fbpx

Internkommunikasjon må ikke undervurderes

Årets første i en serie av korte intervjuer om kommunikasjon- og teknologitrender for 2014 kommer fra adm dir i Telenor Norge, Berit Svendsen

beritsvendsen

Følg @BeritSvendsen på Twitter

Som i 2013 ønsker jeg 2014 velkommen ved å presentere trender for året. 15 personligheter knyttet til det norske IKT- og kommunikasjonsmiljøet har valgt å delta. Noen har brukt mange ord, andre få – første personlighet ut må sies å tilhøre den siste gruppen…

Berit Svendsen er administrerende direktør i Telenor Norge og er først ut. Hun leder et av Norges største selskaper uansett bransje og opplever teknologitrendene både nasjonalt og internasjonalt tett på kroppen. Jeg har hatt gleden av å kommunisere titt og ofte med Berit via Twitter og da ofte i tilknytning til den økende digitale mobbingen. Telenor har i flere år kjørt anti-mobbe-prosjektet #BrukHuet, mens jeg på min side har brukt noe av fokuset på samme problem og trend fra oss voksne som forbilder – dårlige som sådan.

Hva vil du si er det viktigste som har skjedd i 2013 utifra et teknologisk ståsted?

Veksten i bruk og utbygging av 4g mobilteknologi i Norge.

I hvilken grad har bruk av sosiale medier blitt implementert som en strategisk kommunikasjonskanal for deres virksomhet?

I ganske stor grad

trender-2014-sosiale-medier-strategisk

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale medier som en strategisk kommunikasjonskanal.

Hvilke sosiale nettverk og andre digitale kanaler er viktig for dere og til hvilke(t) formål?

telenor-sosiale-medier

trender-2014-sosiale-digitale-kanaler-purpose

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder bruk av sosiale- og digitale kanaler og til hvilke formål.

Hva er de største utfordringene deres når det kommer til å ta i bruk sosiale nettverk i organisasjonen?

Det må være det å benytte sosiale medier optimalt i forhold til tradisjonelle kanaler.

I følge en undersøkelse fra BI og Markedshøyskolen mener kun 12% av norske ledere at internkommunikasjon er viktig. Samtidig slutter 50% i jobbene sine pga dårlig kommunikasjon. Hva er dine tanker om internkommunikasjon i egen virksomhet og i hvilken grad blir det benyttet sosiale nettverk for internkommunikasjon?

I en stor organisasjon som Telenor Norge vil det være stort behov for målrettet, fokusert internkommuniksjon. Må på ingen måte undervurderes.

Mer og mer av vår onlinebruk kommer fra mobile enheter. Hvor godt rustet er dere til å møte den mobile hverdagen i 2014 – for både interne og eksterne formål?

Vi tror vi er godt rustet siden Telenor Norge er en av pådriverne for utviklingen.

Hvilke av områdene/kanalene kommer dere til å jobbe strategisk med i 2014 og i hvilken grad?

telenor-kanal-teknologi-jobbe-med-i-2014

trender-2014-strategisk-kanal-valg

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder hvilke områder/kanaler de kommer til å jobbe med i 2014, og i hvilken grad.

Har du handlet en fysisk vare via Internett i løpet av 2013 og i så fall fra hvilke enheter?

online-handel-2013

Samlet for alle som deltok på intervjuene hva gjelder deres Internett-baserte handlevaner i 2013 og på hvilke enheter de handlet fra.

Teknologi/Telco- og banknæringen har i en årrekke spådd at betaling via mobil vil «ta av», blant annet pga smarttelefonpenetrasjonen og med standardisering på NFC. Vil mobilbetaling endelig bli stort i 2014, eller vil vi fortsette å betale som før, med kredittkort og kontanter?

Det vil vokse med tjenester som ValYou, men fremdeles ta noe tid før det tar av.