyttig å vite litt mer om hvilke plattformer vi mest av alt benytter oss av for å følge med på Live-sendinger; Facebook Live, Instagram Direct, Twitch og YouTube Live.

Og tenk om oversikten også hadde sagt noe om hvorfor vi bruker de forskjellige plattformene; for inspirasjon, underholdning, undervisning, kommunikasjon, markedsføring, kundeservice, nyheter, med mer.

Hele rapporten kan du lese ipsos_some_1._kvartal_2020.

 

Bilde: Thought Catalog via Unsplash