fbpx

Hvilke selskaper er best på bruk av sosiale medier?

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube og Google+. Enkelte bedrifter behersker tilstedeværelsen, mens de fleste bare er tilstede.

2013 går mot veis ende. På Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sosiale nettverk dukker det titt og ofte opp spørsmål om hvilke selskaper som er gode på bruk av sosiale medier. Hva som definerer «god» er mange, noen er rasende dyktig på kundeservice, mens andre er flinke til å fortelle gode historier som engasjerer og skaper økt markedsføring og salg. Til syvende og sist er det selvsagt publikum som «bestemmer» hvorvidt en bedrift er god eller ikke i forhold til at tilstedeværelsen oppleves verdiøkende. Her tror jeg det er store avvik mellom hva selskaper selv tror om seg selv og hva publikum måtte mene. I en undersøkelse fra Help Scout avdekket man for eksempel at mens 80 prosent av selskapene mente de leverte helt rå kundeservice, var det kun 8 prosent av kundene som mente det samme.

Sosiale medier kan brukes til så mangt. Altfor mange bruker nettverkene dessverre kun som en slags telefonkatalog – man er oppført der, men gjør ikke noe mer. Andre har helt klare oppfattelser og tanker for hvilke endringer de er på jakt etter i forhold til hvilke sosiale medier de deltar i.

Hvilke selskaper synes du er best? Hvilke selskaper gir deg en verdiøkende opplevelse og hvilke sosiale nettverk er de gode i?

Jeg vil samle inn så mange som mulig selskaper her, fordelt på de mest populære sosiale nettverkene i løpet av desember for å presentere funnene i 2014. Jeg kommer til å sortere alle bidrag inn på B2B og B2C og ned på bransjenivå da tanken er å kunne ha en god oversikt som bransjekonkurrenter kan sammenligne seg mot.

Tanken min er å gjøre dette i flere faser:

Hvilke selskaper er best på bruk av sosiale medier?

Om det er et B2B- eller B2C-selskap spiller ingen rolle. Sosiale medier handler om en verdiøkende opplevelse for publikum, og dette handler om personer. «People talk, brands don’t!». Selskapene må ikke være norske, men tilstedeværelsen skal være på norsk.

Send inn dine svar under eller bruk den linken her. Stenger denne delen av undersøkelsen 20. desember.

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Google+ og Pinterest)

photo credit: Gregory Bastien via photopin cc