fbpx
internett forbud

Bør internett forbys?

Er det så mange farer og trusler med Internett at vi ikke bør få lov å bruke det?

På tampen av 2007 skrev jeg en artikkel som jeg la vekk med engang jeg var ferdig med den. Ideen til artikkelen kom etter et finsk skytedrama i november 2007, hvor en student skjøt og drepte seks med-studenter. Han hadde brukt internett til å «markedsføre» seg selv og sine tanker om mennesker og verdier, i tillegg til å få inspirasjon fra andre tilsvarende skole-massakre.

Denne og en rekke andre negative artikler som hadde paralleller med «overdreven» eller feil bruk av Internett, fikk meg til å lure om vi trengte en debatt om internett. Om internett var ødelagt. Og om vi rett og slett burde bli beskyttet mot det.

I dag – i kjølevannet av terroristangrepet i Stockholm, forslag til nytt datalagringsdirektiv og et internett som har vokst i omfang og viktighet, savner jeg fortsatt debatten.

Under kan du lese artikkelen i sin helhet – har det blitt bedre eller verre siden 2007?

Med en stor stein i hånda kaster jeg den inn i et glasshus – som ansatt i Cisco – verdens ledende leverandør av utstyr for nettopp Internett er jeg smertelig klar over det.

Bør vi beskyttes mot Internett?

Internett er en trussel for vår helse, vår sikkerhet og vår velferd. Og når noe truer oss har vi en tendens til å forsøke å beskytte oss mot det. Når det er så mange ulovlige aktiviteter som foregår via Internett, og negative konsekvenser som kommer i kjølevannet av det, bør vi ikke da slutte å bruke det? Burde vi ikke da bli beskyttet mot internett? Bærer Internett med seg så mange farer til at vi ikke bør få lov å bruke det? Har det gått for langt i ytringsfrihetens og demokratiets navn? Er det slik at alt er lov, så lenge man befinner seg bak en skjerm og er tilkoblet Internett?

Av mange negative sider ved Internett kan jeg blant annet nevne;

Facebook – Norges største nettverk og mobbeplass

Norge har i dag ca 2,5 millioner daglige internett-brukere. Av disse er ca 170,000 brukere innom Facebook en gang i uken eller mer. Konfliktrådet opplever en dramatisk økning av mobbing, trusler og æreskrenkelser som har funnet sted på Internett.

 

I en svensk undersøkelse utført på oppdrag av Datainspeksjonen ble 500 ungdommer i alderen 14 til 18 år spurt om tanker rundt personvern og overvåkning knyttet til Internett. Undersøkelsen ga et oppsiktsvekkende bilde av personer som er lite redde for å oppgi sensitiv informasjon, og som bruker Internett veldig aktivt:

 Internett verre enn AIDS?

I følge det svenske magasinet ”PC for alle” har Kina innført militær-lignende metoder for å ”hjelpe” Internettavhengige. Metodene ligger nært opptil behandling av heroinavhengige. Kina er engstelige for at Internettavhengighet kan bli et større problem enn AIDS, og har bedt FN å gripe inn.

Forholdene er kanskje ikke like ille i Norge, men i følge Hjelpelinjen for spilleavhengige har de opplevd mer enn 300% vekst i antall henvendelser sammenlignet med fjoråret. Ungdom som dropper skolen for å spille dataspill over Internett er et økende problem, med ekstreme tilfeller av ungdom som spiller opptil 15 timer om dagen. I Finland er det bla rapportert om et økende antall tilfeller av finsk ungdom som slipper verneplikten sin fordi de er spilleavhengige.

– For mennesker som spiller mye (internett)spill hele natten lang, og ikke har noen venner, ingen hobbyer, er det å komme i militæret et stort sjokk, sa Kommandørkaptein Jyrki Kivela ved de militære rekrutteringsenhetene.

Det terroriserte Internett

Internett ble først og fremst trukket frem som en integrator av forskjellige kulturer, og et medium for virksomheter, forbrukere og nasjoner for å kommunisere mer effektivt med hverandre. Det globale landskapet kunne samles under ett for å dele ideer og erfaringer. Et uheldig sidestykke til denne visjonen var en kraftig utbredelse av pornografi, online gambling, vold, og ikke minst at ekstreme miljøer ble raskt dyktige til å utnytte de mulighetene som Internett kunne by på.

Det paradoksale er at det nettverket USA bygde for å beskytte seg mot det gamle Sovjetunionen under den kalde krigen, er det samme nettverket som USAs største fiender i dag bruker seg av.

Av ekstremister og terrorister blir Internett blant annet effektivt brukt til;

Det beste med Internett; tilgangen, dereguleringen og det store publikummet, har blitt utnyttet i stor grad av grupperinger hengitt til å terrorisere forskjellige samfunn for å oppnå deres målsetninger.

Overvekt og fedme – sosial isolasjon og mangel på bevegelse

Ca 65 prosent av alle amerikanere er overvektige. I Norge er forholdet ikke så ulikt, skal vi tro undersøkelsen utført av folkehelseinstituttet i 2004. Vi beveger oss mindre, vi sosialiserer oss i større grad via SMS, MSN, Facebook og andre nettverk vi når via Internett. Vi skylder på tidsklemma og kaster i oss «fastfood». Fortsetter vi med samme vektøkning som vi har sett de siste 15 årene vil en norsk gjennomsnittskvinne mellom 40 og 45 år veie nærmere 90 kilo i 2060.

Norske vernepliktige har blitt fem kilo tyngre i løpet av de siste 11 årene, og andelen som slipper sin verneplikt på grunn av overvekt øker. Færre og færre trener også regelmessig. Svært få ungdommer er spontane. Alt planlegges via elektroniske tjenester før man møtes. Og man møtes i større grad via Internett. Det sosiale aspektet er en sak. De økonomiske konsekvensene av overvekt er en helt annen og kanskje en enda mer dramatisk konsekvens.

Piratkopiering, video streaming og P2P – hva Internett egentlig blir brukt til

Youtube, Stage6, Joost, med flere, er eksempler på ny bruk av Internett som et kommunikasjonsmedium. I 2004 ble det overført ca 10 milliarder videofiler over Internett, mens man anslår at antallet har vokst til over 200 milliarder i 2007. Opptil 95% av all Internett trafikk om natten er såkalt peer-to-peer. Eller fildeling på godt norsk.Ifølge tyske Ipoque, som analyserte tre petabytes med data fra over en million brukere verden over, var det fildeling som genererte mest trafikk over Internett. Filmer, musikk, TV-serier, lydbøker, spill, bilder og andre applikasjoner deles mellom personer verden over. Og veldig ofte er dette opphavsrettslig innhold.

Skal Internett forbys?

Skal og bør Internett forbys, til tross for at Internett i seg selv er nærmest det perfekte medie for demokratiske idealer som ytringsfrihet og åpen kommunikasjon? Bør Internett forbys til tross for alt det positive?

Personlig synes jeg selvsagt ikke at Internett bør forbys. Derimot savner jeg en mer nyansert debatt om hvilke positive og negative sider Internett har og hvordan hver og en av oss bør forholde oss til Internett.

Selv om enkelte spiller seg fattig på spilleautomater er det riktig av staten å forby det? Når noen kjører for fort, bør det bli forbudt å kjøre bil? Er det vårt eget eller våre myndigheters ansvar å regulere vår tilgang og vårt bruk? Og hva skal myndighetene gjøre når vi ikke klarer å skille mellom det som er rett og galt?

Er vi ikke i stand til å være bevisst vårt ansvar?

Hvor ille må det bli før det blir bedre?

 

Bilde:  Hannah Wei via Unsplash