fbpx
digitalisering

Sikkerhet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering

Vi lever i en tid preget av store og fundamentale endringer. En tid der teknologisystemer har blitt udelelig fra samfunn, virksomheter og regjeringer. Evnen til å tilpasse seg raskt er avgjørende for å ikke bli irrelevante og for å vinne hodet og hjertet til en teknologisk kunnskapsrik befolkning. Det var fasiten ved årsskiftet.

Karianne Myrvold

* Kommunikasjon og markedssjef i Trend Micro, Karianne Myrvold.

Pandemien som har herjet over hele verden i løpet av 2020, har ytterligere akselerert den digitale transformasjonen. Samtidig har det også forsterket mantraet om at man kun kan lykkes med den digitale transformasjonen hvis cybersikkerhet er inkludert og innbakt fra starten. Morgendagens digitale vinnere vil derfor være organisasjoner med en sterk sikkerhetskultur.

Hvorfor er digitalisering viktig?

Ser man på digital transformasjon som en industri, er markedet forventet å passere 1000 milliarder dollar i løpet av 2025. Veksten kommer som en konsekvens av at virksomheter verden over ønsker nye måter å forbedre produktivitet, effektivitet, lønnsomhet og vekst på. Og årsaken til det handler om stadig nye og skiftende kundekrav.

Og for å oppnå egne mål og kundens krav, ser vi at den digitale transformasjonen begynner og slutter med skytjenester. Skyen gir virksomheter den fleksibiliteten, kostnadsbesparelser og skalerbarheten som var utenkelig da vi var begrenset til virksomhetenes egne servere.

Digitaliseringen er en gave til de cyberkriminelle

Samtidig er skyen, som skulle forenkle infrastrukturen, i ferd med å bli kompleks. Det skyldes at mange har begynt å handle skytjenester fra flere leverandører. Kompleksiteten blir ikke mindre av at det i løpet av 2025 vil være nesten 42 milliarder enheter tilkoblet internett, som samlet sett vil generere nesten 80 milliarder gigabyte med data.  Denne økende kompleksiteten er cybersikkerhetens store fiende.

På den ene siden har vi teknologien som forandrer samfunnet vi er en del av og gir virksomheter og organisasjoner fantastiske muligheter til å skape vekst og nye kundeopplevelser. På den andre siden har du alle sikkerhetsutfordringene som følger med hver ny enhet som kobles til internett. Paradokset er at samtidig som virksomhetene blir mer og mer avhengig av teknologi, blir de samme virksomhetene enda mer attraktive mål for cyberkriminelle.

Sikkerhet er en menneskelig utfordring

Bare i løpet av årets seks første måneder blokkerte vi nesten 28 milliarder trusler. Og hver dag blokkerte vi 50.000 trusler relatert til Covid-19. På tampen av fjoråret skrev jeg om «den nye normalen som kompleks, eksponert og feilkonfigurert, men også mulig å beskytte seg mot». Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at det er vi mennesker som er den største sikkerhetstrusselen.

I tillegg har Covid-19 gjort sikkerhetstrusselen enda større, nå som mange av oss mer eller mindre jobber hjemmefra. Dette er en gavepakke for cyberkriminelle. Ikke hjelper det at en tredjedel av IoT-enhetene som er online for øyeblikket, er infisert med skadelig programvare.

Og det er en ekstra stor grunn til å bli bekymret når IT-ekspertene selv mener at feilkonfigurasjon er den største trusselen hva angår skytjenester. Det har blant annet medført at forsikringsmarkedet for cyberkriminalitet er en av de raskest voksende delene av forsikringsbransjen om dagen. Når verden i tillegg mangler 3,5 millioner cybersikkerhetseksperter, er det grunn til å anta at den forsikringstrenden vil vedvare.

Hva nå?

Løsningen på disse utfordringene vil bestå av en blanding av mennesker, prosess og teknologi. Mennesker som vil trenge ny kunnskap kontinuerlig for å holde seg oppdatert i takt med utviklingen.

Dernest må IT-avdelingen evne å oppdatere seg på relevante cybersikkerhetsferdigheter som kan redusere feilkonfigurasjoner. Og så vil det bli avgjørende å ha på plass verktøy for å fjernstyre sikkerheten hjemme hos de ansatte, som i uoverskuelig fremtid vil måtte jobbe helt eller delvis hjemmefra.

I tillegg kan det være et godt sikkerhetstiltak å konsolidere så mye som mulig til færre aktører og løsninger som kan «kommunisere» med hverandre og som har tatt i bruk automatisering og kunstig intelligens til å gjøre mange av de daglige rutinejobbene for å holde «hjulene» i gang.

Til slutt må alle og enhver akseptere og forstå at dette kun er begynnelsen. Fokuset fremover må handle om kontinuerlig styring av risiko, med en sikkerhetskultur som gjennomsyrer hele organisasjonen.

Det vil være den eneste sikre veien til digital transformasjonssuksess.