fbpx

Kvalitet slår alltid kvantitet, men promoterte historier kan være akkurat det lille sparket som Facebook-siden din trenger.

Promoterte historier økte antall likes med 350 prosent!

Kvalitet slår alltid kvantitet, men promoterte historier kan være akkurat det lille sparket som Facebook-siden din trenger.

Fra tid og annen har jeg brukt noen kroner på å teste ut diverse Facebook-annonser. Jeg liker mulighetene til å skreddersy hvem det er reklamen er ment å nå ut til, slik at den blir oppfattet relevant og ikke forstyrrende. I november har jeg derimot brukt noen kroner på å promotere innlegg i stedet – av flere årsaker, men kanskje først og fremst fordi promoteringen også fungerer godt på mobil. 3 poster har jeg promotert, og betalt til sammen 1,040 kroner for.

Har det fungert? Har jeg fått flere likes, kommentarer, delinger, økt nettbesøk og hva kan jeg si om ROI i så tilfelle?

ROI

Last thing first – når det kommer til ROI i dette tilfellet så er det ingen direkte kobling mellom kostnadene for å promotere og økte inntekter, for jeg har ikke promotert poster hvis formål er å reklamere for et produkt jeg skal selge. Derimot har bloggen inntekter via annonsører, og de vil nok ikke bruke sine annonsekroner på en blogg som ikke har besøk – så på den måten kan man si at det har vært en god ROI, gitt den veksten jeg har opplevd i perioden jeg promoterte mine bloggposter på Facebook.

Antall likes økte med 350 prosent

I perioden første til 14 november opplevde jeg at Facebook-siden min økte med 134 nye likes (og 11 som sluttet å like). I de siste fjorten dagene av oktober, hvor jeg ikke kjørte noen promoterte poster, økte antall likes med 38, hvor 10 stk sluttet å like. Over 350 prosent vekst med andre ord, og kun 10 prosent vekst av antall som sluttet å like.

Oversikten er fra SproutSocial – Social CRM verktøyet jeg bruker til å overvåke, administrere, drifte og analysere tilstedeværelsen i sosiale medier.

Hvor mye er en like verdt skal jeg ikke begi meg ut på her, men hvis nettrafikken din er viktig, så kan Facebook representere en viktig kanal for å trekke trafikk inn til nettsiden din.

I tillegg til den kraftige økningen av antall likes, så økte også antall impressions kraftig. Impressions er antall mennesker som kunne bli eksponert for innholdet, mens antallet brukere er de som faktisk ble det. Over 230,000 mennesker kunne jeg potensielt nå ut til her – via de som fulgte Facebook-siden min fra før av, og deres venner igjen. Nesten 70,000 mennesker ble eksponert. Sammenligner jeg disse tallene med samme periode som tidligere, så var veksten på nesten 1000 prosent i forhold til potensiell eksponering, og på utrolige 1,300 prosent når det kom til de som faktisk så disse tre postene.

Kraftig vekst i engasjementet

Fra SproutSocial

Nesten 100 prosent vekst i besøk på bloggen

Den økte eksponeringen og den raske veksten i nye mennesker som likte Facebook-siden min resulterte også i kraftig vekst i antall besøkende og antallet sidevisninger.

Og oversikten fra Google Analytics viser også helt tydelig å se hvor den «nye» trafikken også kom fra.

Konklusjon

Er promoterte historier bedre enn de gamle Facebook-annonsene? Jeg er fristet til å svare ja, og da først og fremst fordi disse promoterte historiene i mindre grad virker som ren reklame slik de høyre-stilte reklamene på Facebook ofte blir oppfattet. Videre kan de også oftere oppfattes som mer relevante og troverdige fordi de som eksponeres er først og fremst de som liker siden din fra før av, og eventuelt vennene deres. Men som med «alt annet her i livet» så må det du promoterer være av slik kvalitet at det engasjerer dine lesere, følgere, venner, etc.

Eksempelet over er ikke noe mer enn det – et eksempel. I dette tilfellet kan jeg si at det var vel anvendte penger, hvis formålet mitt var å trekke mer trafikk til nettsiden min. I tillegg kan jeg kanskje også legge til at de nye personene som likte siden min høyst sannsynlig gjorde det fordi de likte det de leste – ikke fordi jeg kjørte en irrelevant konkurranse kun for å tiltrekke meg irrelevante nye venner.

Kvalitet slår alltid kvantitet, men promoterte historier kan være akkurat det lille sparket som trengs for at dine historierer skal få flere lesere og din Facebook-side flere venner.