fbpx

Vi ringer og SMSer mindre - men surfer og sosialiserer desto mer!

Ikke mye telefon igjen i en smarttelefon

Vi ringer og SMSer mindre – men surfer og sosialiserer desto mer!

For en måned siden lurte jeg på om den tradisjonelle telefonen var utfordret – om vi snart ville slutte å ringe hverandre, og om SMS ville erstattes med lynmeldingstjenester og sosiale nettverk. I følge en undersøkelse fra Ofcom i England og Post & Teletilsynet i Norge så man klare tendenser til nettopp dette, og skal vi tro de som svarte på de to spørsmålene jeg stilte her på bloggen så bekrefter de mistanken. Smarttelefoner er mindre telefon og mer «alt annet».

Mindre kling i kassa for mobiloperatørene

I 2010 sendte vi hverandre nesten 7 milliarder SMSer i følge Post & Teletilsynet. Det året ble det også for første gang registrert en nedgang. Jeg spurte mine lesere hvordan deres bruk hadde endret seg i løpet av de siste to årene, og det var spesielt to områder som skilte seg ut:

Samtidig er andre tjenester i sterk vekst, anført av blant annet:

Reduksjon og økning i bruk av forskjellige smarttelefon-tjenester

Klikk på bildet for større versjon!

Vi bruker MYE tid på smarttelefonen vår

Mens 35 prosent av oss (les: respondentene) bruker mellom 20 og 59 minutter hver dag på e-post på smarttelefonen, svarer nesten halvparten at de bruker mer enn time hver dag på sosiale medier. Hele 15 prosent bruker så mye som 2 timer eller mer faktisk. Det er fortsatt ikke mange som leser bøker på sin smarttelefon, mens over 40 prosent bruker mer enn 20 minutter hver dag til å lese nyheter, 63 prosent sufer på Internett i 20 minutter eller mer hver dag.

Klikk på bildet for større versjon!

Så langt i 2012 har andelen av de som leser bloggen min på mobil økt med 280 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Mens andelen av sidevisningene fra en mobil enhet var på 15 prosent i 2011, er andelen i 2012 på nesten 30 prosent – eller en dobling. Foruten en kraftig vekst på 450 prosent fra iPad, er det Apple sin iPhone og Samsung sin Galaxy SII som vokser mest – hver med over 1,350 prosent.

De to enhetene stod for til sammen rett over 1,000 besøk i 2011 (01.01-30.11), mens de samme enhetene generete nesten 15,000 besøk samme periode i 2012. Apple sin iPhone stod for over 90 prosent av disse besøkene.

Hvordan vil det her se ut når vi runder av 2013? Kommer vi til å ringe mer eller mindre, bruke SMS mer eller mindre? Hvordan vil ytterligere reduksjoner i disse tjenestene påvirke fortjenestegrunnlaget til våre mobiloperatører? Hvis dette er en utfordring i dag, hvordan vil det da se ut i 2016 når datatrafikk og bruk av sosiale medier på våre smarttelefoner har tidoblet seg?

Kjenner du deg igjen her – leser du kanskje det her på din smarttelefon?

Merk: Resultatet er basert på 50 svar som på ingen måte representerer et tversnitt i befolkningen og derfor kan skissene på ingen måte brukes som en fasit.