fbpx

Skal du overleve må du innovere

Selskaper som er organisert for å drive kontinuerlig innovasjon er best rustet for å overleve.

Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert. Og digitaliseringstempoet utfordrer de tradisjonelle selskapene på evnen til å omstille og tilpasse seg den nye digitale hverdagen raskt nok. Digitale synsere har ofte en lett tendens til å undervurdere den kraften som ligger i tradisjonelle selskaper, skriver Bente Sollid Storehaug på Digital Hverdag. Det er et viktig poeng, men like viktig er det at tradisjonelle selskaper ofte har en lett tendens til å undervurdere den kraften som ligger i teknologisk innovasjon. Verdiskapningen fra de tradisjonelle selskapene vil handle om deres evne til å innovere og transformere seg digitalt.

Er «ryggsekken» full av tradisjonell historikk, er det en del av forklaringen, men ikke en del av løsningen. Digitaliseringen vil ikke vente på de store eller de trege. Tvert i mot. Mens de store selskapene tidligere kunne utkonkurrere de små på mennesker og kapital, er det de raske som vil slå de trege i dag. Gjennom innovativ bruk av teknologi. Disse selskapene vil utnytte de digitale mulighetene til å gjøre seg raske og smidige. Til å skape konkurransefortrinn. Til å differensiere. Til å forstyrre etablerte forretningsmodeller. Det vil være de selskapene som best utnytter teknologien til å innovere. Og spesielt de selskapene som er skrudd sammen for kontinuerlig innovasjon. Går det raskt i dag, er det helt sikkert at det vil gå enda raskere i morgen.

– Norge har forutsetningene for å være i den digitale verdenseliten. Men har vi omstillingsevnen, spør Anne Marit Panengstuen i Aftenposten 16. april.

Anledningen var en studie som Norsk Industri og Siemens hadde lagt frem. Studien kunne vise til at norsk industri vil digitalisere, men vet ikke hvordan. Funnene i studien var urovekkende. Syv av ti norske bedrifter svarer at de tror digitalisering er avgjørende for å kunne være konkurransedyktige om fem år. Samtidig sier syv av ti at de ikke har en god nok strategi for å klare det. To av tre innrømmer med andre ord at de styrer bedriften mot en kontrollert avvikling.

Les også: Digitale innvandrere må bli digitalt integrerte (HansPetter.info)

Harvard Business Review peker i artikkelen «The best Digital companies are set up never to stop innovating» på hvordan selskaper som ble etablert før Internett i dag står ovenfor enorme utfordringer med å forbedre sine online produkter og tjenester i samme tempo som selskaper som ble født på Internett. Mediehus som Schibsted har løpt etter Google og Facebook i en årrekke for å utvikle en tilsvarende annonseplattform, men i motsetning til Facebook som kun har digitalt innhold i sin «ryggsekk», er Schibsted sin «ryggsekk» fylt til randen av papirproduksjon og -distribusjon – med de kostnader og kompleksitet det medfører.

Hvis «ryggsekken» tynges av gammel historikk, og blir således et hinder for rask nok innovasjon og digital omstilling, er det kanskje best å kvitte seg med den? Mediehusene er således ikke alene om å møte tilsvarende disruptive utfordringer. Musikkbransjen møtte sin konkurranse fra aktører som Apple og Spotify, filmbransjen fra Netflix, og butikknæringen fra Amazon og andre nettbutikker. Nå møter bilindustrien helt ny konkurranse fra Tesla, hotellbransjen en helt ny konkurranse fra Airbnb, og taxinæringen fra Uber. Og i morgen er det kanskje dagligvarebransjen sin tur til å bli «forstyrret«. Flere nye aktører som Kolonial, Marked, Brødboksen og Morgenlevering har dukket opp. Ingen industrier vil «slippe unna». Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Og med det så vil også alle industrier disrupte sine forretningsmodeller, eller bli disrupted.

Les også: Hva gjør du når forretningsmodellen din blir ”disrupted”? (HansPetter.info)

I nevnte artikkel fra Harvard Business Review over, er det spesielt fem områder selskaper bør fokusere på å optimalisere, fra et innovasjonsståsted:

Skal tradisjonelle selskaper overleve, må de innovere. Og det kontinuerlig. Digitaliseringen vil skape nye vinnere, men dessverre mange tapere. Toppsjefen gjennom over 20 år i Cisco, John Chambers, gikk ut i 2015 og spådde at så mange som 40% av alle selskaper i dag, vil være borte om 10 år, fordi de ikke vil mestre den digitale overgangen. Don Tapscott var innom samme skremmende utvikling når han gjestet Aftenpostens konferanse «Teknologi og fremtidens arbeidsmarked» i slutten av januar 2016.

De største taperne blir kanskje de som ikke kvitter seg med den tunge «tradisjonelle ryggsekken». De raske vil stå igjen som vinnerne. For tradisjonelle selskaper blir det derfor viktig å finne ut hva som «holder deg igjen», for så å kvitte seg med det. Løsningen er ikke å bygge morgendagens forretningsmodell på gårsdagens.

Som Anne Marit Panengstuen skriver i Aftenposten;

– Vi kan ikke vente med digitalisering av norsk industri til nye generasjoner er ferdig utdannet. Teknologien er her, og de smarte bedriftene har tatt den i bruk. Vi må utnytte kraften i digitaliseringsbølgen og handle nå.

Det handler om å overleve. Gjennom kontinuerlig innovering.