fbpx
digitalisering

Norske SMB-virksomheter mangler kompetanse om hva de trenger å ha kompetanse på

Digital Norway skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Det vil si, 99,5 prosent av alle virksomheter i Norge. Kompetanse, nysgjerrighet og bevissthet er avgjørende for å lykkes.

De aller fleste selskaper er små

De fleste selskaper i Norge er små og mellomstore. Og disse er svært viktige for norsk økonomi og verdiskapning. Og en stadig viktigere forutsetning for å lykkes fremover, er evnen til å digitalisere. Med andre ord, evnen til å ta i bruk og utnytte de teknologiske mulighetene og løsningene som finnes.

Det finnes omtrent 607.000 virksomheter i Norge. 99,5 prosent av disse har færre enn 100 ansatte. Disse virksomhetene må lykkes med den digitale transformasjonen om vi som nasjon skal klare å utnytte verdipotensialet fremover. Om vi skal klare å være konkurransedyktige i fremtiden.

Digital Norway skal få fart på digitaliseringen

Her kommer dagens gjest inn i bildet. Liv Dingsør er daglig leder i non-profit organisasjonen DigitalNorway, som ble etablert i 2017 for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, og da med et spesielt fokus på SMB-markedet.

Digital Norway er blant annet eid av Avinor, DNB, DNV, Posten, Sintef, Equnior, for å nevne noen og Liv Dingsør leder en organisasjon som i dag teller 13 ansatte. Liv har bakgrunn fra blant annet Invisio, Nordic Innovation Group og DNB, og har utdannelsen sin fra NHH. Hun har ledet Digital Norway siden mai 2020.

Digitalisering for ledere, kan du også lytte til via AcastApple Podkast og Spotify.

Klikk her for å lese mer om Cisco sin podkast, Digitalisering for ledere.