fbpx
5G

– Nett viktigere enn vei og bane

Flere nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur, ifølge en fersk undersøkelse TNS Kantar har utført på oppdrag for Telenor.

Nordmenns tro på viktigheten av digital infrastruktur kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar for Telenors rapport Status Teknologi-Norge 2018. Her svarer nesten halvparten av respondentene at bedre digital infrastruktur er viktigere for norske bedrifters rammevilkår enn fysisk infrastruktur som vei og jernbane.

– Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi, men da må myndighetene også være på ballenDet er liten tvil om at vei og bane er viktig for samfunnet og bedrifter i Norge. Det er en milepæl for teknologinasjonen Norge at nordmenn nå rangerer digital infrastruktur over fysisk, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

5G mer enn fart        

5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor i fjor. Forventede hastigheter i 5G-nettet vil kunne være 20 ganger raskere enn 4G har vært, og kapasiteten kan økes med hundregangeren. I tillegg har 5G ti ganger så stor kapasitet for antall påkoblede enheter. Fremtidens 5G-nett tåler millioner av påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen. Den massive veksten i data og ting koblet til nettet, vil kreve 5G-teknologi for å realiseres, og vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy.

Fysisk- eller digital infrastruktur?

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 67,5 milliarder kroner til samferdsel. Derimot ble det kun bevilget 230 millioner kroner til utbygging, sikkerhet og et mer robust digitalt transportnett. Næringslivet viser stor interesse for å ta del i 5G-utviklingen. Nå etterspør Berit Svendsen tilsvarende iver fra landets øverste ledelse slik at det også kommer velferdssamfunnet til gode.

Tror ikke på selvkjørende biler

Selvkjørende biler må evne å bremse samtidig som de kommuniserer med andre biler, registrerer hva som skjer rundt seg og beregner med matematisk presisjon hva som blir neste manøvrering . Dette krever stor datakapasitet. 5G vil på sikt muliggjøre samkjøring av biler som snakker sammen med ekstremt lav forsinkelse og sterk robusthet. Dette vil gjøre det mulig å synkronisere biler og trafikksignaler for optimal kjørehastighet og tetthet av biler under alle forhold. Allikevel er det få nordmenn som tror de vil oppleve selvkjørende biler i løpet av de neste fem årene. Kun én av ti svarer at de tror de selv kjører en selvkjørende bil innen fem år.

De fleste tror det nok ikke før de ser det, men jeg håper mange nordmenn og miljøet vil nyte godt av selvkjørende biler innen noen få år. Det gleder jeg meg til, avslutter Berit Svendsen.

Les også: Intel har estimert at en typisk autonom bil vil generere fire terabyte med data i løpet av 90 minutter

 

Flere funn fra spørreundersøkelsen til Status teknologi-Norge:

 

Les hele den ferske rapporten fra Telenor her