fbpx

Vi søker og sørfer – finner vi deg?

Hvis selskapet ditt ikke er kjent for alle, og du ikke er å finne når folk søker, så er det ikke lett å lykkes digitalt.

Det er primært to ting vi gjør når vi er på Internett;

I dag – med Internett tilgjengelig overalt, og på hva som helst – så er vi som enkeltperson og individ enormt priviligerte ved at vi sitter med fryktelig mye makt, makt til å finne frem til det vi søker, og makt til å velge fra utallige leverandører hvor vi vil handle – i inn- og i utland! Som tilbyder er dette både en kjempemulighet hvis man gjør ting riktig, men også en enorm trussel hvis man ikke følger med! For hvis bedriften din ikke er godt kjent (sørfer) og det ikke er lett å finne deg (søker) så blir det ikke lett å lykkes.

Den gamle og nye måten vi handler på

Når vi skulle foreta oss et innkjøp i gamle dager (før Web2.0 og Sosiale Medier) så jobbet vi som oftest med å innhente mulige leverandører som underveis ble vurdert, valgt og valgt bort – hvor man til sist satt igjen med en leverandør som man handlet av, og i mange tilfeller forble lojal mot. Antall påvirkningskanaler (markedsføringskanaler) var færre og salg- og investeringsprosessor tok også lengre tid.

Harvard Business Review har laget en skisse på høyreside som illustrerer hvordan man (forbrukere som bedrifter) typisk gjorde innkjøp «i gamle dager». Avhengig av hvor fornøyd man var med hva man hadde kjøpt bestod relasjonen/lojaliteten i stor grad på bruken av produktet.

I dag – med sosiale medier «all over» så har vi dramatisk endret våre kjøpevaner – og enda viktigere – hvordan vi deler våre erfaringer med våre venner, kollegaer og familie.

Via sosiale medier og sosiale nettverkstjenester som feks Facebook, går vi frem på en helt annen måte når vi skal vurdere nye innkjøp. Vi vurderer inn og ut nye leverandører før vi kjøper – basert på innspill, kommentarer og erfaringer vi innhenter via sosiale medier, men kanskje den viktigste endringen fra gammelt av er at mange av oss i større grad nå fungerer som ambassadører for de leverandørene vi har handlet produkter og tjenester av.

Fra Outbound til Inbound

Tar vi utgangspunkt i at vi bruker mer tid online – og via sosiale medier – til å påvirke våre investeringer, er det selvsagt viktigere enn noensinne å være synlige, tilgjengelige og relevante. Kundene er uten tvil i større kontroll enn tidligere, og blir i mindre grad påvirket av tradisjonell markedsføring som TV-reklame, annonser, nyhetsbrev, seminarer og messer, og nettopp derfor blir det også enda viktigere for bedrifter å ha en god synlighet, være lett å finne og ikke minst fange opp hva som blir snakket om en for å kunne påvirke – og ikke bare markedsføre!

SEO

Mindre selskaper med mindre sterke merkevarer ser ut til å være flinkere til å benytte seg av SEO, for å bli raskere «funnet» når noen søker etter produkter og tjenester en kunde leter etter. Personlig opplevde jeg feks nærmere 100% vekst på egen blogg etter at jeg «ble flink» til å bruke relevante søkeord til hver bloggpost.

Blogg

Enkelte selskaper har i den senere tid også begynt å bruke blogg-verktøy for å skape større grad av troverdighet og tillit, spesielt ser dette ut til å gjelde virksomheter som primært tilbyr produkter og tjenester hvor det er mange tilsvarende konkurrenter, og hvor en mer personlig «touch» kan bidra til å knytte virtuelle bånd mellom kjøper og selger (jamfør bildet ovenfor i forhold til den nye måten vi handler på).

Facebook, Twitter & LinkedIn

Halvparten av de samme bedriftene i samme undersøkelse bekreftet at de brukte Facebook, Twitter eller LinkedIn (svært få bruker video derimot), men basert på egne undersøkelser er det svært få av disse som integrerer disse verktøyene sammen – gjerne inn mot selskapets egen hjemmeside (eller blogg) – og for de som linker mot hjemmeside feks, er det igjen svært få som har noen form for sosiale media verktøy integrert. Resultatet er at potensielle leads forsvinner ut i intet….

Integrert tillit

Vi stoler mer på folk vi kjenner, og via sosiale medier er det både enkelt, raskt og gratis å få tilbakemeldinger fra familie, venner, bekjente og kollegaer. Enkelte selskaper har også begynt å ta i bruk insentiver for å få kunder til å skrive egne omtaler, siden tilliten til en kunde er såpass stor – og slike positive tilbakemeldinger skaper ambassadører som igjen skaper leads, som til syvende og sist skaper nye kunder og økt omsetning …. enkelt fortalt.

Konklusjon

Inbound marketing (kunder som kommer til deg) forutsetter at de finner deg – enten når kunder søker eller sørfer, er du ikke synlig er andre det. En god og integrert kombinasjon av tradisjonell outbound marketing (tilbud til kunde) med Inbound initiativer (SEO, Blogg, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc) vil gjøre det enklere for deg å nå kundene dine, enklere for dine kunder å være ambassadører for deg, og følgelig enklere (og billigere) å skape nye kunder og økt omsetning.

Har du råd til å ikke være synlig når folk søker, og er hjemmesiden din optimalisert for sosiale medier når folk sørfer hos deg?

photo credit: Kat… via photopin cc